Marko Paşa Kimdir?


En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 2 Kasım 2019 Kerim Usta

Marko Paşa’yı, Osmanlı târihinin renkli simalarından biri olarak biliriz. Hangi görevlerde bulunduğunu pek bilmeyiz ama, ‘Derdini Marko Paşa’ya anlat!’ deyimiyle, ismini duymuşuzdur.

Asıl adı Marko Apostolidis olan Marko Paşa, Sultan Abdülazîz Hân’ın hekimbaşısı idi. Daha sonra Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Nâzırlığı’na, II. Abdülhamîd Hân döneminde de Meclis-i Âyan üyeliğine tâyin edilmişti. Kendisine başvuranları sükûnetle, sabırla dinlemesi, ancak hiçbir şikâyeti çözüme kavuşturamamasıyla ün kazanmıştır.Marko Paşa’nın zarâfeti anlatılır, herkese iyilikle davranmasından bahsedilir. Bazıları tarafından ise bu görünümün maskeden ibâret olduğu ve arkasında cânilere kol kanat geren çok tehlikeli bir ruhu gizlendiği iddia ediliyor.Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki 14 Cemâziyelevvel 1303 (18.2.1886) târihli belgede bu konu varmış ama belgeleri okumadan konuşmak bana düşmez…Tarihçilere bırakmak lazım.

Konuyu Paylaş
Avatar

Yazar Kerim Usta

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir