İslamiyet’te Halifelik Sıralaması

Son Güncelleme Zamanı:

MaviBayrak
Dört Halife veya Hulefa-i Raşidin Dönemi

Muhammed’in vefatından hemen sonra seçimle göreve gelmiş Dört Halifedir:

1.Ebu Bekir
632 – 634

2.Ömer bin Hattab
634 – 644

3.
Osman bin Affan
644 – 656

4.
Ali bin Talib
656 – 661

661 yılında Ali’nin öldürülmesinin ardından kısa bir süre oğlu Hasan bin Ali halifelik mücadelesine dahil olmuş fakat İslam dünyasındaki fitneyi önlemek için Emevi ailesi ile olan hilafet mücadelesinden çekilmiştir.

 

Emevîler Dönemi

Emevîler dönemindeki halifelerdir. Bu dönemde halifelik ilk defa bir hanedanlığın kontrolüne girmiştir.

1.
Muaviye
661 – 680

2.
Yezid
680 – 683

3.
II. Muaviye
683 – 684

4.
Mervan
684 – 685

5.
Abdülmelik
685 – 705

6.
Velid
705 – 715

7.
Süleyman bin Abdülmelik
715 – 717

8.
Ömer bin Abdülaziz
717 – 720

9.
II. Yezid
720 – 724

10.
Hişam bin Abdülmelik
724 – 743

11.
II. Velid
743 – 744

12.
III. Yezid
744

13.
İbrahim bin Velid
744

14.
II. Mervan
744 – 750

Abbâsîler dönemindeki halifeler:

1.
Seffah
750 – 754

2.
Mansur
754 – 775

3.
Mehdi
775 – 785

4.
Hadi
785 – 786

5.
Harun Reşid
786 – 809

6.
Emin
809 – 813

7.
Memun
813 – 833

8.
Mutasım
833 – 842

9.
Vasık
842 – 847

10.
Mütevekkil
847 – 861

11.
Muntasır
861 – 862

12.
Mustain
862 – 866

13.
Mutaz
866 – 869

14.
Muhtedi
869 – 870

15.
Mutemid
870 – 892

16.
Mutezid
892 – 902

17.
Mûktefî
902 – 908

18.
Muktedir
908 – 932

19.
Kahir
932 – 934

20.
Râdî
934 – 940

21.
Muttaki
940 – 944

22.
Mustekfi
944 – 946

23.
Mutî
946 – 974

24.
Tâi
974 – 991

25.
Kadir
991 – 1031

26.
Kaim
1031 – 1075

27.
Muktadî
1075 – 1094

28.
Mustazhir
1094 – 1118

29.
Mustarşid
1118 – 1135

30.
Raşid
1135 – 1136

31.
Muktafî
1136 – 1160

32.
Mûstencid
1160 – 1170

33.
Mûstezî
1170 – 1180

34.
Nâsır
1180 – 1225

35.
Zâhir
1225 – 1226

36.
Mustansır
1226 – 1242

37.
Mustasım
1242 – 1258

Fâtımî Halifeleri

Kahire’de hüküm sürmüş olan Şiî-Fâtımî halifeler. Sünniler tarafından halife olarak kabul edilmezler.

1.
Mehdi
910-934

2.
Kaim
934-946

3.
Mansur
946-953

4.
Mu’izz
953-975

5.
Aziz
975-996

6.
Hakim
996-1021

7.
Zahir
1021-1036

8.
Müstensir
1036-1094

9.
Musta’li
1094-1101

10.
Âmir
1101-1130

11.
Hâfız
1130-1149

12.
Zafir
1149-1154

13.
Faiz
1154-1160

14.
Âzıd
1160-1171

Memlûk Himayesi Dönemi

Abbâsî Hanedanının Mısır’daki Memlûk Sultanlığı himayesi altında olduğu dönemdeki halifeleridir:

1.
Mustansır
1259 – 1261

2.
I. Hakim
1262 – 1302

3.
I. Müstekfi
1302 – 1340

4.
I. Vasık
1340 – 1341

5.
II. Hakim
1341 – 1352

6.
I. Mutezid
1352 – 1362

7.
I. Mütevekkil
1362 – 1383

8.
II. Vasık
1383 – 1386

9.
Mustasım
1386 – 1389

10.
I. Mütevekkil (ikinci sefer)
1389 – 1406

11.
Mustain
1406 – 1414

12.
II. Mutezid
1414 – 1441

13.
II. Müstekfi
1441 – 1451

14.
Ka’im
1451 – 1455

15.
Mustencid
1455 – 1479

16.
II. Mütevekkil
1479 – 1497

17.
Mustamsık
1497 – 1508

18.
III. Mütevekkil
1508 – 1517

Osmanlı Dönemi

Osmanlı Devleti’nin Ridaniye Muharebesini kazanarak Memlük Sultanlığı’na son vermelerinden sonra Halife ünvanını üstlenen padişahlardır:

1.
Selim
1517 – 1520

2.
Süleyman
1520 – 1566

3.
II. Selim
1566 – 1574

4.
III. Murat
1574 – 1595

5.
III. Mehmet
1595 – 1603

6.
Ahmet
1603 – 1617

7.
Mustafa
1617 – 1618

8.
II. Osman
1618 – 1622

9.
Mustafa (ikinci kez)
1622 – 1623

10.
IV. Murat
1623 – 1640

11.
İbrahim
1640 – 1648

12.
IV. Mehmed
1648 – 1687

13.
II. Süleyman
1687 – 1691

14.
II. Ahmet
1691 – 1695

15.
II. Mustafa
1695 – 1703

16.
III. Ahmet
1703 – 1730

17.
Mahmut
1730 – 1754

18.
III. Osman
1754 – 1757

19.
III. Mustafa
1757 – 1774

20.
Abdülhamid
1774 – 1789

21.
III. Selim
1789 – 1807

22.
IV. Mustafa
1807 – 1808

23.
II. Mahmut
1808 – 1839

24.
Abdülmecit
1839 – 1861

25.
Abdülaziz
1861 – 1876

26.
V. Murat
1876

27.
II. Abdülhamit
1876 – 1909

28.
V. Mehmet
1909 – 1918

29.
VI. Mehmet
1918 – 1922

Türkiye Cumhuriyeti Dönemi

Padişah olmadığı halde Halife olarak TBMM tarafından göreve atanmış bir Osmanlı Hanedanı üyesidir:

1.
II. Abdülmecit
1922 – 1924 (Son Halife)

Halifeliğin kaldırılması
3 Mart 1924

Sevdiyseniz Paylaşabilirsiniz
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

2 Yorum Var

    • Ergunca

Bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir