İslam’la İlk Şereflenen Müslümanlar

İslam'la İlk Şereflenen Müslümanlar

İslam’la İlk Şereflenen Müslümanlar

 • Hz. Hatice: Mekke’nin zenginlerindendi. Peygamberle evlendi. 25 yıllık evliliklerinde 6 çocukları oldu.
 • Hz. Lubane bint el-Hâris: Peygamber Efendimizin amcası Hz. Abbas’ın hanımıdır.
 • Hz. Rukiye: Peygamber Efendimizin kızlarıdır.
 • Hz. Zeynep: Peygamber Efendimizin kızlarıdır.
 • Hz. Ümmü Gülsüm: Peygamber Efendimizin kızlarıdır.
 • Hz. Fatıma: Peygamber Efendimizin kızlarıdır.
 • Hz. Ali: Hâşimîlerden, Ebu Talib’in oğlu, peygamberin amcaoğlu, manevi kardeşi, ehlibeyti, vahy katibi, damadı.
 • Hz.Ebubekir: Babası Osman, annesi Ümmülhayr. Kızı Ayşe’yi peygambere nikâhladı.
 • Hz. Zeyd bin Harise: Peygamberin kölesiydi, azat edildi, evlatlığa alındı. Manevi oğlu oldu. Peygamber ona Zeynep’i nikahladıysa da geçinemediler, Zeynep peygambere nikâhlandı. Seriyye komutanlığı yaptı, 629’da Mute’de hayatını kaybetti.
 • Hz.Osman bin Affan: Emevîlerden. Babası Affan. Namı zinnureyn (peygamberin iki kızıyla evlendiğinden, Rukiye ölünce Ümmü Gülsüm’le evlendi).
 • Abdurrahman bin Avf: Babası Avf, Zühreoğullarından. Habeşistan’a gidenlerden.
 • Sa’d bin Ebi Vakkas: Zühreoğullarından, babası Ebu Vakkas.
 • Zübeyr bin Avvam: Babası Avvam. Peygamberle bacanak. Ayşe’nin kardeşi Esma ile evlendi.
 • Talha bin Ubeydullah: Ashabı şuradan (Osman, Ali, Talha, Zübeyr, Sad, Abdurrahman). Teymilerden.
 • Ebu Ubeyde bin Cerrah: Fihroğullarından. Aşere-i mübeşşeredendir.
 • Said bin Zeyd: Babası Zeyd. Adevioğullarından. Hz.Ömer’in eniştesi.
 • Hamza bin Abdülmüttalib: Peygamberin amcası ve süt kardeşi.
 • Hz. Haris,
 • Ömer bin Hattab: Nâmı Faruk. Babası Hattab.
 • Cafer bin Ebu Talib: Ebu Talib’in oğlu, Ali’nin kardeşi.
 • Hz. Mısab,
 • Hz. Mesud,
 • Hz. Iyas,
 • Hz. Ebû Zerr el-Gifârî,
 • Hz. Ebu Selman el Farisi,
 • Hz. Osman bin Mazun,
 • Hz. Bilal – Habeş,
 • Hz. Habbab,
 • Hz. Hatib,Hz. Halid Bekir,
 • Hz. Abdurrahman Cahş,Hz. Ebu Ahmed,
 • Hz. Amir,Hz. Amir Rebia,
 • Hz. Vakıd,
 • Hz. Erkam,
 • Hz. Üveys,Hz. Halid,
 • Hz. Ömer Anbese,Hz. Nuaym,
 • Hz. Ammar,Hz. Süheyb,
 • Hz. Mikdad,Hz. Said Hudri.
 • Ümmü Seleme bint Ebî Umeyye
 • Leyla bint Ebil Hamse
 • Sehle bint Emr
 • Ümmü Gülsüm bint Suheyl b. Amr
 • Fatıma bint el-Hattab: Hz. Ömer’in kız kardeşidir.
 • Cariye bint Amr
 • Esma bintü Umeys (Cafer b. Ebi. Talib’in hanımı)
 • Remle bint Ebi Avf
 • Selma bint Umeys: Esma bint Umeys’in kız kardeşidir. Onunla beraber Müslüman olmuştur.
 • Selma bint Sahr: Hz. Ebu Bekir’in annesidir.
 • Sumeyye: Ammar b. Yasir’in annesidir ve İslâm’ın ilk şehit kadın Sahabi’sidir.
 • Ümmü Eymen: Peygamberimizin dadısıdır.
 • Safiyye binti Abdulmuttalib: Efendimiz (s.a.v.)’in halasıdır.
 • Zinnire
 • Esma bint Ebî Bekir: Hz. Ebû Bekir (r.a.)’in kızı ve Hz. Âişe annemizin kız kardeşidir.

Yorum yapın