Kalbin Halleri ve Amelleri

Kalbin Halleri ve Amelleri

Kalbin Halleri ve Amelleri

1-İbtihal: Allaha tazarru ve niyaz edip samimi kalple duaları çoğaltmak.

2-İttaba: Bidatten uzak sünneti seniyyeye tabi olmak.

3- İhtisab: Yaptığı her işte sevabını Allah’tan ummak.

4-İhsan: Allah’ı görür gibi taat etmek ihsan makamıyla itaat etmek.

5-İhbat: Huşu ve tevazu ile Rabbine yönelmek.

6-İhlas: Gösterişten uzak onun rızasının gözeterek amel işlemek.

7-Edeb: Azameti karşısında her an derli toplu olmak.

8-İstiare: Her an ona sığınmak.

9-İstiane: Yalnızca ondan yardım dilemek.

10-İstiğase: Dua ile yönelip imdat dilemek.

11-İstigame: Özüyle sözüyle dosdoğru olmak.

12-İslam: Kalbin tam teslim olması.

13-İşrap: Kalbin Rabbin azametine karsı korku duyması.

14-İbtibar: İbret nazarıyla afak ve enfüse nazar kılma.

15-İptisam: Şeriat tarikat hakikat marifete sarılmak.

16-İnabe: Rabbe tam yöneliş.

17-İman: Saf itilatın kalbe işlemesi.

18-Basiret: Kalp deki hakka ileten bilgi amel nuru.

19-Rikkat: Kalp inceliği.

20-Temmel: Kalbin düşünce tefekkür kabiliyeti kazanması.

21-Tedebbür: İnce düşüncenin ve ince sevginin kalbe girmesi.

22-Tazim: Rabbul aleminin azametinin heran kalpte yankı bulması.

23-Tefekkür: Afak ve enfüste düşünme.

24-Takva: Evamine sarılıp nevahiden kaçınıp madden korunma.

25-Tehzib: Salih amellerle kalbin süslenmesi

26-Tevhid: Kalp deryasında birlik sükunetinin oluşması

27-Tevessül: Kalbin vuslat için vesilelere sarılması.

28-Tevekkül: Rabbe dayanan güvenen bir kalp.

29-Sebat: Kalbin itminana erip orada sebat etmesi.

30-Sika: Allaha her hususta tam güven.

31-Cuu: Alcık çekmek suretiyle kalbin nurlanması.

32-Hud: Allah için sevmek.

33-Hüzn: Allah için üzülmek.

34-Hikmet: Kalpte hikmet pınarlarının kaynaması.

35-Huşu: Kalbin itinasız Hakka boyun eğmesi.

36-Hamd: Kalbin hamdü sena içinde olması.

37-Hayat: Kalbin gıdalarıyla diri olması.

38-Haşyeti: Allahın azametiyle kalbin titremesi korkması.

39-Zikir: Allahın zikriyle kalbin daim olması.

40-Zevk: Kalbin ruhu gıdasıyla zevke gark olması.

41-Raca: Ümit halinde olması.

42-Rıza: Taksimata ve kaza belaya kalbin rıza göstermesi.

43-Rabet: Rabbına rağbet göstermesi.

44-Yakin: İmandaki tereddütsüzlük.

45-Yakaza: Kalbin heran ilahi tecelli yatı mahzar için uyanık durması.

46-Velayet: Rabbi ve Salihleri dost edinme.

47-Vera: Takva halinin bir ötesi dikkat.

48-Marifet: Rabbi tanıması.

49-Müsahade: Kalbin seyri.

50-Murakabe: Kalbin ilahı gözetim altında olduğunu bilmek.

51-Muhasebe: Nefsi muhasebesi.

52-Kanaat: Kanaat sahibi olması.

53-Firaset: İnce sezgi anlayış.

54-Gayret: Din gayreti, Hakkın hakim olması gayreti.

55-İlim: Hakkı tanıma hakikati öğrenme.

56-Safa: Kalbin bulanıklıklardan durgunlaşması.

Yorum yapın