Müslümanlar Arasındaki İlk Fitne-Cemel Vakası

Yayım tarihi

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 21 Mayıs 2021 Kerim Usta

Müslümanlar Arasındaki İlk Fitne-Cemel Vakası

Talha ile Zübeyr’in Biati Bozmaları. Muaviye şam vilâyeti üzerinde tam bir egemenlik kurmuştu. şam bölgesini istekleri ve amaçları doğrultusunda yönlendirecek mekanizmalara sahipti. şam halkıyla da bir problemi yoktu. çünkü şam bölgesi İslâm’ı benimsediği günden beri, halife tarafından Ebu Süfyan ailesinden birinin başında vali olmasına alışmıştı ve bu aileyi tanıyordu. Muaviye’den önce kardeşi Yezid şam valisiydi. Ayrıca şam bölgesi hilâfet başkentinden uzaktı. Bu da valinin yeterli miktarda güç sahibi olmasına, istikrarlı bir egemenlik kurmasına imkân veren bir durumdu.

Muaviye halife Osman’ın öldürülmesini bahane ederek fitne ateşini alevlendirmeye yönelik bir siyasî hareket başlattı. Osman’ın öldürülüşünden siyasî kazanç elde etmeye çalıştı. Bu amaçla Talha ve Zübeyr’e mektup yazarak, siyasî beklentilerine kavuşmaları için, onları İmam’a (a.s) karşı ciddi bir mücadele içine girmeye davet etti. Böylece İslâm devletinin başkentinde fitne ateşi iyice kızıştı. Muaviye Zübeyr’e yazdığı mektupta şöyle diyordu:

“Ebu Süfyan oğlu Muaviye’den Emirü’l Müminin Abdullah Zübeyr’e… Sana selâm olsun… Ben sana biat ettim ve Şam halkını sana biat etmeye çağırdım. Onlar da çağrıma uydular ve bulut parçalarının bir araya biriktiği gibi bu işe seferber oldular. Derhal Basra ve Kûfe’ye git. Ebu Talib’in oğlu senden önce oraya gitmesin. çünkü bu iki şehirden sonra sahip olunacak bir yer yoktur. Senden sonra da Talha b. Abdullah’a biat ettim. Osman’ın kanını isteyin ve insanları da sizi desteklemeye çağırın. Kararlı ve ciddi olun. Allah sizi muzaffer kılsın ve düşmanınızı yüz üstü bıraksın.”

Muaviye’nin mektubu Zübeyr’in eline geçince, sevinçten uçacak oldu. Muaviye’nin samimiyetinden kuşku duymuyordu. O ve Talha İmam’a (a.s) yaptıkları biati bozmaya ve isyan etmeye karar verdiler.

İmam’a (a.s) yaptıkları biatten dolayı pişmanlıklarını ve üzüntülerini dile getirmeye başladılar. Sürekli olarak şöyle diyorlardı: “İstemeden, kerhen biat ettik.”

Aişe’nin, insanları İmam’a (a.s) karşı savaşmaya teşvik ettiğini duyar duymaz, onun açtığı cepheye katılmak için bir hile düşünmeye başladılar.

Rivayete göre, Talha ve Zübeyir İmam’a (a.s) gelerek kendilerini hükümete ortak etmesini istediler. Ama bir sonuç elde edemediler. Bunun üzerine Aişe’nin yanına gidip isyana katılmaya karar verdiler. Ardından bir kez daha İmam’a (a.s) gelerek umre için kendilerine izin vermesini istediler. İmam onlara şöyle dedi:

-“Evet, Allah’a yemin ederim ki, sizin amacınız umre yapmak değildir. Ama siz işinizi sürdürmenin peşindesiniz.”

Bir rivayete göre İmam (a.s) onlara şöyle dedi:

-“Bilakis, siz ihanet peşindesiniz.

İmam Ali’ye (a.s) yaptıkları biati bozanlar, Aişe’nin Mekke’deki evinde ittifak sağladılar. Bunlar Osman zamanında birbirlerinden kaçan, birbirleriyle çatışan kimselerdi. Zübeyr, Talha ve Mervan b. Hakem, Osman’ın kanını istemek gerekçesiyle halkı İmam’a (a.s) karşı savaşmaya çağırmak noktasında görüş birliğine vardılar. İsyan ve başkaldırının bayrağı olarak Osman’ın gömleğini seçtiler. Osman’ın kanının dökülmesinden İmam Ali’nin (a.s) sorumlu olduğunu ileri sürdüler. çünkü Ali (a.s) Osman’ın katillerini barındırıyor ve onlara kısas uygulamıyordu. Önce Basra’ya yürümeyi ve burayı hareket merkezi ve savaş karargâhı hâline getirmeyi kararlaştırdılar. çünkü Muaviye Şam’a hâkimdi. Medine ise hâlen iç karışıklık yaşıyordu.

Yazar: Ergunca

Herkes Cennete Gitmek İster ama Hiç Ölmeden Cennete Gidilir mi?

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir