Kayıhan Osmanoğlu ve Mekke’nin Fetih Kutlaması


En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 26 Mayıs 2020 Kerim Usta

MEKKE-İ MÜKERREMENİN FETHİ MÜBAREK OLSUN..

-Ey Müslüman Bugün Mekke Fethi!
Ümmeti Muhammed’in Şerefli günün Yıldönümü!
Ey Müslüman, sana verilen bu Şâni onurla taşı,
taşı ki neslin tükenmesin!
Ey Müslüman, bu Fetih En Şerefli Liderin Fethi!

Allâhu ekber, Allâhu ekber,
Lâ ilâhe illallâh.
Allâhu ekber, Allâhu ekber ve lillâhil-hamd.
Allâhu ekberu kebîra,
vel-hamdu lillâhi kesîra,
ve subhânallâhi bukraten ve asîle.
Lâ ilâhe illallâhu vahdeh,
sadega vadeh,
ve nesara abdeh,
ve eazze cundehû ve hezemel-ahzebe vahdeh.
Lâ ilâhe illallâh.
Ve lâ nabudu illâ iyyâh.
Muhlisîne lehuddîne ve lev kerihel-kâfirûn.


Allahu ekber kebira ve’l-hamdulillahi kesira ve subhanallahi bukreten ve esila

Allahı son derece tekbir ederim. Allaha çokça hamd ederim ve sabah akşam Allahu Tealayı tesbih ederim.

Allahım! Kıldığım namazımı, eksik ve kusurları ile birlikte kabul eyle.
Ey kalpleri evirip çeviren Allahım! Kalbimi dinin ve itaatin üzere sabit kıl.
Allahım! Senden sevgini, seni sevenlerin sevgisini ve sana yakın kılacak her işi sevmeyi bana nasip eyle.
Allahım! Bana imanı sevdir ve onu bana güzel göster. Küfürden, fasıklıktan ve isyandan nefret ettir. Beni doğru yolda olanlardan eyle.
Allahım! Senden, bildiğim ve bilmediğim, geçmiş ve gelecekteki tüm hayırları niyaz ediyorum. Bildiğim ve bilmediğim, geçmiş ve gelecekteki tüm şerlerden de sana sığınıyorum. Senden cenneti ve ona ulaştıracak her türlü söz, fiil ve ameli nasip etmeni diliyorum. Cehennemden ve ona götürecek her türlü söz, fiil ve amelden de sana sığınıyorum.
Allahım! Kulun ve elçin Hz.Muhammed’in senden istediği bütün hayırlardan ben de istiyorum. Kulun ve elçin Hz. Muhammed’in sana sığındığı bütün şerlerden ben de sana sığınıyorum.
Allah’ım! Beni işlerin en güzeline ve ahlakın en güzeline eriştir. Bunların en güzeline ancak sen eriştirirsin. Kötü işlerden ve kötü ahlaktan beni koru. Bu kötülüklerden de beni ancak sen korursun.
Allahım! Senden faydalı ilim, bol rızık ve her derdime deva niyaz ediyorum.
Allahım! Dinî ve dünyevî hayatım, ailem ve malım için Senden bereket ve sağlık niyaz ediyorum.
Allahım! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği vermeni niyaz ediyorum.
Allahım! Senden Müslüman bir kalb ve doğru söyleyen bir lisan lütfetmeni niyaz ediyorum.
Allahım! Senden hayırlar işlemeyi, kötülükleri terk etmeyi, yoksulları sevmeyi, beni bağışlamanı ve bana merhamet etmeni niyaz ediyorum.
Allahım! Faydasız ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım.
Allahım! Hıyanetten, küfürden, şirkten, İslam’ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten, münafıklıktan, gösterişten, riyadan ve kötü ahlâktan sana sığınırım.
Allahım! Sıkıntıdan, üzüntüden, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kalp katılığından, gafletten, zilletten, meskenetten sana sığınırım.
Allahım! Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.
Allahım! Günahtan, cehennem azabından, kabir azabından, zenginliğin fitnesinden, fakirliğin fitnesinden sana sığınırım.
Allahım! Çekilmez belalardan, isyana düşmekten, görülmez kazadan ve düşmanları sevindirecek musibetlerden sana sığınırım.
Allahım! Verdiğin nimetlerin son bulmasından, verdiğin sağlık ve afiyetin gitmesinden, azabının ansızın gelmesinden ve her türlü gazabından sana sığınırım.
Allahım! Günahlardan ve masiyetlerden sana sığınırım.
Allahım! Gün içinde, geceleyin ve her an gelebilecek kötülüklerden, kötü arkadaştan, kötü komşudan sana sığınırım.
Allahım! Kalbimi nifaktan, amelimi riyadan, dilimi yalandan, gözümü hıyanetten temizle. Çünkü sen gözlerin hain bakışlarını ve kalplerin sakladıklarını bilirsin.
Allahım! Hayatta kaldığım sürece masiyetleri terk etmem konusunda bana yardım et! Sıkıntılara düşmemem konusunda da bana yardım et!
Allahım! Ayıplarımı ört, korktuklarımdan emin eyle. Beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelebilecek her türlü tehlikeye karşı muhafaza buyur.
Allahım! Sıhhat, iffet, emanet, güzel ahlak ve takdire rıza istiyorum.
Allahım! Bedenime, kulağıma, gözüme, bedenime sağlık ve afiyet ver.
Allahım! İşlediğim tüm günahlarımı bağışla. Ömrümün geriye kalan kısmında beni günah işlemekten muhafaza buyur. Bana razı olacağın tertemiz işler yapmayı nasip eyle.
Allahım! Beni göz açıp kapayacak kadar bile nefsime bırakma.
Allahım! Bana öğrettiklerinden yararlanmamı nasip eyle, bana faydalı olacak şeyleri öğret ve yarar sağlayacak ilim lütfeyle.
Allahım! İlmimi artır. Beni hidayete ulaştırdıktan sonra kalbimi eğriltme. Bana rahmetinden lütfet. Muhakkak ki sen çok lütufkârsın.
Allahım! Bana lütfettiğin rızkı bereketli kıl ve beni kanaatkâr eyle.
Allahım! Bana takva ver ve beni arındır. En iyi arındıran sensin. Sen benim yardımcım ve mevlamsın.
Allahım! Günahımı bağışla, rızkımı bollaştır ve verdiğin rızkı hakkımda bereketli kıl.
Allahım! Bütün işlerimizin sonucunu güzel eyle. Bizi dünya perişanlığından ve Ahiret azabından koru.

AMİN
MEKKE-İ MÜKERREMENİN FETHİ MÜBAREK OLSUN..

SELAM VE DUA İLE VESSELAM
ABDULHAMİD KAYIHAN OSMANOĞLU

Paylaşabilirsiniz
Avatar

Yazar Ergunca

Herkes Cennete Gitmek İster ama Hiç Ölmeden Cennete Gidilir mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir