Kuran’da İlimle İlgili Ayetler ve Hadisler

Kuran'da İlimle İlgili Ayetler ve Hadisler

İlimle İlgili Ayetler ve Hadisler

İslam’ın yüce kitabı Kur’an-ı Kerim 300 civarında ayeti kerime ile düşünmeyi, aklımızı kullanmayı, araştırmayı, incelemeyi emreder. İlk inen ayet ve ilk emri ” oku” olan başka bir din yoktur.

 • Ne de az düşünürsünüz! ( Mümin :58)
 • Aklınızı kullanmaz mısınız? ( bakara: 44)
 • Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? ( Zümer: 9)
 • İlk emir “Oku” dur ( Alak: 1)
 • e-İlim ve hikmet müminin yitik malı gibidir. Onu nerede bulursa alır. ( Tirmizî, İlm, 19, Keşfül Hafa:1, 363)
 • İlim öğrenmek kadın erkeğe farzdır. ( İbn Mace, Mukaddime, 17 ,Tac cilt 1, sh 63 )
 • Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz.
 • İki günü eşit olan ziyandadır, zarardadır. ( Temyizu’t Tayyip min’el Hadis, Shf. 162)
 • Hem dünyayı hem ahireti isteyen ilme sarılsın. ( Ettergip cilt 1, 728)
 • “Ya Öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen , ya da ilmi seven ol. Fakat sakın beşincisi olma (yani bunların dışında kalma) helâk olursun” ( Mecmeu’z-Zevâid ve Menbeu’l-Fevaid, c. 1, s. 122)

İLMİN BULDUĞU KUR’AN’IN İŞARET ETTİĞİ MUCİZEVİ AYETLER

 • Ozan tabakası: Gökyüzünün korunmuş bir tavan kıldık” (Enbiya: 32) Dünyamızı güneşin zararlı ışınlarından koruyan ozon tabakası gökyüzünün hemen dışarısında daire gibi gök yüzümüzü çevreler. Ayeti kerime dünyanın tavanı olan gökyüzünün korunmuş olduğunu bizlere bildiriyor. Ne ile korunuyor Gökyüzü sorusuna cevap, ozon tabakasıdır. Allah’u Teala çöl bedevisinin inkar edemeyeceğini fakat 2000 yılının teknolojisinin keşfedebileceği bir mucizeyi bir kelime ile bizlere bildirir.
 • Yüzey gerilimi: Furkan suresi 53. Ayet: Atlas okyanusu ile Akdeniz’in, Hint okyanusu ile Kızıldeniz’in birleşmediğini 1970-80’li yıllarda bilim teknik ile insanlık yeni bulmuşken Kur’an bunu bizlere 1400 sene önce bildirir.
 • Dünyanın dönmesi: Dağları yerinde durur görürsün. Halbuki onlar bulutlar gibi hareket ederler”. (Neml : 88) Dağların bulutlar gibi hareket etmesi için dağların bitişik olduğu dünyanın da dönmesi lazımdır.
 • Parmak izleri: Kıyamet suresi 4. Ayet. Parmak izlerinde ne gibi bir incelik vardır ki Kur’an onlara işaret etmektedir: Dünyadaki bütün insanların parmak izlerinin birbirinden farklı olduğu ancak 1884 yılında anlaşılmıştır. Oysa Kur’an bunu bize 600’lü yıllarda haber vermiştir.
 • Kainat genişliyor: Zariyat suresi 47. Ayet. Big-bang, büyük bir patlama ile çevreye yayılan ve her biri birbirinden uzaklaşan gezegen güneş, yıldız kümeleri, birbirinden hala daha hızlıca uzaklaşmakta, evren genişlemeye devam etmektedir.
 • Yükseğe çıkıldıkça oksijen azalıyor: En’am suresi 125. Ayet. Yüksek yerlerde oksijen azdır. Hareket halindeki bir insan az oksijen olan bir yerde ciğerlerine rahat oksijen alamadığı için daha derinden sık sık nefes alır. Bu anda kalbi daralır, sıkışır. Çölde yaşayan biri bu duyguyu bilemez, hissedemez. Fakat Kur’an-ı Kerim bunu hem Araplara hem bizlere bildirir.
 • Evren’de uyum ve düzen vardır: Rahman suresi 5. Ayet Kainatta her şey, makro-mikro alemde bir düzen içinde hareket eder. Dev yıldız kümelerinden atom, elektron alemine tabiattan, insan vücuduna karadan denize her şeyde bir uyum, ahenk bütünün bir parçası olma özelliği vardır. Bu ahengi kuran Allah’tır.
 • Yağmurun oluşumu: Nur suresi 43. Ayet. Çölde hayatı boyunca bir iki kez yağmuru gören biri bunu nasıl bilebilir, Allah bildirmezse.
 • Aşılayıcı Rüzgar: Hicr suresi 22. Ayet Çiçek polenlerinin aşılanmasında rüzgarın büyük önemi vardır.
 • Her şey çift yaratılmıştır: Zariyat suresi 49. Ayet. Yani zıttı ile kaim olan çiftler: gece-gündüz, artı-eksi, siyah-beyaz, uzun-kısa…

Not: Zaman hızla ters orantılı olarak azalır veya çoğalır. Zaman, saat, gün, yıl… göreceli değişkendir. Dünyadaki bir insanın bir saati ile plütondaki bir insanın saati birbirinden farklıdır. Dişi ağrıyan bir insanın bir saati ile dostuyla sohbet eden bir insanın bir saati birbirinden çok farklıdır. Arabayla bir yere bir saatte giden biri ile aynı yere yürüyerek bir günde varan kişi için zaman çok farklıdır. En önemlisi bir cismin hızı arttıkça o cisim için zaman ters orantılı olarak azalır. Dünyadaki bir insan için bir gün uzayda seyahat halindeki bir insan için bir saat gibidir. Uzaydaki insanın sürati arttıkça dünyadaki insan ile arasındaki zaman farkı da artacaktır. Dünyadaki bir yıl uzayda bir güne tekabül edecektir.

Allahu Teala Kur’an da kainattaki iki nokta ile dünyadaki zamanı kıyaslar:

Hac suresi 47. Ayet: rabbin katında bir gün sizin sayacaklarınızdan bin sene gibidir.

Mearic suresi 4. Ayet: ….miktarı elli bin yıl olan bir gün….

 • Elektrik: Rahman suresi 35. Ayet: Size dumansız bir alev: Alevin iki özelliği vardır: Isı ve ışık. Alev gibi ısı veren veya yakan ve yine alev gibi ışıkveren ama dumanı çıkmayan bir madde: elektrik, cereyan. Elektrik alev gibi ısı ve ışık (soba,lamba..)kaynağıdır fakat dumanı yoktur
 • Ve bakır gönderirde: Elektrik kablosunun içinde bakır bulunur.
 • Yakalanırsanız kurtulamazsınız: Elektrik akımına kapılan bir insan Kendini kurtaramaz.

Not: Kur’an da ayrıca insanın yaratılışında (müminun 12-14), petrolün oluşumuna ( A’la :4-5), kutuplardan (enbiya 44) yağmurun oluşumuna, kainatın oluşumuna (hud 7, fussılad 11, enbiya 30.) …kadar pek çok konuda ayetler bulunmaktadır.

Kuran’ın şimdiye dek incelediğimiz mucizevi özelliklerinin dışında bir de “matematiksel mucize”si vardır. Bu mucizeye bir örnek, Kuran’daki bazı kelime tekrarlarının verdiği ortak sayıdır. Birbiriyle ilgili bazı kelimeler şaşırtıcı bir biçimde aynı sayıda tekrarlanırlar. Aşağıda, bu tür kelimeler ve Kuran içindeki tekrarlanış sayıları verilmiştir.

Kaynak: islamustundur. com

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et