Matematik Mühendisliği

Matematik Mühendisliği programları köklü Matematik bilgisine sahip, Mühendislik formasyonu almış Teknik-Ekonomik ve Sosyal olayları modelleyerek çözüm üreten mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bugün Matematik Mühendisliği bölümleri sadece iki üniversitede (YTÜ ve İTÜ) de bulunmasına rağmen gerek kamu ve gerekse özel sektörde çok iyi tanınmakta, mezunları tercihen aranmaktadır. Hiçbir Matematik Mühendisinin iş problemi olmamıştır. Matematik Mühendisleri iş hayatının çok geniş bir alanında kendilerini kanıtlamışlardır.
Mühendislik, Ekonomi ve Hizmet sektörlerinde ortaya çıkan problemlerin modellenmesi, çözümlenmesi ve yorumlanması aşamalarında etkin rol almaktadırlar. Ayrıca, eğitim alanında da, orta ve yüksek öğretimde, başarılı Matematik Mühendislerine rastlanmaktadır.

Türkiye’de sadece Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde bulunmaktadır. Bu programdaki eğitime Fen-Edebiyat Fakültesi’nin Mühendislik Bilimleri Bölümü de katkıda bulunmaktadır. Matematik Mühendisliği Programı Matematik dersleri ve mühendislik formasyonunu sağlayacak zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Programda ayrıca bilgisayar uygulamaları ile ilgili dersler bulunmaktadır.
Öğretim süresi 4 yıllık olan programda, Matematik Analiz, Programlama Dilleri, Algoritma ve Veri Yapıları, Veri Yönetimi ve Dosya Yapıları, Ayrık Matematik, İşletim Sistemleri, Finans Matematiği, Bilgisayar Tasarımı, Nesne Yönelimli Programlama, Yazılım Mühendisliği, Sistem Analizi gibi mesleki dersler ve ilk iki sene temel bilim dersleri okutulmaktadır.

Matematik gelişmeye devam eden en eski bilimlerden biridir. Matematiğin bilgisayar, fizik, biyoloji, sosyal bilimler ve ekonomi ile yakın ilişkisi olduğundan geniş uygulama alanları vardır. Bu yüzden de iyi yetişmiş matematik mühendislerine çeşitli iş alanlarında gereksinim duyulur.

Mezunlar bankacılık, sigortacılık, bilişim, gıda, giyim, ilaç gibi çeşitli sektörlerde çalışmaktadırlar. Firmaların muhasebe veya bilgi işlem bölümlerinde sistem uzmanlığı, web tasarımı, program yazılımı ve bilgisayar donanımı üzerinde görev alabildikleri gibi; uygulama ya da yazılım geliştirme üzerine de çalışabilirler. Bunun yanında eğitim sektöründe, istatistik ile ilgili bölümlerde, analiz yeteneklerinden dolayı borsada iş bulma imkanlarına sahiptirler. Ayrıca son zamanlarda gittikçe popüler bir meslek olan, istatistik ve veritabanı bilgisi gerektiren veri madenciliği de matematik mühendislerinin çalışabileceği bir alan olarak göze çarpmaktadır. Akademik kariyerlerine devam etmek isteyenler ise belirli şartları sağladıktan sonra araştırma görevlisi kadrosuna atanarak araştırmalarını sürdürmektedirler.

Yorum yapın