Konya’nın Hristayanlığın Gelişmesinde ki Önemi

Yayım tarihi

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 25 Mayıs 2021 Kerim Usta

Konya'nın Hristayanlığın Gelişmesinde ki Önemi

Hristiyanlık bilindiği gibi Filistin’de doğmuştur. Fakat sonrasında  Kapadokya ve Likaoni Hristiyanlığın beşiği haline gelmiştir. Hz. İsa’nın havarilerinden Sen Pol ve arkadaşları Akdeniz’den çıkarak Antalya yakınlarında Aksu kenarında bulunan Perga Pamfili Körfezine çıkmışlar ve ilk Hristiyanlık temelleri buralarda atılmaya başlamıştır. Yıllardır esirlik altında yaşayan Kapadokya halkı sefillik içinde ve dışarı ile ilişkileri kesilmiş olduğundan San Pol ve arkadaşları açısından  bu şehir çok müsait bir yerdir.

San Pol  yanında ki arkadaşları ile propaganda yaparak bir çok puta tapan kişilere Hristiyanlığı kabul ettirmeyi başarmışlardır. Bu arkadaşlarının arasında Barnabas öne çıkan isimlerdendir.

Hz. İsa’nın doğumunun 41.yılında alınan kararla İkonroom’a geldiler. İkonroom Konya’nın eski adıdır. Bu tarihte Konya’da Yahudi’ler çoğunluktadır. San Pol Yahudi’lerin Sinagog’unda Hıristiyanlık hakkında vaazlar verdi. İncil’de bu havari Resul elçi olarak belirtilmektedir. Yeri gelmişken Havari’nin anlamını da belirtmeden geçemeyeceğim. Havari Hz. İsa’nın öğüt ve inançlarını yayma işiyle görevli 12 yardımcı ve öğrencilerinin her birine verilen addır. Fakat bu kelime zamanla canla başla davayı savuna kişi anlamında kullanılmıştır. Bu açıklamalardan sonra konumuza dönelim…

San Pol ve arkadaşlarının vaazlarıyla birçok Yahudi ve  Yunanlılar Hıristiyanlığı kabul etmişlerdir. Bu nedenle Hıristiyanlığın ilk temeli Konya’da atıldı diyebiliriz. Konya çevresinde bir kısım halk mitolojide Bolluk Tanrıçası olan Sibel’e tapıyorlardı. Takkeli dağ ve çevresinde Mağaralar kazarak ibadethane ve inzivaya çekilme yerleri yaptılar. San Pol ve Barnabas Konya’da uzunca bir süre kaldılar. Bu süre zarfında şehirde Hz. İsa’ya inanalar ve inanmayanlar arasında şiddetli çatışmalar meydana gelmiştir. Bunun sonucunda bu kişileri taşlama ve kovma kararı alınınca San Pol ve arkadaşları Konya’dan ayrılarak Hatunsaray civarında bulunan Listra’ya giderler.

Burada vaazlarına devam ederler ve kötürüm bir şahsı yürütmeleri üzerine ,halk artık San Pol’a Zevs, Barnabas’a Hermeles olarak hitap etmeye başlarlar…Bu da onları Tanrı olarak kabul ettikleri anlamına gelir. Şehre dikilen Zevs heykelinin önünde kurban kesmeye başlayan halka, “Biz Tanrı değiliz” diye itiraz ettiler .Böylece Halkı batıl inançlardan uzak tutmaya çalıştılar.

Fakat unuttukları bir şey vardı…Yahudiler onları adım adım takip ediyorlardı. Konya ve Antalya’dan gelen Yahudiler Listra’lıları galeyana getirterek taşlatırlar. Bu saldırı sonucunda yaralanan San Pol öldü sanılarak kale dışarısına sürüklediler. Fakat yanılmışlardı. Tekrar toparlanarak Karaman’ın doğusunda ki Derbe Şehrinde çalışmalarına devam ettiler. İşleri yoluna koyduktan sonra Antalya’ya, oradan da Antakya’ya döndüler.

Sonuç olarak ilk Hıristiyanlık Mabetleri buralarda açılmıştır. Bu bölgelerde mağara ve binalar, kilise  ve inziva yerleri  bolca bulunmaktadır.

Not: Bu konu o kadar çok derindir ki sadece Konya, Karaman çevresi araştırılarak kısaca anlatılmıştır. Konu anlatılırken kaynakların dışına çıkılmamasına özen gösterilmiştir.

Kerim Yarınıneli

Kaynak:
* Abideleri ve Kitabeleriyle Konya (S.1083-1090)
* Abideleri  ve Kitabeleri ile Karaman(S 560-562)

Kitapların Yararlandığı Kaynaklar

* İncil-i-şerif-ahd-i-cedid (S 304-306)

Yazar: Kerim Usta

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir