Küfre Girenin Vay Haline!


Son Güncelleme Zamanı:

Küfre Girenin Vay Haline!

* Küfür eden küfrünü hasmının arkasından ederse ne kadar yıkansa da yıkansın hep ter kokar*
* Hasmının bir organına küfreden yada alay eden ömür boyu nasır illtine düşer*
* Hasmının eşine veya kızına şehvetle küfreden hiç bereketli mala sahip olmaz malı mülkü hemen eksilir*
* Hasmının atasına küfredenin mezarına pis su dolar*
* Küfür edenin mezarı üzerine ne ekersen çürür*
* Hasmının inancına küfredenin okuyan çocuğu varsa eğitimi birden bozulup başarısız olur*
* Hasmının arkasından kaş göz işareti yapıp küfür eden kimse yedi gün aile huzursuzluğuna düşer sevdiği bir eşyası da ziyan olur*
* Hasmına küfretmek için bir an kollayanın vücudundan bir yer eksilir
Ömrünü ona buna muhtaç olarak yaşıyor*
* Küfür eden küfrünü güneş batarken yaparsa hasmı onu mutlak surette ve hiç zorlamadan öldürür*
* Hasmına küfür ederken öldüren ağzına eritilmiş demir dökülerek cehennemde azap görür
Kabrinden gözleri akmış olarak kalkar*
* Hasmına deniz üstünde ve içinde küfür edenle insanlar ölünceye kadar hep alay eder
Hiçbir yerde hürmet görmez etrafındakiler sadece mülkünü kullanmak için ona dost görünürler*
* Ağzında nimet varken küfreden dokuz gün dönümüme kadar yediği ve içtiği hiçbir şeyden tat almazlar Mikail aleyhisselam kırk gün kendisinden sorumlu nasip mleğini ondan men eder*
* Kuran okurken ve akabinde küfreden kabirde ağzı ikiye bölünerek kıyamete kadarazap görür*
* Hayvanlara küfrdenin evinden cenaze çok çıkar kendiside kimsenin bulamayacağı bir yerde ölür cesedi ziyadesi ile azap içinde mahşeri bekler*
İşte Allah’a iman konusunda insanı küfre götüren sözlerden bazıları:
1- “Şer Allah’ın taktiri değildir ve herkes yaptığının failidir. “ diyenler küfürdedir. Zira hayrıda , şerri de yaratan Allah’tır. Resulullah ( sav ) bu görüştekiler için ;
“ Onlar bu ümmetin Mecusileridir. Hastalarını ziyaret etmeyin , öldüklerinde şehadet etmeyin, onlar kader konusunda Allah’ın düşmanlarıdır.“ buyurur.
2- Allah yanılır ve pişman olur demek,
3- Tenasühü ( reankarnasyon ) kabul edenler
4- Sahabenin bazılarını tekfir edenler ( hariciler gibi ) , küfürdedir.
5- Allah ancak murad ve taktir ettiğinde bilir , ondan önce bilemez demek,
6- Allah görmez , görülmez demek,
7- Allah cisimdir demek ( cisim : uzunluk , derinlik ve eni olan şeylere denir. ),
8- Allah’ın sıfatları geçicidir, baki değildir demek ,
9- Allah’ın her işinde hikmet olmayabilir demek,
10- Allah’ın şanına uygun olmayan birşey söylemek ,
11- Allah görmez , duymaz gibi Allah’ın basar , semi gibi sıfatlarından herhangi birini inkar etmek ,
12- Fiili kul yaratır demek ,
13- Fiili Allah yarattığı için , kula sorumluluk yoktur demek küfürdür , söyleyen dinden çıkar. Çünkü kulun imtihan olması gerekir. Kul seçiminden sorumludur, Allah da kulun seçtiğini yaratır.
14- Cennet yada cehennemi yada mizanı yada mahşeri inkar etmek,
15- Abdestsiz namaz kılmak ( kasten ve bilerek ) küfürdür.
16- Tevbe etmeden ölen cehennemliktir diyenin küfründen korkulur.
17- Allah arştadır, şuradadır, buradadır demek sureti ile ona mekan tahsis etmek ,
18- Allah yukardadır demek ( yukardan kasıt bizden üstündür, yaratıcıdır ise sakınca olmaz ),
19- Bilerek kıbleden terse veya necasetli elbise istihfaf ( alay ) için namaz kılmak ,
20- Allah’tan gayrıya secde etmek,
21- Allah ile oturulur , konuşulur, onun yanına çıkılır, Allah bazı kimselere hulul eder demek,
22- Kainat namütenahi diyenler,
23- Allah’a eş, çocuk , doğmak , ölmek nispet edenler,
24- Allah’ın birliğini kabul etmeyenler,
25- Yaratıcılığı Allah’a nispet etmemek, tabiat yarattı demek,
26- Allah bana şunu emretseydi yapmazdım demek.
27- Ehli kıbleyi günahından dolayı tekfir etmek,
28- Müslümana kafir demek,
29- İmanda şüphe etmek,
30- İnşaallah müminim demek ( ölüm anında imanlı olmayı kastederse sorun yoktur ),
31- Helali haram, haramı helal kabul etmek ,
32- Seni elimden Allah bile kurtaramaz demek,
33- İmanda noksanlık olabilir demek ( nuru ve imanın kuvvetini kastederse olmaz ),
34- Kafirlerin bayramını kutlamak,
35- Kafirlerin ayinlerini hoş ve güzel görmek,
36- Haramdan sevap ummak,
37- Emri bil marufu inkar etmek,
38- Kelimei küfrü işitip gülmek,
39- İman mahluktur demek ( Cenabı Hakdan gelen hidayet mahluk değildir. ),
40- Kurana mahluktur demek ( harf ve yazılan mürekkebi kastederse mahsur yoktur. )
41- Kurana çöl kanunu demek,
42- Elfazı küfürü şaka ya da yalan olarak söylemek ,
43- Nefsinin küfrüne razı olmak,
44- Çağıran kimseye “lebbeyk” demek,
45- Lüzumsuz yere papazların beline bağladığı zünnar denilen şeyi takmak,
46- İnsan karşılamak için hayvan kesmek ( hayvan murdardır . ) ,
47- Bir kimse ben cennet nimeti yiyorum, hurilerle yatıyorum derse küfürdür, dinden çıkar.
48- Allah’tan kork dense ve oda korkmam derse,
49- Allah bu adamı unutmuştur derse ( hasta kişi için ) ,
50- Allah yok olanı bilmez derse,
51- Allah’ı rüyamda gördüm derse,
52- Yapmadığı halde Allah şahit yaptım derse,
53- Gaybı biliyorum derse,
54- Bu adam hastalıktan ölür derse,
55- Saksağan öttüğünde yolcu gelecek derse,
56- Fala doğru derse, kahini tasdik etse,
57- Peygamberin mucizesini , velinin kerametini inkar etse,
58- “Eğer kıyamette Allah’ın hükmü varsa senden hakkımı alırım’’ derse,
59- Allah herkes için iyidir, ama bana kötülük etti derse,
60- Falanca benim yanımda kafir gibidir derse,
61- Allah’ın rahmetinden ümit kesmek,
62- Allah’ın azabından emin olmak ( ben azaba uğramam demek ),
63- Hadis okunurken “ben böyle sözleri çok işittim “demek,
64- Seninle karşılaşmak azraille karşılaşmak gibi demek,
65- Alimlerin ağzına küfretmek,
66- Vaiz yada alim taklidi yapıp insanları güldürmek,
67- Küçük günah işleyene “tevbe” et denince “ne yaptım ki tevbe edeyim’’ dese,
68- Yemeğe küfretmek,
69- Filan kişi benden daha kafirdir demek,
70- Zalime adil demek,
71- Peygamberlerden bir kısmına inanmak ayıplamak, sünnetlerinden birini olsun beğenmemek,
72- Peygambere sövmek,
73- Ben resulüm demek,
74- Peygamberin dediği doğruysa kurtulduk demek,
75- Peygamber insan mıdır , cinmidir demek,
76- Peygamber kabağı severdi denildiğinde “ ben sevmem “ demek,
77- “Azrail bu adamın canını yanlışlıkla aldı’’ demek,
78- Tırnaklarını kes , başını tıraş et sünnettir dense , o da sünnette olsa kesmem dese,
79- Hazreti Ayşe’ye kötü söz söylemek,
80- Münkir , nekir yada herhangi bir meleğe sövmek ,
81- Ebubekir ve Ömer’in ( ra ) hilafetini kabul etmemek,
82- Sahabeye küfretmek,
83- Sensiz cennete girmem demek,
84- Cennet istemem , Allah’ı görmek istemem demek ( cenneti küçümsememeli),
85- Ezanı alaya alanlar,
86- Herhangi bir ayeti inkar etmek,
87- Kuran’la dalga geçen yada hor gören,
88- Helal ye denildiğinde , haram daha iyi ve daha tatlıdır demek,
89- Livata ve zina helaldir demek,
90- “ ey kafir “ denildiğinde “ efendim “ demek,
91- Hileyle kazanılan parayı , helalmiş gibi bereketli olsun demek,
92- “Senden hakkımı kıyamette alacağım “ denildiğinde , “biraz daha ver ikisini bir alırsın” demek,
93- Kıyametten korkmam demek,
94- İlim öğren denince , ilim karın doyurmaz demek,
95- Müslümana lanet senin müslümanlığına demek,
96- Küfür kelimesini (dinden çıkaran kelimeyi) işitip gülmek,
97- Kabir sualini ve azabını inkar etmek,
98- Miracın Mescidi Haramdan , Mescidi Aksaya kadar olan kısmını inkar etmek,
99- Evliya enbiyadan üstündür demek,
100- Evliya belli makamdan sonra amel ve ibadete ihtiyaç duymaz demek,
101- Hristiyan yahudiden iyidir demek ( yahudi hristiyandan şerlidir denilmelidir .),
102- Bir kimse sünnet ne işe yarar boşver demek,
103- Şu adam peygamber olsa ona iman ederdim demek,
104- Kuranı , mescidi, kabeyi, hürmet gereken yerleri alaya almak,
105- Kuranı müzikle okumak,
106- Kurana şiir demek,
107- Sayarken bir yerine bismillah, iki, üç diye saymak,
108- Emretme veya izin vermek yerine bismillah demek, ( oturayım mı diyene otur yerine bismillah demek gibi örneğin )
109- Namaz kıl denilince , bekle ramazanda kılarım demek ( namazın farziyetini ramazana indirgemek ),
110- Namaz kıl denilince , sen kıldın da ne oldu demek,
111- Ezan yada kuran okunurken , ne bet şey demek,
112- Ramazan geldiğinde , yine ağır misafir geldi demek ,
113- Küçümseyerek sabahçık namazını kıldım demek,
114- Namaz bana farz değil demek,
115- Sadece ramazanda kılıp , 70 kat sevap var diğer aylarda kılma demek,
116- Benim namazımı başkası kılıyor yada kıldı demek,
117- Ramazan farz olmasaydı ne olurdu demek,
118- Eline değnek alıp hoca taklidi çocukları dövmek,
119- Bıyık kesmek , sakal bırakmak çirkin şeylerdir demek,
120- Şeriat ilminde tevhid ( birlik ) yoktur demek,
121- Müspet ilim şeriat ilminden daha üstündür demek,
122- “Kafirler cennetlik mi cehennemlik mi bilinmez” demek,
123- Alime , fakihe yada veliye alimcik velicik gibi sözlerle hitap etmek ,
124- “ sen müslüman değil misin? “ denildiğinde “ hayır “ demek,
125- Müslümanın ağzına küfür etmek ,
126- Filan müslüman kafir olarak ölsün ,kafir olsun demek, ( kafire derse birşey olmaz )
127- Bir kimse , müslümana “La ilahe illallah de” derde , o da demesse (şu an demem derse bir şey olmaz),
128- Ben kafir olacağım diyen,
129- Birisine küfür kelimesi tavsiye eden,
130- Zalime fasıka “ Allah’ın kullarına zulmediyorsun “ dense , o da “ iyi yapıyorum “ dese 131- Mahşerde izdihamda beni nasıl bulacaksın dense, kafir olur ve dinden çıkar.

Ergunca

Yazar Ergunca

Herkes Cennete Gitmek İster ama Hiç Ölmeden Cennete Gidilir mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir