Kuran-ı Kerim ve Zaman

Kur’an ve Zaman

Kuran-ı Kerim ve Zaman

Kur’an-ı Kerim, (uzayın) ilk gaz kütlesinden başlayıp, kıyamet gününe ve cennet-cehennem hakkındaki bilgilere kadar insan öncesi ve insanın son mekanı hakkındaki bilgileri bizlere verir.

 • “ O Kur’an çok şerefli sahifelerdedir.” (Abese: 13)
 • “ Kur’an’ı göklerde ve yerdeki sırları bilen Allah indirdi.” (Furkan : 6)

Kainatın Oluşumu : Allah’ü Teala yer ve göklerden önce suyu yaratmıştır. İlk yaratılan madde sudur. Su daha sonra gaz haline dönüştürülmüştür. Gaz kümeleri kozmik çekimin tesiri ile sıklaşır. Yoğunlaşır, küçülür, toplanır.

Gezegenler ve yıldızlar böylece oluşur. Yer ve gök bir iken, gaz halinde iken Allah’u Teala bu ikisini, yer ve gökleri birbirinden ayırır. Allah’ın ayırdığı yer ve gökler, galaksiler, nebulalar ve gezegenler kozmik çekim etkisi ile sürekli dönüp, soğuyup katılaşmaya, küresel şekil olmaya başlar.

 • “Allah her şeyi yaratandır (Zümer : 62) “
 • “ Biz her şeyi sudan yarattık (Enbiya : 30) “
 • “ Sonra Allah duman (gaz) halindeki göğe yöneldi (Füssılat : 11)“
 • “ Yer ve gökler bitişik iken onları biz ayırdık (Enbiya :30) “
 • “ Üzerinizde yedi kat gök yarattık (Müminun 17 )”
 • “ Gökleri yedi kat üzerinde yaratan O’dur.Rahman olan Allah’ın yarattığında düzensizlik göremezsiniz. (Mülk : 3)“
 • “ Göğü gücümüzle biz kurduk ve şüphesiz biz onu genişleticiyiz (Zariyat : 47 ) “
 • “ Güneş ve ayın hareketleri bir hesaba göredir (Rahman : 5) “
 • “Yeryüzünü yaratıkların oturmasına, yaşamasına elverişli kılan Allah’tır ( Taha : 53) “
 • “ Yeryüzünü, size boyun eğdiren O’dur (Mülk :15) “

Zaman : Kur’an da zaman, gün, yıl kelimeleri devre, çağ, dönem anlamında kullanılır.

 • “Sizin saydığınız bin yıllık zaman, ona bir günde yükselir (Secde 5) “
 • “ Miktarı elli bin yıl olan bir günde … ( Mearic: 4) “

Tarih bilimi için önemli olan yer ve zaman Kur’an için önemli değildir. Kur’an için önemli olan olayların oluşum neden ve sonuçlarıdır.

 • “ Bu sevinçli ve kederli günleri insanlar arasında döndürüp duruyoruz (Ali İmran : 140)”
 • “ Yeryüzünde gezin, öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakın. Onların çoğu müşriklerdir .(Rum : 42 )

İnsan Öncesi Canlılar : İnsandan önce yer ve uzayda ateş kökenli cinler, nur kökenli melekler vardı. Daha sonraları, toprak ( çamur) kökenli insan yaratılır.

 • “ Can’ı (cinlerin atasını) dumansız ateşten yarattı (Rahman : 15)
 • “ Cinleri ve insanları bana kulluk etsinler diye yarattım ( Zariyat : 56)

İnsan : Her şeyi sudan yaratan Allah’ü Teala evreni gaz kütlesi halindeki sudan, insanı önce toprakla karışık su ( çamur ) dan , sonra nutfe halindeki su karışımından yaratır.

 • “ O (Allah ) her şeyi güzel yarattı, insanı yaratmaya çamur başladı (Secde : 7)”
 • “ Andolsun insanı kuru balçıktan, işlenebilir topraktan yarattık (Hicr : 26) “
 • “ O (Allah ), sizi merhalelerden geçirerek yarattı… (Nuh : 14 ) “
 • “ İnsanı nutfeden yarattı (Nahl : 4) “
 • “ (Sizi) nutfeden yarattı, şekil verdi ( Abese :19 )”
 • “ Sonra onu nutfe halinde sağlam bir yere yerleştirdik. Sonra o nutfeyi kan pıhtısı haline getirdik. Kan pıhtısını bir çiğdemlik et yaptık. Bir çiğdemlik etten kemikler yarattık. Kemiklere et giydirdik. Sonra onu başka bir yaratık yaptık. (Mü’minun : 13-14) “
 • “ Sonra onu şekillendirdi. Ona ruh üfledi. Size kulaklar, gözler, kalpler verdi. (Secde : 9)”
 • “ Sonra ona, yolunu kolaylaştırdı ( Abese : 20 )
 • “Ondan erkek- dişi (iki cins) yarattı (Kıyame : 39) “
 • ” Sonra zayıflığın ardından kuvvet (gençlik) verdi. Sonra kuvvetin ardından zayıflık (ihtiyarlık) verdi (Rum : 54 )”
 • ” Sonra bunun ardından şüphesiz ölürsünüz. Sonra siz kıyamet gününde mutlaka diriltirilirsiniz (Mü’minun : 15- 16)”

Not : Big – Bang = Evren, sonsuz yoğunluğa ve sıfır hacme sahip olan bir noktanın patlamasıyla başlamıştır. Yokluk kavramını sıfır hacme sahip bir nokta olarak tarif eden bilim, aslında bir şeyi itiraf etmektedir : Hacmi olmayan nokta “yok” demektir. Yani evren “ yoktan var “ edilmiştir.

 • ” Allah bir şeyin olmasını isterse, ona “Ol” der, oda olur (Meryem : 35 )”
 • “Allah herşeyin yaratanıdır ( Zümer : 62 )”
 • “O Allah gökleri ve yeri yoktan var edendir (Enam : 101)”

Kaynak: islamustundur. com

Bir yanıt yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et