İnovasyon Nedir? İnovasyon Hakkında Bilgiler

Yayım tarihi

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 11 Mayıs 2021 Kerim Usta

İnovasyon Nedir?

İngilizce de “İnnovation” olan ama Türkçede yenilik olarak karşılık bulan “İnovasyon” , İşletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin uygulamasıdır. Bu tanım OECD ve Avrupa Komisyonu tarafından Oslo Klavuzu olarak hazırlanmış ve TÜBİTAK tarafından tercüme edilmiştir. Devlet  önceliklerinden birisi de inovasyon için gerekli koşulları yaratmaktır. Bunun için gereken ise başarılı bir sistemin kurulup, etkin politikaların uygulanmasını sağlamaktır. Sanayide İnovasyon farkındalığına çok fazla ihtiyaç vardır. Makroekonomik çevre koşulları, eğitim ve istihdam gibi alanlarda düzenlemlere ihtiyaç vardır.

İnovasyon, kendi içerisinde ürün, hizmet, pazarlama ve organizasyonel olmak üzere 4 farklı çeşide ayrılır.

  • Ürün İnovasyonu; yeni ve özellikleri bakımından oldukça geliştirilmiş veya bu konuda ilerlemeler kaydedilmiş mal veya hizmetin pazara sunulmasıdır. Bu teknik de kullanılan parçalarda, malzemelerde, yazılımlarda , imalat ve tüketimde önemli iyileştirmeler ve gelişmeler yer alır.
  • Süreç inovasyonu; yeni veya geliştirilmiş üretim y ada dağıtım yöntemlerinin uygulanmasıdır.
  • Pazarlama İnovasyonu; ürün veya hizmetin  yeni tasarımlarla ambalajlanması, promosyan, fiyatlandırma ya da farklı pazarlama stratejileri geliştirilip sunulmasına denir.
  • Organizasyonel İnovasyon; firmaların işin uygulaması, organizasyonu ile dış ilişkilerinde yeni yöntemler geliştirmesi ve uygulanmasıdır.

İşletmelerde İnovasyon nasıl uygulanır? Bunun için aşağıdaki kurallara uymak gerekiyor.

  • İlk olarak işletmenin nasıl bir inovasyona gerek duyduğunu anlamak gereklidir.
  • Firmada çalışanların tamamını bu sisteme dahil etmek gerekir. Bu cesaret kültürünü geliştirerek çalışanlardan yeni fikirler ortaya çıkmasını sağlayacaktır.
  • Fikirler yukarıdan aşağı veya aşağıdan yukarı şeklinde süreklilik içinde uygulanmalıdır.
  • Çalışanların yaptıkları performans ile şirketin karının etkilerini görmeleri sağlanmalı  ve gerekirse ödüllendirilmelidir.
  • İnovasyon uygulama anında küçük risklerde olabileceği için bazı hatalara tolerans gösterilmesi gerekecektir. Bu cesaretlerinin kırılmasını engelleyecektir.
  • Firmaya katkı sağlamayan her türlü derhal terk edilerek harcanan zaman ve işgücü kayıpları en aza indirilecektir.

Yazar: Kerim Usta

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir