Melhame-i Kübra (Armageddon) Savaşı

Yayım tarihi

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 9 Mayıs 2020 Kerim Usta

Melhame-i Kübra, kelime manası olarak çok büyük ve kanlı savaş anlamına gelmektedir.

İbranicede har-megido: Megido dağıdır. Burası, Yahudiler ve Evanjeliklerin kıyamet savaşının kopacağına inandıkları yerdir. Akdeniz’den 15 mil içeride, Telaviv’den 55 mil kuzeydedir. Kitabı Mukaddes’te (16/16): “ve o, onları hep birlikte İbranicede Armagedon denilen bir yerde topladı” denilmektedir Vahiy’de. Bu savaşı nükleer savaş şeklinde yorumlayanlar vardır, Ezekiel 38 ve 39. bölümleri temel alarak: “Çok şiddetli yağmurlar ve dolu, yangınlar ve kükürdün kaynaması, dağların düşmesi ve yüksek kayaların çöktüğü depremler..”

Hıristiyan inanışında bu savaşa Armagedon adı verilmektedir.

İslam eskatolojisinde ise ahir zamanda gerçekleşeceğine inanılan Mehdi’nin ilk zuhurunun olacağı çok büyük ve çok kanlı geçecek olan ve “büyük insan kıyımı” anlamına gelen savaştır. Ahir zaman savaşlarının ilki ve en büyüğüdür.[1] Hz.Muhammed şöyle demiştir: “Siz Yahudilere karşı savaşmadıkça, ve bu savaşları, bir kaya parçası gerisine saklanan bir yahudi -‘Ey müslümanlar benim arkamda yahudi var, öldürün onu-‘ deyinceye kadar sürdürmedikçe hüküm günü gelmiş olmayacaktır”[2]

İslam’da Deccal denilen büyük fitneden bahsedilirken, Muhammed’den önceki bütün peygamberlerin ümmetlerine bundan bahsettiğini bildirmiştir. Deccal dünyaya şerri hakim kılmak için savaşacak ve “Rablık” iddiasında bulunacaktır.

İslam kaynakları 70.000 yahudinin Deccal’e tabi olacağını yazar. Deccal’in çıkışı ve İsa’nın ikinci defa avdet etmesinden önce Mehdi’nin çıkışı olacaktır. Bu çıkışın hemen öncesinde çok büyük ve çok kanlı bir savaş olacaktır. Bu savaşın gerçekleşeceği yer atların diz kapaklarına kadar kana gömüleceği haber verilen Amik Ovası’dır.[1] Burada 80 tümen İslam ordusu ile 80 tümen küfür ordusunun yani bir milyona bir milyonluk iki ordunun birbirine gireceğine inanılmaktadır.[3][4][5] 80 tümenlik İslam ordusunun 17 tümeninin tamamen Türkler’den oluşacağı belirtilmiştir.[6] 80 tümenlik İslam ordusunun komutanlığını Mehdi yapacak ancak kendisinden çok az kişi haberdar olacak; herkesçe bilinmeyecektir.[1] Amik Ovası Torosların eteklerinde yer almaktadır.

Kurtuluş Savaşı’ndaki Sakarya Meydan Muharebesi Atatürk tarafından bu isimle anılmıştır.[7][8]

ABD başkanı Ronald Reagan, 1980 ve 1983’deki konuşmalarında Armageddon’u telaffuz etmiş, “Armageddon’u yaşayacak nesil biz olabiliriz” demiştir. Ünlü Nakşibendi şeyhi Muhammed Nazım Kıbrısi ise Armageddon’un hicri 1433 yılında (1433 Beraat gecesinden 1434 Beraat gecesine kadar) olacağının beklendiğini açıklamıştır.[9]

Melhame-i Kübra ile Armageddon arasındaki ilişki
İslam’da Melhame-i Kübra olarak bilinen savaş ile Hristiyanlık ve Musevilik’te Armageddon olarak bilinen savaş terminolojide aynı şeyi ifade etmektedir. Aralarındaki temel fark beklenen bu savaşın genel içeriği ile ilgili üç farklı dinin yaklaşımıdır.

İslam’da bu savaşın Amik ovasında; Hristiyanlık ve Musevilik’te ise Megiddo dağının eteklerinde olacağına inanılmaktadır. “Megiddo dağının etekleri”nden Amik ovasının kastedilip kastedilmediği ise net değildir. Ancak net olan husus İslam’da savaşın gerçekleşeceği yer Amik ovası ile referans verilirken; Hristiyanlık ve Musevilik’te Megiddo dağı ile referans verilir.

İslam inancında bu savaşın Mehdi’nin ilk zuhurunun olacağına ve Mesih’in bu savaşta yer almayacağına inanılırken; Hristiyanlık ve Musevilik’te savaşın Mesih’in önderliğinde yapılacağına inanılmaktadır.

DOSYALAR gizli derin dondurucularda bekletiliyor.
Hangi dosyalar?
1. Mısır’ı parç…alama dosyası. Uygulama başlamıştır. Mısır’ın bir bölümünde bağımsız bir Kıptî devleti kurmak istiyorlar.
2. Türkiye’yi parçalama dosyası. Uygulama gözlerimizin önünde devam ediyor. Kaça ayrılacak? Üçe sanırım…
3. İran dosyası. Belki üç, belki de beş ayrı devlete ayırmayı düşünüyorlar doğu komşumuzu.
4. Suriye dosyası. Bağımsız bir Dürzi devleti…
5. Sudan dosyası. Ülkenin güneyinde bir Hıristiyan devleti kurulacak. İlk tanıyacak devlet İsrail olacak. Bununla da yetinmeyecekler, yine güneyde ayrı bir devlet daha…
6. Irak dosyası. Ülke üçe ayrıldı.
Daha çok dosyalar var.
BOP’a (Büyük Ortadoğu Projesine) göre İslam ülkeleri bölünecek, parçalanacak, ortaya bir yığın yetersiz devlet çıkartılacak. Hangi bakımdan yetersiz? Bir kere orduları yetersiz olacak. Dehşetli bir silahlanma yarışına girecekler, silah tacirleri ihya olacak.Bu silahlanma, ordu kurma yarışında başta ABD olmak üzere büyük devletler yüz milyarlarca dolar para kazanacak. Yeni devletler birbirlerine düşman edilecek, bitmez tükenmez küçük savaşlar çıkacak, Müslüman halk kırılacak, Müslüman ülkeler viran olacak.
Müslümanlar birbirinin gözünü oyarken İsrail güçlenecek, Eretz İsrail ütopyası gerçek olacak.
Haçlıların, Siyonistlerin, ABD Evangelistlerinin, büyük silah tacirlerinin bu Büyük Ortadoğu Projesi tutar mı dersiniz?.. Hiç sanmıyorum.
Peki ne olabilir?.. Gaybı ancak Allah bilir…

Tahminlerim:
Bir iki yıl içinde Ortadoğu’da büyük bir savaş çıkabilir.
“Ben ev yaptırıyorum aman savaş çıkmasın, işlerim, hesaplarım altüst olmasın…” diyen muhtereme: Savaş çıkacak demedim, çıkabilir dedim. Hem unutma: Sen ev yaptırıyorsun yahut kızını görkemli bir düğünle evlendireceksin diye savaş çıkmaz değil. Patlayacaksa patlar meret…
Teröristler ev yapımı ucuz bir atom bombası tedarik edip patlatırlarsa Üçüncü Dünya Savaşı çıkabilir.
Sen evleneceksin, seneye genç bir kuma getireceksin, sen fink atacaksın, sen vur patlasın çal oynasın keyifli bir hayat süreceksin diye bu savaş dedikleri canavar sakin sakin beklemez. Vakt-i merhunu gelince patlar.
İsrail sıkışırsa elindeki 200 kadar nükleer füze ve bombayı kullanmakta hiç tereddüt etmez. Milyonlarca insan ölür, feci şekilde yaralanır.
Siyonistlerin ve emperyalistlerin gizli planlarında Türkiye ile İran’ı savaştırmak da vardır. Aaaa olur mu öyle şey!.. Öyle bir olur ki… Yakın zamanda İran ile Irak’ı sekiz sene savaştırmadılar mı? İki taraftan milyonlarca insan ölmedi mi?
Peki bu hengamelerin, bu kanlı ve radyasyonlu korkunç savaşların sonunda

İsrail ayakta kalabilecek ki?
Kalamayacak, yıkılacaktır. Her şeyin en doğrusunu Allah bilir?
Beklenen Mehdi zuhur edecektir.
Melhame-i Kübra denilen çok kanlı bir savaş yapılacaktır.
Başka korkunç savaşlar da olacaktır.
Fırat kuruyacak, yatağından hazineler çıkacak, gözlerini altın hırsı bürümüş azgınlar onlara koşup helak olacaktır.
Cihan başka bir cihan olacaktır.
Taştan ve tunçtan mamul putlar yıkılacak ve kırılacaktır.
Taşlar, ağaçlar, arkalarına saklanmış olan zalimleri Müslümanlara haber verecektir.
Ankara’da laiklik tartışmaları son bulacaktır.
Haramzade münafıklar için zor günler, kara günler başlayacaktır.
İçine fesat karıştırılacak ihaleler devri bitecektir.
Herifin bir milyon liralık lüks otosu var, binemiyor, gezemiyor. Niçin… Benzin yok a canım benzin yok!
Velhasıl dünyanın çivisi yerinden oynayacaktır… Küfür münhezim olacaktır.

Nereden biliyorsun?
Tarih verilmemiş ama Muhbir-i Sâdık’tan bize ulaşan çok haberler, rivayetler var.
“Ben bunlara inanmam…” Sana zaten inan diyen yok ki… Bunlar sem’iyattır.
1913’te birinci Dünya Savaşının kopacağına inanmayanlar çoktu.
1938’de İkinci Dünya Savaşı’nın kopacağına inanmayanlar da çoktu.
İster inan, ister inanma…

Mehmet Şevket Eygi
Gazeteci – Yazar

Yazar: Ergunca

Herkes Cennete Gitmek İster ama Hiç Ölmeden Cennete Gidilir mi?

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir