İmam-ı Şafii’den Güzel Sözler

İmam-ı Şafii Sözleri

Hicrî 204 (M. 820) Tarihinde ise Mısır’da Vefat etmiştir.

Allahü Teâlâ (c.c.) rahmet eylesin.

1 – Dünyadaki en huzursuz insan, kalbinde haset ve kin olan insandır.
2 – Kendini hakk ile meşkul etmezsen, batıl seni işgal eder.
3 – İlim ezber edilen şey değil, ezber edilen şeyden teminedilen faydadır.
4 – Herkese akıllı denmez, akıllı kimse kendisini her türü kötülüklerden koruyandır.
5 – Resûlullah ve sahabenin yolunda olmayanı, havada uçar görsem yine doğruluğunu kabul etmem.
6 – İlmiyle yalnız dünyalık arzu eden kimselere yaklaşmayın.
7 – Sadık dost, arkadaşının hüzün ve sevincinde ortağı olandır.
8 – Sefih ve kötü kimselerle düşüp kalkmayı bırakın, onlara yaklaşmayın.
9 – Dünya sevgisiyle Allah sevgisini bir arada toplarım iddiâsında bulunmak, yalandır.
10 – Resûlullah Efendimiz (s.a.v.)’den sonra insanların en üstünü, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali (Efendilerimiz)’dir.
11 – Başkalarını senin yanında çekiştiren, senin bulunmadığın yerde de seni çekiştirir.
12 – Hiç bir kimse yoktur ki, dostu ve düşmanı olmasın. Mâdemki böyledir, o halde Allah (c.c.)’a itaat edenlerle beraber bulun ve onları sev.
13 – Sadık dost, arkadaşının ayıplarını görünce ihtar eder, ifşa etmez.
14 – Haksız sözleri tasdik edenler, dalkavuk ve iki yüzlüdürler.
15 – Âlimlerin güzelliği, nefislerini islah etmeleridir. İlmin süsü, şüpheli şeylerden sakınmak, uysal olup sertlik göstermemektir.
16 – İlim öğrenmek nafile namazdan daha faziletlidir.
17 – İlmi sevmeyende hayır yoktur. Böyle kimselerle dostluk kurma. İlim kalplerin hayatı, gözlerin aydınlığıdır.
18 – Dünya işlerinde bir darlığa ve sıkıntıya düşen kimse, (daha çok) ibadete yönelmelidir.
19 – Kanaatkâr olmak insanı rahatlığa kavuşturur.
20 – İlim öğrenmek için üç şart vardır ; Hocanın mahâreti, talebenin zeki olması ve uzun zaman.
21 – Dünyayı isteyen ilim öğrensin. Âhireti isteyen yine ilim öğrensin.
22 – Farzları edâdan sonra, insanı Allahü Teâlâ’ya yaklaştıracak ilim öğrenmekten daha faziletli hiçbir şey yoktur.
23 – Âlimlerin süsü ve zineti takva, güzel ahlak ve gönül zenginliğidir.
24 – Sefih ve cahil bir kimse konuşunca ona cevap verme, sükût, ona cevap vermekten daha hayırlıdır.
25 – İlim öğrenecek kimse şu üç şeye ihtiyaç duyar : Uzun ömür, ilim öğrenmekten alıkoymayacak kadar mâişet genişliği ve zekâ.
26 – Seninle her münakaşa edenle münakaşa etmen, sana her söz söyleyene karşılık veren ilmi zelil eder.
27 – İlim anca k üç şeyle güzel olur : Takva; (Allah aşkı ile İbâdetlere sarılıp günahlardan kaçınmak) sünnete sarılmak, Allah(c.c.)dan korkmak.
28 – İmam-ı Şafiî Hazretleri geceyi üç kısma ayırır ; birinci kısmında ilim ile meşgul olur, ikincisinde namaz kılar, üçüncüsünde de istirâhat ederlerdi.

Allahü Teâlâ (c.c.) İmam-ı Şafiî (r.a.)’den razı olsun.

Cennette makamını âli eylesin. Allahım ! bu hikmetli ve güzel sözlerden faydalanmayı nasîb eyle. Amin.

Yorum yapın