Lenin’den Sözler


Son Güncelleme Zamanı:

*   Vatandaşlar arasında, dini inanışlardan kaynaklanan ayrımcılığa tahammül edilemez. Vatandaşın dininin resmi belgelerdeki yalın ifadesi bile kaldırılmalıdır.
*   Şiddet,elbette, bizim düşüncelerimize yabancıdır.
*   Silahsızlanma, sosyalizmin amacıdır.
*   İnsanlık henüz gelişmedi, ve biz henüz işçilerin,tarım emekçilerinin,köylülerin,asker temsilcilerinin sovyetlerinden daha üstün ve daha iyi bir hükümet şekli bilmiyoruz.
*   Biz, dilimizi ve ülkemizi seviyoruz, ve onun emekçi yığınlarını demokratik ve sosyalist bilinç seviyesine yükseltmek için elimizden geleni yapıyoruz.
*   Komünizm zorla kabul ettirilemez.
*   Bütün dünyada, nerede kapitalist varsa orada basın özgürlüğü; gazete satın alma özgürlüğü, yazar satın alma özgürlüğü, rüşvet, halkın görüşünü satın alma ve burjuvazinin yararına saptırma özgürlüğü anlamına gelir.
*   İnsan zihni, maddi dünyayı yansıtmakla kalmaz, onu değiştirir de.
*   Devlet varsa özgürlük yoktur.Özgürlük olduğunda devlet olmayacaktır.
*   Biz “devlet” dediğimizde, devlet biziz, o biziz, o proleterya, o işçi sınıfının öncü muhafızı.
*   Sinema tüm sanatların içinde bizim için en önemli olanıdır.
*   Sosyalist devrimin şafağı sökmek üzere!

Etiketler:, ,

3 Yorum Var

    • Ergunca

Bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir