Kıyamet Alametleri

Yayım tarihi

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 11 Ekim 2020 Kerim Usta

KÜÇÜK ALAMETLER:

* Binaların çoğalması.
* Zinanın çoğalması.
* Doğudan bir ateşin zuhur etmesi.
* Hicazda petrol çıkması.
* İlmin kalkması.
* Cehalet,anarşi ve cinayetlerin artması.
* İlim ortadan kalkacak, cehalet yerleşecek.
* Sarhoşluk veren içkiler yaygınlaşacak.
* Çobanlar zenginleşerek bina yapımında yarışacaklar. Yüksek binalar artacak.
* Adam öldürme olayları ve fitne artacak.
* Elli kadına bir erkek düşecek derecede kadın nüfusu çoğalacak.
* Kadınlar sosyal konum açısından ön plana çıkarılacak.
* Kadınlar erkeklere benzemeye çalışacak.
* Erkekler erkeklerle, kadınlar da kadınlarla yetinecekler.
* Zina açıkça işlenir hale gelecek.
* Kötülük ve fuhuş yayılacak.
* İnsanlar hayatlarından bıkarak ölülere imrenecek.
* Allah allah diyecek kimse kalmayacak.
* Geceyle gündüz birbirine eşit hale gelerek kıyametin kopuş zamanı yaklaşacak
* Camiler süslenecek, ama ibadete önem verilmeyecek
* Cihad ve irşad faaliyetleri terk edilecek.
* Sadece din dışı ilimler öğrenilecek.
* Kur’ân’ın önemi insanlar tarafından unutulacak.
* Namaz kılınmayacak.
* Emanete riayet edilmeyecek.
* Ebeveyne isyan edilip beyler hanımlarının emrine girecek.
* Toplumlar geçmişlerine lanet okuyacak.
* Seviyesiz ve şahsiyetsiz kişiler yönetici olacak.
* Yöneticiler insanlara zulmedecek.
* Liderliğe elverişli kimseler azalacak.
* Şerrinden korkulan kimselere itibar edilecek.
* Fâsıklar toplumun efendisi haline gelecek.
* Ahmak ve alçak insanlar dünyanın en mutlu insanları olacak
* Ticareti dürüst olmayan kişilerin ele geçirecek.
* Yalancılar tasdik edilip doğru konuşanlara itibar edilmeyecek.
* Yıldız falına inanılacak.
* Ani ölümler çoğalacak.
* Cahiller ve dürüst olmayan sûfiler türeyecek.
* Akrabalık bağı kesilecek.
* Kitapların sayısı artacak
* Gasp olayları çoğalacak…

BÜYÜK ALAMETLER:

* Mehdinin çıkması.
* Deccalın çıkması.
* Hz.İsanın yer yüzüne inmesi.
* Yecüc ve mecücün çıkması.
* Güneşin batıdan doğması
* Dabbetül arz denilen canavarın çıkması.
* Medinenin harabı.
* Mekkenin yıkılması.

Ergunca Yayımladı.

Herkes Cennete Gitmek İster ama Hiç Ölmeden Cennete Gidilir mi?

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir