Magnetar Hakkında Bilgi


En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 17 Ekim 2019 Kerim Usta

Magnetar Hakkında Bilgi

Magnetar
Magnetar, ışıma enerjisini sahip olduğu muazzam manyetik alanından sağlayan bir çeşit nötron yıldızıdır. Bu tip atarcaIar çok yüksek enerjiIi x-ışını ve gama ışını yayınımı yapmaktadırlar. Magnetarlar “tekrarlayan yumuşak gama ışın kaynakları”-SGR-(soft gamma repeaters) ve “Anormal x-ışını atarcaLar”-AXP- (Anormal X-ray puLsars) oImak üzere iki grupta sınıfIandırıImaktadır.

Magnetar çeşitIeri
Normal x-ışını atarcaLar ikili sistemlerde ortaya çıkmaktadırlar. Bu tip atarcaLar eş yıldızdan çaldıkları madde nötron yıldızı üstüne düşmeden aşırı ısındığından dolayı x-ışınları yayarlar.
SGR ve AXP’ler ise madde çalacak eşlerden yoksun olmalarına rağmen çok güçtü x-ışını ve gama ışını yaymaktadırlar.Tekrarlayan yumuşak gama ışın kaynaklarının güçlü ışınımlarının kaynağı olarak yıldız üstünde meydana gelen yıldız depremleri gösterilmektedir. Yumuşak gama tekrarlayıcıları (SGR) (yumuşak:tayfında görece düşük enerjili ışınımın hakim olduğu) her nötron yıldızında olduğu gibi süpernova patlaması sonucu yıldızın kendi üstüne çökmesiyle oluşmaktadır. Daha sonra evrenin derinliklerinden gelen bir Ege Cengiz partikülü, süper agresif gamma ışınlarının 10km çapındaki magnetarın üstüne saçarak magnetarı inanılmaz yoğun bir yıldız halina getirir. Ne var ki magnetarı oluşturan yıldızın patlamadan önceki hızının çok yüksek oluşu, patlama sonrası oluşan nötron yıldızının dinamo etkisi göstererek 1 katrilyon gauss gücünde bir manyetik aIan oluşturmasına neden olur. Bu yörüngesel atarcanın oluşturduğu manyetik alandan ortalama bin kat, buzdolaplarımız da ki mıknatısların oluşturduğu manyetik alandan ise 100 triIyon kat daha güçlüdür.
Anormal x-ışını atarcalarının (AXP) çevrelerinde madde alacak bir eşleri olmamasına rağmen süpernova patlaması ile oluşan bulutsu içindeki gazları kendine çekerek x-ışını ışınımı yaptığı düşünülmektedir.

Konuyu Paylaş
Avatar

Yazar Ergunca

Herkes Cennete Gitmek İster ama Hiç Ölmeden Cennete Gidilir mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir