İslam Halifeleri

Yayım tarihi

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 13 Ekim 2019 Kerim Usta

Halifeler listesi, İslam peygamberi Muhammed’in ölümünden sonra Müslümanların dini liderliğini yapmış kişilerin listesidir.
Dört Halife veya Hulefa-i Raşidin Dönemi
Muhammed’in vefatından hemen sonra seçimle göreve gelmiş Dört Halifedir:
Ebu Bekir
Ömer bin Hattab
Osman bin Affan
Ali bin Ebu Talib

661 yılında Ali’nin öldürülmesinin ardından kısa bir süre oğlu Hasan bin Ali halifelik mücadelesine dahil olmuş fakat İslam dünyasındaki fitneyi önlemek için Emevi ailesi ile olan hilafet mücadelesinden çekilmiştir.
Emevîler Dönemi

Emevîler dönemindeki halifelerdir. Bu dönemde halifelik ilk defa bir hanedanlığın kontrolüne girmiştir.

I. Muaviye 661 – 680
I. Yezid 680 – 683
II. Muaviye 683 – 684
I. Mervan 684 – 685
Abdülmelik 685 – 705
I. Velid 705 – 715
Süleyman bin Abdülmelik 715 – 717
Ömer bin Abdülaziz 717 – 720
II. Yezid 720 – 724
Hişam bin Abdülmelik 724 – 743
II. Velid 743 – 744
III. Yezid 744
İbrahim bin Velid 744
II. Mervan 744 – 750

Abbâsîler Dönemi

Abbâsîler dönemindeki halifelerdir:

Seffah (Ebu’l Abbas) 750 – 754
Mansur 754 – 775
Mehdi 775 – 785
Hadi 785 – 786
Harun Reşid 786 – 809
Emin 809 – 813
Memun 813 – 833
Mutasım 833 – 842
Vasık 842 – 847
Mütevekkil 847 – 861
Muntasır 861 – 862
Mustain 862 – 866
Mutaz 866 – 869
Muhtedi 869 – 870
Mutemid 870 – 892
Mutedid 892 – 902
Mûktefî 902 – 908
Muktedir 908 – 932
Kahir 932 – 934
Râdî 934 – 940
Müttaki 940 – 944
Müstekfi 944 – 946
Mutî 946 – 974
Tâi 974 – 991
Kadir 991 – 1031
Kaim 1031 – 1075
Muktadî 1075 – 1094
Mustazhir 1094 – 1118
Mustarşid 1118 – 1135
Raşid 1135 – 1136
Muktafî 1136 – 1160
Mûstencid 1160 – 1170
Mûstadhî 1170 – 1180
Nâsır 1180 – 1225
Zâhir 1225 – 1226
Mustansır 1226 – 1242
Mustasım 1242 – 1258

Fâtımî Halifeleri

Kahire’de hüküm sürmüş olan Şiî halifeler. Sünniler tarafından halife kabul edilmezler.

Mehdi (910-934)
Kaim (934-946)
Mansur (946-953)
Müizz (953-975)
Aziz (975-996)
Hakim (996-1021)
Zahir (1021-1036)
Müstensir (1036-1094)
Müstali (1094-1101)
Âmir (1101-1130)
Hafız (1130-1149)
Zafir (1149-1154)
Faiz (1154-1160)
Aşid (1160-1171)

Memlûk Himayesi Dönemi

Abbâsî Hanedanının Mısır’daki Memlûk Sultanlığı himayesi altında olduğu dönemdeki halifeleridir:

Mustansır 1259 – 1261
I. Hakim 1262 – 1302
I. Müstekfi 1302 – 1340
I. Vasık 1340 – 1341
II. Hakim 1341 – 1352
I. Mütadid 1352 – 1362
I. Mütevekkil 1362 – 1383
II. Vasık 1383 – 1386
Mutasım 1386 – 1389
I. Mütevekkil (ikinci sefer) 1389 – 1406
Mustain 1406 – 1414
II. Mutadid 1414 – 1441
II. Müstekfi 1441 – 1451
Kaim 1451 – 1455
Mustancit 1455 – 1479
II. Mütevekkil 1479 – 1497
Mustamsık 1497 – 1508
III. Mütevekkil 1508 – 1517

Osmanlı Dönemi

Osmanlı Devleti’nin Ridaniye Muharebesini kazanarak Memlük Sultanlığı’na son vermelerinden sonra Halife ünvanını üstlenen padişahlardır:

Yavuz Sultan Selim 1517 – 1520
Kanuni Sultan Süleyman 1520 – 1566
II. Selim 1566 – 1574
III. Murat 1574 – 1595
III. Mehmet 1595 – 1603
I. Ahmet 1603 – 1617
I. Mustafa 1617 – 1618
II. Osman 1618 – 1622
I. Mustafa (ikinci kez) 1622 – 1623
IV. Murat 1623 – 1640
I. İbrahim 1640 – 1648
IV. Mehmed 1648 – 1687
II. Süleyman 1687 – 1691
II. Ahmet 1691 – 1695
II. Mustafa 1695 – 1703
III. Ahmet 1703 – 1730
I. Mahmut 1730 – 1754
III. Osman 1754 – 1757
III. Mustafa 1757 – 1774
I. Abdülhamid 1774 – 1789
III. Selim 1789 – 1807
IV. Mustafa 1807 – 1808
II. Mahmut 1808 – 1839
I. Abdülmecit 1839 – 1861
Abdülaziz 1861 – 1876
V. Murat 1876
II. Abdülhamit 1876 – 1909
V. Mehmet 1909 – 1918
VI. Mehmet 1918 – 1922

Son Halife

Padişah olmadığı halde Halife olarak TBMM tarafından göreve atanmış bir Osmanlı Hanedanı üyesidir:

II. Abdülmecit 1922 – 1924[8/8 09:16] kerimustacom: Masa açık 210×100
[8/8 09:16] kerimustacom: Masa kapalı 170×100

Yazar: Ergunca

Herkes Cennete Gitmek İster ama Hiç Ölmeden Cennete Gidilir mi?

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir