Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Kronolojisi

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Kronolojisi

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Kronolojisi

 • 0 Eylül 1520 : Süleymân Han’ın tahta çıkışı.
 • 18 Mayıs 1521 : 1. Sefer-i hümâyûna çıkılması (Belgrad seferi).
 • 7 Temmuz 1521 : Böğürdelen kalesinin fethedilmesi.
 • 8 Ağustos 1521 : Belgrad kalesinin fethedilmesi.
 • 29 Ağustos 1521 : Belgrad, iç kalesinin fethedilmesi.
 • 16 Haziran 1522 : İkinci Sefer-i hümâyuna çıkılması (Rodos seferi.)
 • 20 Aralık 1522 : Rodos kalesinin teslim olması.
 • 29 Aralık 1522 : Kânûnî Sultan Süleymân’ın Rodos’a girmesi.
 • 27 Haziran 1523 : Makbûl İbrâhim Paşa’nın sadrâzam olması.
 • 30 Eylül 1524 : Sadrâzam İbrâhim Paşa’nın, Mısır’a asayişi sağlaması için gönderilmesi
 • 6 Aralık 1525 : İlk Fransız elçisinin İstanbul’a gelmesi.
 • 23 Nisan 1526 : Üçüncü Sefer-i hümâyûna çıkılması (Mohaç Seferi).
 • 27 Temmuz 1526 : Petervaradin’in fethedilmesi.
 • 8 Ağustos 1526 : İllok kalesinin fethedilmesi.
 • 29 Ağustos 1526 : Mohaç zaferinin kazanılması.
 • 11 Eylül 1526 : Kânûnî’nin Budin’egirmesi.
 • 28 Kasım 1526 : Segedin’in fethedilmesi.
 • 13 Kasım 1526 : Kânûnî’nin İstanbul’a dönmesi.
 • 13 Kasım 1527 : Bosna Hırvatistan, Esklavonya ve Dalmaçya’nın fethedilmesi.
 • 10 Mayıs 1529 : Dördüncü sefer-i hümâyûna çıkılması (Viyana seferi).
 • 8 Eylül 1529 : Budin’in ikinci defa feth edilmesi.
 • 27 Eylül 1529 : Viyana’nın kuşatılması.
 • 14 Ekim 1529 : Viyana kuşatmasının kaldırılması.
 • 16 Aralık 1529 : Sultan’ın İstanbul’a dönmesi.
 • 17 Ekim 1530 : Avusturya elçilerinin barış isteğiyle İstanbul’a gelmesi.
 • 25 Nisan 1532 : Beşinci sefer-i hümâyûna çıkılması (Almanya seferi).
 • 21 Temmuz 1532 : Sikloş, Erşak ve Sereçyanos kalelerinin fethi.
 • 30 Temmuz 1532 : Kanije kalesinin fethedilmesi.
 • 28 Ağustos 1532 : Güns kalesinin teslim olması.
 • 21 Eylül 1532 : Andrea Doria’nın sahillerimize ilk hücumu.
 • 13 Kasım 1532 : Büyük denizci Pîrî Reis’in vefâtı.
 • 21 Kasım 1532 : Sultan’ın İstanbul’a dönmesi
 • 22 Haziran 1533 : Avusturya ile geçici barış andlaşmaşının imzalanması.
 • 21 Ekim 1533 : Sadrâzam İbrâhim Paşa’nın doğu seferine öncü kuvvet olarak çıkması.
 • 27 Ekim 1533 : Barbaros Hayreddîn Paşa’nın İstanbul’a gelmesi.
 • 19 Mart 1534 : Pâdişâh’ın annesi Vâlide Sultan hafsa Hatunun vefâtı.
 • 6 Nisan 1534 : Barbaros Hayreddîn Paşa’ya kapdan-ı deryalık verilmesi.
 • 16 Nisan 1534 : Şeyhülislâm İbn-i Kemâl Efendi’nin vefâtı.
 • 11 Haziran 1534 : Altıncı seferi hümâyuna çıkılması (Irakeyn seferi).
 • 23 Haziran 1534 : Van’ın fethi
 • 1 Ağustos 1534 : Barbaros’un Tunus seferine çıkması.
 • 22 Ağustos 1534 : Tunus’un fethi.
 • 5 Ekim 1534 : Sultan’ın Bağdâd’a hareketi
 • 28 Ekim 1534 : Pâdişâh’ın Bağdâd’a girmesi.
 • 1 Nisan 1535 : Kânûnî’nin Bağdâd’dan ikinci Azerbaycan seferine çıkması.
 • 30 Haziran 1535 : Tebriz’in üçüncü defa fethedilmesi
 • 3 Temmuz 1535 : Kânûnî’nin Tebriz’e girmesi.
 • 21 Temmuz 1535 : Safevî Şahı Tahmasb’ın kardeşi Samirzâ’nın Osmanlılara katılması.
 • 3 Ağustos 1535 : Safevî Şâhı’nın elçi göndererek barış istemesi.
 • 8 Ocak 1536 : Pâdişâh’ın İstanbul’a dönüşü.
 • 18 Şubat 1536 : Fransızlara Osmanlı toprakları ve denizlerinde bâzı haklar tanınması.
 • 15 Mart 1536 : Ayas Mehmed Paşa’nın sadârete getirilmesi.
 • 11 Mayıs 1537 : Osmanlı donanmasının İtalya seferine çıkması
 • 17 Mayıs 1537 : Yedinci sefer-i hümâyûna çıkılması (İtalya seferi).
 • 29 Ağustos 1537 : Korfu adasına çıkarma yapılması.
 • 22 Kasım 1537 : Pâdişâh’ın İstanbul’a dönmesi.
 • 8 Temmuz 1538 : Sekizinci sefer-i hümâyûna çıkılması (Boğdan seferi).
 • 13 Temmuz 1538 : Barbaros’un Girid akını, Kerpe ve Kaşot adalarının fethedilmesi
 • 27 Ağustos 1538 : Hindistan seferine gönderilen Süleymân Paşa’nın Gucerât sahillerine ulaşması.
 • 15 Eylül 1538 : Buğdan’ın başkenti Suçava şehrinin fethedilmesi.
 • 28 Eylül 1538 : Preveze deniz zaferi.
 • 13 Eylül 1539 : Lütfü Paşa’nın sadârete getirilmesi
 • 20 Ekim 1540 : Osmanlı-Venedik barış andlaşmasının imzalanması.
 • 20 Haziran 1541 : Dokuzuncu sefer-i hümâyûna çıkılması (Budin seferi).
 • 21/22 Ağustos 1541 : İstabur zaferi
 • 29 Ağustos 1541 : Budin’in fethi ve bütün Macaristan topraklarının Osmanlı Devleti’ne katılması.
 • 23 Nisan 1543 : Onuncu Sefer-i hümâyûn (Estergon seferi).
 • 10 Ağustos 1543 : Estergon kalesinin fethi.
 • 20 Ağustos 1543 : Nis kalesinin fethi.
 • 4 Eylül 1543 : İstolni-Belgrad’ın fethedilmesi
 • 28 Ekim 1544 : Dâmâd Rüstem Paşanın sadârete getirilmesi.
 • 29 Mart 1548 : On birinci sefer-i hümâyûn (İkinci İran Seferi).
 • 27 Temmuz 1548 : Tebriz’in tekrar fethedilmesi.
 • 13 Haziran 1550 : Süleymâniye Câmii’nin temelinin atılması.
 • 15 Ağustos 1551 : Trablusgarb’ın fethi.
 • 23/24 Şubat 1552 : Segedin zaferi.
 • 28 Ağustos 1553 : On ikinci sefer-i hümâyûn (Nahcivan seferi).
 • 6 Kasım 1553 : Kara Ahmed Paşa’nın sadârete getirilmesi.
 • 7 Haziran 1557 : Süleymâniye Câmii’nin ibâdete açılması.
 • 14 Mayıs 1560 : Cerbe Deniz zaferi.
 • 1 Haziran 1562 : Osmanlı-Avusturya barış andlaşmasının imzalanması.
 • 4 Şubat 1565 : Donanmanın Malta seferine hareket etmesi.
 • 28 Haziran 1566 : Sokullu Mehmed Paşa’nın sadârete getirilmesi.
 • 14 Nisan 1566 : Sakız adasının fethedilmesi.
 • 1 Mayıs 1566 : On üçüncü sefer-i hümâyûna çıkılması (Zigetvar seferi).
 • 5 Ağustos 1566 : Zigetvar kalesinin kuşatılması.
 • 6/7 Eylül 1566 : Büyük Osmanlı Sultânı Kanunî’nin vefât etmesi.

Yorum yapın