Larnaka’daki Hala Sultan Tekkesindeki Yazıt

Larnaka'daki Hala Sultan Tekkesindeki Yazıt

Larnaka’daki Hala Sultan Tekkesinin bahçesine girişi sağlayan kemerli anıtsal kapıdaki 4 Mart 1813 tarihli yazıt.

Cenâb-ı Valiy-i Kıbrıs o bir menam-ı
Bu dergah-ı şerife eyledi fakat kerm-i infâk
Der-i Devletsarây-ı Bintü Milhanı idüb büyâd
Müzeyyen hücrelerde eyledi dergahına ilhak
Hülâsa Hazreti Ümmü Harâm eyledi hizmet
Şefaat-ı devletinle eyledi tahsil-i istihkak
Gelip tarihe imdiâd etti asrın car-ı aktabı
Zi hay-i mutaf oldu bu bâb Kâ’betü’l-uşşak
Sene 1 Rebiü’l-evvel 1228

Günümüz Türkçesi:

Kıbrıs Valisi, o bir lütuf kaynağıdır

Bu şerif dergaha bağışta bulundu

Bintü Milhan Devlet Sarayı’nı genişletti

Süslü hücreleri dergahına ekledi

Sonuç olarak, Hazreti Ümmü Haram hizmet etti

Devletin şefaatiyle hak ettiği yeri aldı

Gelip tarihe adını yazdıran asrın büyüklerinden oldu

Bu kapı, âşıkların Kâbesi oldu

Yıl 1228 Rebiü’l-evvel ayı

Açıklama:

Bu metin, 1228 yılında Kıbrıs Valisi tarafından yaptırılan bir dergahın açılışının anlatıldığı bir manzumdur. Metinde, valiliğin dergaha yaptığı bağışlar ve dergahın genişletilmesi gibi konular anlatılmaktadır. Ayrıca, Hazreti Ümmü Haram’ın da dergahta hizmet ettiği ve devlet tarafından onurlandırıldığı belirtilmektedir.

Metinde geçen bazı kelimelerin günümüz Türkçesindeki karşılıkları şunlardır:

 • Cenâb-ı Valiy-i Kıbrıs: Kıbrıs Valisi
 • Dergah-ı şerif: Şerefli dergah
 • Kerm-i infâk: Lütuf ve bağış
 • Der-i Devletsarây-ı Bintü Milhanı: Bintü Milhan Devlet Sarayı
 • Müzeyyen hücrelerde: Süslü hücrelerde
 • Dergahına ilhak: Dergahına katmak
 • Hülâsa: Sonuç olarak
 • Şefaat-i devletinle: Devletin şefaatiyle
 • Tahsil-i istihkak: Hak ettiği yeri almak
 • Car-ı aktabı: Asrın büyüklerinden
 • Hay-i mutaf: Âşıkların
 • Kâ’betü’l-uşşak: Âşıkların Kâbesi
 • Rebiü’l-evvel: Hicri takvimde birinci ay

 

Kaynak: Bağışkan, Tuncer. Kıbrıs’ta Osmanlı – Türk Eserleri, Kıbrıs Türk Müze Dostları Derneği Yayınları.

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin