LENİN’DEN SÖZLER

Bu Konuyu Yazdır
 •   Vatandaşlar arasında, dini inanışlardan kaynaklanan ayrımcılığa tahammül edilemez. Vatandaşın dininin resmi belgelerdeki yalın ifadesi bile kaldırılmalıdır.
 •   Şiddet,elbette, bizim düşüncelerimize yabancıdır.
 •   Silahsızlanma, sosyalizmin amacıdır.
 •   İnsanlık henüz gelişmedi, ve biz henüz işçilerin,tarım emekçilerinin,köylülerin,asker temsilcilerinin sovyetlerinden daha üstün ve daha iyi bir hükümet şekli bilmiyoruz.
 •   Biz, dilimizi ve ülkemizi seviyoruz, ve onun emekçi yığınlarını demokratik ve sosyalist bilinç seviyesine yükseltmek için elimizden geleni yapıyoruz.
 •   Komünizm zorla kabul ettirilemez.
 •   Bütün dünyada, nerede kapitalist varsa orada basın özgürlüğü; gazete satın alma özgürlüğü, yazar satın alma özgürlüğü, rüşvet, halkın görüşünü satın alma ve burjuvazinin yararına saptırma özgürlüğü anlamına gelir.
 •   İnsan zihni, maddi dünyayı yansıtmakla kalmaz, onu değiştirir de.
 •   Devlet varsa özgürlük yoktur.Özgürlük olduğunda devlet olmayacaktır.
 •   Biz “devlet” dediğimizde, devlet biziz, o biziz, o proleterya, o işçi sınıfının öncü muhafızı.
 •   Sinema tüm sanatların içinde bizim için en önemli olanıdır.
 •   Sosyalist devrimin şafağı sökmek üzere!
Etiketler:, ,

3 Yorum Var

  • Ergun