İsa Necati Bey’den Gazel

İsa Necati Bey'den Gazel

İsa Necati Bey’den “Gazel”

Var iken canane gönlüm cana olmaz aşina,
Şem’i koyup gayr ile pervane olmaz aşina,

Can-ı yüreklendiren sinemdeki peykanıdur,
Kalbi âhen olmayan meydana olmaz aşina,

Can tabibisün senin geldügün uman hastalar,
Hoş dirilür derd ile dermana olmaz aşina,

Ey bana sen ağlamakla başa çıkmazsın diyen,
Gözi yenmeyen kişi ummana olmaz aşina,

Bakmadı benden yana sen mâha uyaldan gönül,
İki gün bir kimseye divane olmaz aşina,

Niçün ahşamlarsın ağyar ile ey bedr-i temam,
Seg bilürsün kim meh’i tabana olmaz aşina,

Kısmet-ü bezm-i ezeldür ey Necati bilmiş ol,
Aşina bigâne vü bigâne olmaz aşina.

ÎSÂ NECÂTÎ BEY
(D. 1444/1446 – Ö.1509)

Yorum yapın