İnna Lillahi ve İnna İleyhi Raciun

İnna Lillahi ve İnna İleyhi Raciun

İnnâ lillahi ve İnnâ İleyhi Raciûn

İnna lillah ve inna ileyhi raciun, Bekara suresinin 156. âyet-i kerimesidir. “Elbette biz, Allahü teâlânın kuluyuz, ölümden sonra dirilerek yine Ona döneceğiz” anlamındadır.

İstircâ’ lügatta, “geri dönmek, geri vermek, geri almak, dönmesini istemek” anlamlarına gelir. Terim olarak ise, “musibet anında inna lillahi ve inna ileyhi râciûn (biz Allah’ınız ve ancak O’na dönücüleriz) ayetini (el-Bakara, 2/156) okumaya” denir. (İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, Beyrut, ty., I, 1130).

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

  • Bir müminin, bir yakınının ölüm haberini aldığında veya herhangi bir musibete uğradığında istircâ etmesi (innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn demesi) müstehabdır. (Tirmizî, Deâvât, 83; Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 313).
  • Bir Müslümanın ölümünü duyunca, “İnna lillah ve inna ileyhi raciun” dedikten sonra, “Ya Rabbi onu salihlere kat, rahmetine eriştir, çoluk çocuğuna iyilikler ihsan et, bizi de onu da mağfiret et” diye dua edin! [İbni Asakir]
  • Hiç bir ümmete verilmeyen bir şey benim ümmetime verildi. O da bir bela ve musibet karşısında istircadır. [Taberani]
  • Birinize bir musibet veya bir bela geldi mi, istirca ettikten sonra “Ya Rabbi, senin yanında bu musibetin ecrini (sevabını) bekliyorum, bunun ecrini bana ver ve bunu daha hayırlı bir şeyle değiştir” diye dua etmelidir. [Tirmizi]
  • Bir musibet karşısında istirca edilirse, musibetin sonucu güzel olur. [Taberani]
  • Çocuğu ölen, Allahü teâlâya hamd edip, istirca ederse, Hak teâlâ meleklere “Şu kuluma Cennette bir ev yapın, adını da hamd evi koyun” buyurur. [Tirmizi]
  • Müslümanın basına gelen hiçbir musibet yoktur ki onun sebebiyle günahı affolunmasını. Hatta ayağına batan dikenle bile. [Müslim, Birr,49]
  • Sizden Biriniz Her Şey De “İNNA LİLLÂHİ VE İNNÂ İLEYHİ RACİÛN” Desin, Hattâ Nalının Tasması, (Ayakkabısının Bağı) Kopsa Da, Zira O Musibettir.
  • Bir Adam Musibet Anında “İNNA LİLLÂHİ VE İNNÂ İLEYHİ RACİÛN” Derse, ALLAH(cc) O Musibeti Onun Hakkında Hayırlı Kılar Ve Yerine de Onun Razı(Memnun) Olacağı Bir Şeyle Doldurur.
  • ALLAH(cc) Buyuruyor: “Sabahleyin, Akşamleyin, Uyurken On Defa “İNNA LİLLÂHİ VE İNNÂ İLEYHİ RACİÛN” (Kuvvet Kudret Ancak ALLAH’INDIR ) Diyen Ümmetine Haber Ver ki uykuları sırasında dünya belâları, geceleyin şeytanın hileleri, sabahleyin gazabım onlardan kaldırılır.

Yorum yapın