Mevlüt Kandil Gecesinde Neler Yapılır?

Mevlüt Kandil Gecesinde Neler Yapılır?

Mevlüt Kandil Gecesinde Neler Yapılır?

İslam âlimleri buyuruyor ki:

Mevlid gecelerinde toplanarak mevlid kasidesi okumak tatlı şeyler yedirip içirmek hayrat ve hasenat yapmak böylece o gecenin şükrünü yerine getirmek müstehaptır. Salihlere elbise ve benzeri hediye vermek bu geceye hürmet etmek olur. Bunları Allah rızası için yapmak çok sevap olur. (İbni Battal maliki)

Mevlid cemiyetinde salihleri toplayıp salevat okumak fakirleri doyurmak her zaman sevaptır. Fakat bunlara çalgı gibi haram karıştırmak büyük günah olur. (Allame Zahirüddin bin Cafer)

Mevlid cemiyetinde sadaka hediye vermek neşe ve sevinç göstermek haram karıştırmadan mevlid kasidesi okutmak çok sevap olur.
(Allame Nasirüddin)Haram şeyler karıştırmadan mevlid cemiyeti yapmak müstehaptır. (S.ibni Mace şerhi)

Pazarlık etmeden sırf Allah rızası için hatim veya mevlid okuyan hafızın okutanın verdiği hediyeyi alması caiz olur. Kur’an okuyup hediye almayı meslek haline getirmemelidir! Zira âdet haline gelen hediye şart edilen ücret gibidir. (Dürr-ül muhtar)

Ücretle okunan Kur’andan ölüye sevap hasıl olmaz. (Hidaye)

Kandil gecesini nasıl ihya edelim?

Bütün insanlık âlemine bir hidayet tarihi açan ve âlemlere halis ilâhî rahmet olan böyle yüksek şanlı bir Peygamber’in ümmeti olmakla şereflenmiş bulunan biz müminlere ne mutlu! Bu geceyi vesile bilerek O’na ümmet olmanın şuuruna erebilmek Bu gecenin manevî zenginliğinden istifâde etmek için en azından bir Tesbih Namazı kılalım bir de Hatm-i Enbiya yapalım.
O’na ümmet olan müminlere gevşeklik yakışmaz. Unutmayalım…

Alemlere rahmet olarak gönderilen muazzez Peygamberimizin doğumunu anarken yalnız mevlid okumakilahiler söylemek ve kandil simidi dağıtmak yeterli değildir sadece bu geceyi yaşamak yeterli değildir. Yüce Allah’ın sevgisine hoşnutluğuna ve bağışlamasına ermenin yegâne yolu Peygamberimizin yolundan gitmektir…

Tesbih Namazı

Tesbih namazına niyet:
Yâ Rabbî niyet eyledim rızâ-i şerîfin için tesbih namazına. Yâ Rabbî bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habîbin başimızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem’in hürmetine ve bu geceki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Allâhü Ekber
Günahların afvına vesîle olan tesbih namazı 4 rek’atlı bir namazdır. Bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezber bilmek icap eder:
سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ ِللهِ وَلاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمِ
Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym

Tesbih namazının kılınışı:

Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir. “Allâhü Ekber” diyerek namaza başlanır.
Yukarıdaki tesbih:
Sübhâneke…“‘den sonra 15 kere Zamm-ı sureden sonra 10 kere Rükûda 10 kere Rükûdan doğrulunca 10 kere Secdede 10 kere Secdeden doğrulunca 10 kere İkinci secde de 10 kere okunur.
Böylece birinci rek’at kılınmış olur. İkinci rek’ate kalkılınca Fâtiha-i şerîfeden önce yine 15 kere diğer yerlerde de tarif edildiği gibi 10’ar kere okunarak 4 rek’at tamamlanır.

Tesbih namazının diğer tarafları aynen diğer namazlarda olduğu gibidir. Fark sadece okunan tesbihlerdir. İkinci rek’atte oturulduğunda “Et-tehiyyâtü…“‘den sonra “Allâhümme salli…” ve “Allâhümme bârik…” üçüncü rek’at için ayağa kalkıldığında da “Sübhâneke…” okunacaktır.
Tesbih namazında beher rek’atte okunan tesbih adedi 75’dir. Dört rek’atte 300 tesbih okunmuş olur.

Hatm-i Enbiyâ yapmak için önce 1 Fâtiha-i şerîfe 3 İhlâs-ı şerîf okunur.

Sonra:
Eûzu billâhis-semî’ıl-alîmi mineş-şeytânir-racîm. Rabbi eûzu bike min hemezâtiş-şeyâtıyn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûn

Şu âyet-i celîle okunur ve buna göre hareket edilir:
Bismillâhir-rahmânir-rahîm. Yâ eyyühellezîne âmenusbirû ve sâbirû ve râbitû vettekullâhe lealleküm tüflihûn. Sadekallâhül-azıym

Bundan sonra şu sıraya göre hatme devam edilir:
Bismillâhir-rahmânir-rahîm. İnnallâhe ve melâiketehû yüsallûne alen-nebiy. Yâ eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ. Sadekallâhül-azıym

 • 100 defa: Salevât-ı şerîfe
 • 500 defa:”Rabbenâ zalemnâ enfüsenâ ve in lem tağfir lena ve terhamnâ lenekûnenne minel-hasirîn”
 • 100 defa: Salevât-ı şerîfe
 • 100 defa: Salevât-ı şerîfe
 • 500 defa:”Rabbi ennî messeniyed-durru ve ente erhamür-râhimîn”
 • 100 defa: Salevât-ı şerîfe
 • 100 defa: Salevât-ı şerîfe
 • 500 defa:”Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez-zâlimîn”
 • 100 defa: Salevât-ı şerîfe
 • 100 defa: Salevât-ı şerîfe
 • 500 defa “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym”
  100 defa: Salevât-ı şerîfe
  okunur.
  Sonra duâ yapılır.

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et