İslam’da Felsefe Varmıdır?

Yayım tarihi

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 20 Mayıs 2021 Kerim Usta

İslâmda Felsefe Varmıdır ?

Felsefe, her hangi bir bahis ve mevzu üzerinde insanların akıl ve mantık yolu ile incelemeler ve araştırmalarda elde ettikleri neticelere verilen isimdir. Kısaca, (Her şeyin aslını arama ve ne için var olduğunun sebebini bulma) manasına gelir.

Felsefe, yunanca (Filozofiya = Hikmet sevgisi) demektir ve derin düşünme, arama, kıyaslama ve tetkik esaslarına dayanır. Felsefe ile meşgul olanların, hem ruh, hem de fen bilgilerinde çok derin bilgi sâhibi olması gerekir.

Fakat, bir insan ne kadar ilmi olursa olsun, yanlış düşünebilir veya yaptığı araştırmalardan yanlış neticeler çıkarabilir. İşte bunun içindir ki, felsefe, hiçbir zaman kesin neticeler vermez. Bir kere de, bunu işiten insanın kendi akıl ve mantık süzgecinden geçirmesi icap eder. Her felsefenin bir de zıddı vardır. Onun için, bu karşılığı da incelemek, her iki düşünceyi karşılaştırmak lâzım olur.

Birçok felsefî düşüncelerin zamanla değişebileceği unutulmamalıdır. O hâlde, felsefî düşünceler, hiçbir zaman kesinlik taşımaz.

 

Yazar: Ergunca

Herkes Cennete Gitmek İster ama Hiç Ölmeden Cennete Gidilir mi?

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir