Milli Mücadele’de Gizik Duran ve Faaliyetleri

Yayım tarihi:

Kaynakça:

 • AKBIYIK, Yaşar; “Millî Mücadele’de Güney Cephesi”, Türkler, C. XV, Ankara, 2002, (ss. 811-819).
 • AKYÜZ, Yahya; Türk Kurtuluş Savaşı ve Fransız Kamuoyu, Ankara, 1975.
 • ATATÜRK, Mustafa Kemal; Nutuk, (Haz. Zeynep Korkmaz), C. I, Ankara, 1984.
 • ÇAMURDAN, Ahmet Cevdet; Kurtuluş Savaşında Doğu Kilikya Olayları, Adana, 1969.
 • ESEN, Hidayet; Millî Mücadele’de Yahyalı ve Ermeniler, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Niğde, 2003.
 • GÜRBÜZ, Cenani; Millî Mücadele’de Develi ve Ermeniler, Ankara, 1996.
 • HATİPOĞLU, Süleyman; Fransa’nın Çukurova’yı İşgali ve Pozantı Kongresi, Ankara, 1997.
 • KARS, Zübeyir; Millî Mücadelede Kayseri. 1. Baskı, Ankara, 1993.
 • KESKİN, Mustafa, Abdulkadir Yuvalı, Ayhan Öztürk, Mustafa Ekincikli; Türk İnkılâbı ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, 1. Baskı, Kayseri, 1995.
 • KESKİN, Mustafa; Hindistan Müslümanları’nın Millî Mücadele’de Türkiye’ye Yardımları (1919-1923), Kayseri, 1991.
 • Medeniyetler Şehri Kozan, Adana Valiliği, 2002.
 • ONAR, Mustafa; Saimbeyli, Adana, 1989.
 • ÖZDEMİR, Ahmet, Z.; Öyküleriyle Ağıtlar, 2. Baskı, C. I, Ankara, 2002.
 • ÖZDEMİR, Mehmet; Millî Mücadele’de Develi, Kayseri, 1973.
 • ÖZTOPRAK, İzzet; “Türkiye’nin İşgali ve Millî Direniş Hareketleri”, Türkler, C. XV, Ankara, 2002, (ss. 583-605).
 • ÖZTÜRK, Ayhan; Millî Mücadele’de Gaziantep, Kayseri, 1994.
 • SARAL, Ahmet Hulki; Türk İstiklâ Harbi, Güney Cephesi, C. IV, Ankara, 1966.
 • SELEK, Sabahaddin; Anadolu İhtilâli, İstanbul, 1973.
 • SOFUOĞLU, Adnan; “Mondros Mütarekesi Sonrası Türkiye’nin İşgaline Karşı Millî Direniş: Kuvây-ı Milliye (1918-1921)”, Türkler, C. XV, Ankara, 2002, (ss. 618-627).
 • TUFAN, Osman; General Osman Tufan Paşa’nın Kurtuluş Savaşı Hâtıraları, İstanbul, 1998.
 • URSAVAŞ, Ali Saip; Çukurova Acıklı Olayları ve Urfa’nın Kurtuluş Savaşları, Şanlıurfa, 1984.

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 21 Kasım 2021 Kerim Usta

Bu Konu Kerim Usta tarafından Yayımlandı.

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir