ip Koruma Rakam Anlamları

Bu makale Tarihinde

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 3 Kasım 2019 Kerim Usta

Özel veya genel kullanımlı elektrikli aletlerin üzerinde IP koruma dereceleri bulunur. IP koruma derecesi bir ürünün dış etkenlere karşı dayanıklılığını belirten koruma sınıfıdır. IP koruma seviyesi standardı Avrupa Elektroteknik Standartlar Komitesi (CENELEC) tarafından geliştirilmiştir. Elektrikle çalışan ürünlerin hangi şartlarda güvenli olarak çalışabileceği bu standarda göre üretici firma tarafından test edilerek belirlenmeli ve ürün üzerine IP derecesi yapıştırılarak kullanıcı bilgilendirilmelidir.

IP işaretinden sonra gelen birinci rakamın anlamı:
0: Koruma yok, hiç bir önlem alınmamış
1: Büyük ve sert cisimler girebilir. El girebilecek kadar açıklık vardır.
2: Orta büyüklükte cisimler girebilir. Ancak büyük takımlarla dokunulabilir. El girmez amma
parmak girebilir.
3: Açıklık 2.5mm kadardır. Yani 2.5 mm’ye kadar ufak cisimler girebilir.
4: Açıklık 1 mm kadardır. 1 mm’nin üstündeki cisimler giremez. Elle dokunulabilir. parmak
girmez.
5: Hiçbir cisim giremez. Yalnız ince toz alet içersine girebilir, toza karşı korunmamıştır. El
ve takım ile dokunulabilir.
6: Alet içersine toz dahi giremez. Toza karşı tam korunmuştur.
IP işaretinden sonra gelen ikinci rakamın anlamı:
0: Koruma yok
1: Alet bir miktar korunmuştur. Dik damlayan sular doğrudan alet içersine giremez.
2: 15° açıyla gelen yağmur suları aletin içersine giremez.
3: 60° açıyla gelen yağmur ve püskürtme sular aletin içersine giremez.
4: Her nevi açıdan gelen yağmurlama ve sıçrayan sular alet içersine giremez.
5: Tazyikli suya karşı korunmuştur. Belli bir tazyikle alete çarpan sular içeri giremez.
6: Dolma suya karşı korunmuştur. Alet su içersine daldırılır veya kısa süre su altında
kalırsa içersine su girmez.
7,8: Basınçlı suya karşı korunmuştur. Alet üzerinde belirtilen basınç da su altında
çalışabilir dalgıç pompalar gibi

Kerim Usta Tarafından Yayımlandı.

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir