İçerisinde Su Geçen Deyim ve Atasözleri (196 adet)

Yayımlanma tarihi:

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 13 Aralık 2020 Kerim Usta

* Çakı suyu kesiyor[Deyim]
Bıçak suyu kesiyor.

* Çapanoğlunun abdest suyu gibi[Deyim]
Çok sulu, tatsız ve kötü görünüşlü olan (içilecek şeyler).

* Çeliğe su vermek[Deyim]
Çeliği özel bir biçimde hızla soğutarak daha çok sertleşmesini sağlamak.

* Çömlekçi suyu saksıdan içer[Atasözü]
Kişi, geçimini sanatı ile sağlar.

* Çuvaldız yurdusu (gözü) kadar yerden deve denli soğuk girer[Atasözü]
1) Soğuk küçücük bir delikten bile girebilir ve rahatsızlık verebilir; 2) bazı küçük olaylar büyük olaylara yol açabilir.

* Dam dolusu tükenmiş, damlayan tükenmemiş[Atasözü]
Az da olsa sürekli gelir, ne denli çok da olsa, giderek tükenen hazırı yemekten daha iyidir.

* Değirmenin suyu nereden geliyor?[Atasözü]
Bu işin masrafını karşılayacak para nasıl kazanılıyor.

* Denize düşen yılana (yosuna) sarılır[Atasözü]
Güç bir duruma düşenlerin bundan kurtulmak için her türlü çareye başvurmaları olağandır.

* Dibi görünmeyen sudan geçme[Atasözü]
Bir işe girişirken her yönünü iyice araştır.

* Dibi görünmeyen tastan su içme[Atasözü]
Bir işe girişirken her yönünü iyice araştır.

* Dizlerine kara su inmek[Deyim]
Beklemekten veya yorgunluktan güçsüz kalmak.

* Dökme su ile değirmen dönmez[Atasözü]
İşi yapacak olanda yeteri kadar güç bulunmadıkça başkalarının küçük katkılarıyla sürekli ve büyük bir iş yürütülemez.

* Eceline susamak[Deyim]
Ölmek istermiş gibi tehlikeli işlere girişmek.

* Ekmek elden su gölden[Deyim]
(Kendisi çalışmayıp başkasının kazancıyla geçinme durumu) anlamında kullanılan bir söz.

* Ekmek istemez su istemez[Atasözü]
Hiçbir masrafı yoktur.

* (Elinden gelse, bıraksalar) bir kaşık suda boğmak[Deyim]
Bir kimseye çok kızmak veya çok öfkelenmek.

* Elini sıcak sudan soğuk suya sokmamak[Deyim]
Hiçbir iş yapmamak.

* Eşeği düğüne çağırmışlar, (ya odun eksik ya su demiş)[Atasözü]
Bir işi yapmamak için bahane bulmayı anlatan bir söz.

* Eşek hoşaftan ne anlar (suyunu içer, tanesini bırakır)[Atasözü]
Bilgisiz, görgüsüz kimse ince, güzel şeylerin zevkine varamaz, değerini ölçemez.

* Eşek sudan gelinceye kadar dövmek[Deyim]
Adamakıllı dövmek.

* Ez de suyunu iç[Deyim]
Değersiz, yararsız şeyler için kullanılan bir söz.

* Göle su gelinceye kadar kurbağanın gözü patlar[Atasözü]
Yapılması geciken iyilikler, bekleyenleri sıkıntı içinde bırakır.

* Gözleri sulanmak[Deyim]
Gözlerine yaş gelmek.

* Gözüne karasu inmek[Deyim]
1) karasu hastalığı yüzünden gözü görmez olmak; 2) gelmesini çok istediği kimsenin uzun süre yolunu gözlemek.

* Hak deyince akan sular durur[Atasözü]
Bir anlaşmazlıkta adalet, tarafsızlık, hakkaniyet devreye girdiğinde kimsenin söyleyecek sözü kalmaz.

* Havanda su dövmek[Deyim]
Boşuna uğraşmak: )Havanda su dövmeyelim, önce namussuzu bulalım sonra bunları konuşalım.) -M. İzgü.

* Hıyar akçesiyle alınan eşeğin ölümü sudan olur[Atasözü]
Çok ucuza alınan mal, çürük, işe yaramaz çıkar.

* Huyu huyuna suyu suyuna (uygun)[Deyim]
İki kişinin her yönden birbirine uygunluğunu anlatmak için kullanılan bir söz.

*Huyunu suyunu değiştirmek[Deyim]
Eskisine göre değişik davranmasına sebep olmak.

* Islanmışın yağmurdan korkusu olmaz[Atasözü]
Daha önce bir zarara uğramış kimse, kendisine aynı zararı verecek şeyden korkmaz.

* İçine su serpilmek[Deyim]
Ferahlamak.

* İçtikleri su ayrı gitmemek[Deyim]
Sıkı fıkı dost, arkadaş olmak: )İçtikleri su ayrı gitmez, her derdini onunla paylaşırdı.) -H. Topuz.

* İmamın abdest suyu gibi[Deyim]
Soğuk veya sıcak olması gerekirken ılık olan içecekler için kullanılan bir söz.

* Kalburla su taşımak[Deyim]
Verimsiz, sonuçsuz bir işle uğraşmak.

* Kana susamak[Deyim]
Öldürme hırsı duymak.

* Kanı kanla yumazlar, kanı suyla yurlar[Atasözü]
Kötülük, kötülük yapılarak düzeltilmez ancak iyilik yapılarak ortadan kaldırılır.

* Kanı sulanmak[Deyim]
Kansızlığa uğramak.

* Kar susuzluk kandırmaz[Atasözü]
Gerçek gereksinimler, avutucu, oyalayıcı şeylerle karşılanmaz.

* Keçesini sudan çıkarmak[Deyim]
Güç olan bir işi, durumu yoluna koyarak rahatlamak.

* Keçeyi suya atmak[Deyim]
Ar ve namusu hiçe saymak.

* Keçinin uyuzu, çeşmenin gözünden su içer[Atasözü]
Değersiz kişiler kendilerini değerli ve en güzel şeye layık görürler.

* Kestane suyu gibi[Deyim]
* Sulu (kahve).

* Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan[Atasözü]
Kişi arkadaşlık ettiği kimseden etkilenir.

* Kırk dereden su getirmek[Deyim]
Bin dereden su getirmek.

* Kimi köprü bulamaz geçmeye, kimi su bulamaz içmeye[Atasözü]
İnsanların nasipleri arasındaki tutarsızlıkları belirten bir söz.

* Komşu kızı almak, kalaylı kaptan (tastan) su içmek gibidir[Atasözü]
Komşu kızını almaya karar veren, ailenin ve kızın durumunu, gidişini iyi bildiğinden içi rahat olarak bu ilişkiyi kurar.

* Köküne kibrit suyu[Deyim]
Yerin dibine batsın, ölsün, kahrolsun.

* Köküne kibrit suyu dökmek (kökünü kurutmak)[Deyim]
Bir daha ortaya çıkamayacak biçimde yok etmek.

* Köpek suya düşmeyince yüzmeyi öğrenmez[Atasözü]
Kişi, bir tehlike karşısında her yerden umudu kesilip kendine güvenmekten başka çare kalmadığını anlamadıkça kurtuluş yolunu bulamaz.

* Köprünün (köprülerin) altından çok su (sular) aktı (geçti)[Atasözü]
Zamanla şartlar çok değişti, eski durum kalmadı.

Kerim Usta tarafından yayımlandı.

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir