Mısırlı Görevli Amenemope

Yayım tarihi

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 27 Mayıs 2020 Kerim Usta

Mısırlı Görevli Amenemope

Amenemope
Amenemope (Mısır) Mısırlı görevli. Ramsesler döneminde, bilgelik konusundaki kitabıyla (Bknz. Amenemope’nin Bilgeliği, British Museum’da 10474 numaralı papirüs) tanınan ahlakçıdır. Amenemope’ye göre bilgelik, Tanrı’ya boyun eğme, dünya nimetlerinden uzaklaşma, kendi durumunu kabullenme, kötülükten kaçma ve iyilik yapmadır. Bu düşünceler, benzer biçimde dile getirilmişolarak Mesellerde de görülür.[1]

Amenemope’nin oğluna çeşitli konularda verdiği öğütlerde;

* Kalemini başkalarına fenalık yapmak için sakın kullanma,
* Hiç bir smın değiştirme,
* Ne ölçülerde ne de tartmada hile yapma,
* Adil ol, zenginlerin menfaati için fakirlerin hakkını yeme ve onlan. iyi giyinmenmiş olduğundan dolayı geri gönderme,
* Vergi alırken sert davranma,

biçiminde nasihatlerde bulunması, bu kişinin oğlunun bir devlet görevlisi olduğunu, sınır ölçümleri ve vergi alınmasında yetkili bulunduğunu göstermekteyiz. Özellikle “Hiç bir smın değiştirme” ibaresinden bir kadastro yazımının yapıldığı ve buna göre hazırlanan haritalara göre arazinin sınırlarının ölçüldüğü anlaşılmaktadır.[2]

Eserleri
1. “Amenemope’nin Bilgeliği” (The Instruction of Amenemope)
“Amenemope’nin Bilgeliği”, British museum’un 10 474 numaralı papirüs’ünde muhafaza edilen Mısır bilgelik eseri.

Budge tarafından çözüldü, 1923’te fotokopi olarak yayımlandı. Paleografi bilgilerine göre bu papirüs M.Ö. 9-6. yüzyıllardan kalmadır. Bütün bu çeşit eserler gibi, bu da bir görgü ve ahlâk kitabıdır. Bu kitabın özelliği, İbranice Meseller kitabının 22, 17-23 bölümüne, kelimesi kelimesine denecek kadar benzemesidir.

Amenemope’den Özlü Sözler

* Huzur dolu bir kalple bir parça ekmek, vicdan azabı ile beraber olan zenginlikten bin kere bin kere bin daha iyidir.
* İyilik ve tevazu, bütün düşmanlıkların yenicisidir.
* Sır saklayan söyleyenden çok büyüktür.
* Tanrı adaleti, onu sevene verir.
* Huzuru kendi içimizde bulmazsak, başka yerlerde aramak boşunadır.

Ergunca Yayımladı.

Herkes Cennete Gitmek İster ama Hiç Ölmeden Cennete Gidilir mi?

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir