Kutlu Doğumda Yapılacak Dua

Kutlu Doğumda Yapılacak Dua

Kutlu Doğumda Yapılacak Dua

Yâ rabbi! Sen bizim rabbimizsin, biz ise senin kullarınız.

Sen her şeyi Yaratıcısın, biz ise yaratılanız.

Sen rızık verensin, biz ise rızık alanız.

Sen mülkün sahibisin, biz ise kullarınız.

Sen kuvvet sahibisin, biz ise âciz ve zelîliz.

Sen zenginsin, biz ise sana muhtacız.

Sen ezelî dirisin, biz ise ölüme mahkûmuz,

Sen kerem sahibisin, biz ise fakiriz.

Sen affedicisin, biz ise günahkârız.

Sen verensin, biz ise isteyeniz.

Sen cömertsin, biz ise dua edeniz.

Ey merhametlilerin en merhametlisi! Rahmetinle bizim günahlarımızı affet. Suçlarımızı bağışla.

Hoş Geldin, Sefa Geldin Ey Kutlu Doğum Zamanı.

Ey Mutlu Vakit ve Saat

Merhaba Ey allahın Katip ve Şahit Meleği.

Şu Söylediklerimizi bizim için yaz

Sana Kavuşmaya inanmış ve emirlerini yerine getirmek için burada toplanmışız.

Allah’ım biz kendimize ve nefsimize zulüm ettik.

Sen bizim küçük ve büyük günahlarımızı bağışla,

Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz.

Allah’ım Bizi huyların en güzeline götür.

Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur.

Allah’ım yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla,

Kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur.

Ey nebi sana değen rüzgarı, seni örten bulutu özledik, özlemeyi, özlenilmeyi, sevmeyi, sevilmeyi, sevinmeyi, sevinilmeyi özledik, varlığının kaç bahara bedel olduğunu, bilmeyenler yokluğunun ızdırabını nasıl duysunlar efendim. Seni seviyoruz seni çok özlüyoruz.

Kararmış kalplerimize aydınlık, daralmış gönüllerimize ferahlık, sönmüş ruhumuza nur, donmuş cesedimize sürur, hayatımıza lezzet, mematımıza cennet nasip eyle,

Allah’ım ismet perdesini yırtan günahlarımızı affet.

Allah’ım, Musibetlerin inişine sebep olan günahlarımızı bağışla.

Allah’ım, nimetlerini değiştiren günahlarımızı affet.

Allah’ım, duaların kabulünü engelleyen günahlarımızı affet.

Allah’ım işlediğimiz bütün günahları ve yaptığımız bütün hataları affet.

Allah’ım zikrinle sana yaklaşırız ve kendi hürmetine senden şefaat diliyoruz.

Sakladığımız ama senin bildiğin gizliliklerimizle bizi rezil etme.

Bu kadar günahdan ve aşırılıklardan sonra sana geldik ya ilahi.

Bizleri bu günde ve bu saatte affet.

Sıfatını ve isminin, temizliğinin büyüklüğü adına, gece ve gündüz seni anmamıza yardım et.

Huzurunda nasibi güzel olan kullarından kıl bizi. Kapına en yakınlardan ve huzuruna en yakın olanlardan kıl bizi.

“Ey Rabbimiz, bize dünyâda da iyilik, güzellik ver, âhirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azâbından koru,”

“Yâ Rab, bizim hatâlarımızı, bilmeden yaptıklarımızı, işimizde aşırı gitmemizi, ve Senin bizden çok iyi bildiğin hallerimizi mağfiret eyle. Allah’ım, hatâen ve kasden yaptıklarımızı ve bizde olan her şeyimizi mağfiret eyle!” (5)

Büyüklüğünün hatırına bize lütfet ve rahmetin hürmetine koru bizi. Ve dilimizi seni anmak için hazır kıl.

Allah’ım Senden gelen bir haya duygusuyla yüzlerimizi hayalandır.

Erkeklerimizi, Kadınlarımızı, Kızlarımızı en güzel süs olan haya ile hayalandır.

Hz. Eyüp hasta yatakta yattığı halde Allahtan şifa iste denildiğinde ALLAH benim halimi görüyor benim şifa istememi şikayet olarak kabul ederse benim halim ne olur dediği hayayı bizlere nasip eyle.

Allah’ım Sen bu dili bizlere seni zikredelim diye verdin. Ama Bizler onu yalanda, gıybette, iftirada ve insanlara eziyet etmede kullanıyoruz. Sen dilimizi zikrinde daim eyle.

Allah’ım Ümmeti Muhammet kimse kimseye güvenemez hale geldi. Koca karıdan, karı kocadan, Çocuk babasından, baba çoçuğundan aynı binada oturanlar, aynı iş yerinde çalışanlar birbirine güvenemez oldular. Allah’ım Kalplerimize sukun ve güven duygusunu nasip eyle.

Vucud azalarımızı en güzel terbiye ile imanın emrine vermeyi nasip eyle.

Ey rabbim senin yönüne yüzümüzü çevirdik.

Ve senin tarafına uzattık yardım için elimizi.

Allah’ım Günlerimizin başını hayır, Ortasını kurtuluş, Sonlarını ise başarı eyle.

Senelerimizi ve günlerimizi bizim için şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir.

Allah’ım bize geçimin en genişini, Ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip eyle.

Allah’ım feyz ve kereminle bize yumuşaklıkla muamele et.

Allah’ım nimet olarak verdiklerinin şükrünü nasip et.

Allah’ım en güzel şekilde görevlerimizi yapmayı, işimizi güzel bir şekilde yapıp başkalarına yardım etmeyi de bizlere nasip eyle.

Allah’ım zikrinle sana yaklaşırız ve kendi hürmetine senden şefaat diliyoruz.

Ağlamayan Gözden , Dinlenmeyen Sözden, Küçük Bir yardımı insanlardan esirgemekten sana sığınırız sen bizleri koru.

Kalp Katılığından,

Gafletten, Başkalarına Yük Olmaktan,

Aşağılıktan, Aşağılanmaktan ,

Miskinlikten, Cehaletten ve Faydasız Bilgiden ,

Ürpermeyen Gönülden ,Doyma Bilmeyen Nefisten,

Kabul Edilmeyen Duadan, Nimetlerinin kesilmesinden,

Ansızın Bastıran Azabından, Gelip Çatan Gazabından

Sana siğiniyoruz

Sen’den Her Zaman , Yalvaran Diller , Haşyetle Ürperen Gönüller İstiyoruz.

Tevbelerimizi Kabul Buyur,

Bizi Günahlardan Arındır,

Dua ve İsteklerimize Cevaplar Lutfeyle !!

Kalplerimizin Ufkunu Aç,

Dilimizi Doğruluğa Bağla ve Gönül Kirlerimizi Temizle !

ALLAH’ım, Senden Her İşimizde Sebat, Kur’an Yolunda Kararlılık

ve Nimetlerine Karşı Da Duyarlılık Hissi Bekliyoruz.

Kapına Yönelenleri Boş Çevirme ,

İtaatte Bulunanlara Bol Bol Karşılık Ver,

Sıkıntıda Bulunanları Lütfunla Şad Eyle,

Hasta Ruhlara Hususi Muamelede Bulun,

Küfür ve İlhad İçinde Bocalayanlara da Nurunu Göster;

Ya Rab!

Önümüzde Şu Upuzun Hayat Yolculuğunda ,

Bizi Kendi İdrak ve İhtiraslarımızın Darlığıyla Baş başa Bırakma;

Akıllarımızı her türlü kötü ve şeytani düşünceden,

Nefislerimizin Baskılarından ,

Gönüllerimizi de Heva ve Heveslerin Öldürücü Oklarından muhafaza Eyle..

Dillerimizi yalandan, Giybetden, Senin sevmediğin, hoşlanmadığın bütün kirli sözlerden temizle…

Yüreklerimizi gösterişdən ve ikiyüzlülükden koru…

Gözlerimizi harama bakıb da hiyanet etmekden koru…

Bizi ve dünyanın dörd bir tarafindaki müslüman kardeşlerimizi, sevdiklerimizi, dostlarımızı başımıza gelebilecek her tür belalardan himaye eyle!

Allah’ım

Bizi bu dünyaya imtahana gönderdin. Fakat her dersten sınıfta kaldık.

Tembelliğimizi affet.

Allah’ım :

Senin kıble diye emrettiğin yöne dönmemiz gerekirken biz kendimize yeni

kıbleler bulduk.

Kör gözlerimize şifa ver.

Allah’ım :

Kuşlar bile her sabah senin adını anarak güne başlarken bizler adını

unutmayı marifet saymaya başladık.

Nankörlüğümüze bir deva bul.

Utanmak nedir bilmiyoruz bizleri utandır.

Şükür nedir bilmiyoruz, gözlerimiz aç.

Yolumuzu kaybettik yol göster.

Allah’ım!

Bizi Allah’la aldatanlardan etme!

Allah’la aldatanlara aldananlardan etme!

Şeytanın eylemlerimizi süslemesine izin verme!

Şeytanın süslediği emellerimize izin verme!

Bize Hz. Adem’in tevbesini, Hz. Nuh’un direncini ver.

Hz. İbrahim’in imanını, Hz. İsmail’in teslimiyetini ver.

Hz. Yusuf’un iffetini ver

Hz. Harun’un sadakatini ver.

Hz. Süleyman’ın gayretini ver.

Hz. Eyyub’un sabrını, Hz. Lokman’ın hikmetini ver.

Hz. Zekeriya’nın hizmetini,

Ve Hz. Muhammed’in muhabbetini ver Ya Rab!

Allah’ım!

Dinin derdini derdimiz kıl, özel dertlerimizi satın al.

Öyle aziz dertlere mübtela kıl ki, dermana bakmayalım.

Bize, tadına doyum olmayan kerim acılar yaşat

İrademizi inayetsiz, bilgimizi hikmetsiz bırakma Allah’ım!

İmanımızı gayretsiz, sadakatimizi mesnetsiz bırakma Allah’ım!

Mizacımızı fıtratsız, ahlakımızı nezaketsiz bırakma Allah’ım!

Hayatımızı muhabbetsiz, ahretimizi cennetsiz bırakma Allah’ım!

İmanımızı aklımızın elinde esir etme!

Aklımızı hissiyatımızın elinde rezil etme!

Hissiyatımızı şehvetimizin elinde zelil etme!

Allah’ım!

Kızarmayan yüzden Sana sığınırız.

Cahilden, Sana sığınırız.

Harama dayalı servetten,

Hak edilmemiş şöhretten Sana sığınırız.

Kıskançlıktan Sana sığınırız.

Hasetten, fesattan, kesattan, nifaktan,

Fısktan, fücurdan Sana sığınırız.

İftiradan, ihanetten, cimrilikten, kincilikten

Sana sığınırız.

Allah’ım!

Benliğimizin yaktığı ateşte yakma bizi!

Bizi nefise kul etme, kul et nefsimizi Sana

Bir laHz.a dahi bizi bırakma

Bilmediğimizi bildir, görmediğimizi göster!

Sen bildirmezsen bilemeyiz, göremeyiz göstermezsen.

Gönlümüze huzur, gözlerimize nur, dizimize derman ver!

Sen “Ol!” Deyince olur, olmaz “Ol!” Demezsen.

Canana can, cana canan, kalbe ferman ver!

Al işte ellerimiz, uzattık Sana

Ne olur, ne olur bırakma bizi bize!

Sen bize yetersin, yetmeyiz biz bize

Allah’ım, ellerimizi bırakma!

Allah’ım!

Bırakma bizi!

Tut elimizi!

Amin.

 

Yorum yapın