İçerisinde Su Geçen Deyim ve Atasözleri (196 adet)

Yayım tarihi

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 30 Mart 2021 Kerim Usta

İçerisinde Su Geçen Deyim ve Atasözleri (196 adet)

 • Acı acıyı keser, su sancıyı[Atasözü] Bir güçlüğü yenmek için başka bir güç yola başvurulmalıdır.
 • Acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır[Atasözü] Bir şeyi uzun süre elde edemeyen kimse, daha sonra o şeyden ne kadar çok edinirse edinsin yine kendisine yetmeyeceği kanısında bulunur.
 • Acıkanın yanağından, susayanın dudağından belli olur[Atasözü] Bir insanın ne durumda olduğu yüzünden anlaşılır.
 • Aç ölmez gözü kararır, susuz ölmez benzi sararır[Atasözü] Yoksulluk insanı öldürmez ama türlü türlü üzüntü ve sıkıntı içinde yıpratır.
 • Aç susuz kalmak[Deyim] 1) yoksulluktan yaşayamayacak bir duruma gelmek; 2) yoksul bir duruma düşmek.
 • Açın uykusu gelmez[Atasözü] 1) aç olan kimse, kendisine ne kadar rahatlık sağlanırsa sağlansın, dinlendirilemez. 2) Bir şeye ihtiyaç duyan kimse, ancak onun giderilmesiyle rahata kavuşturulabilir.
 • Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork[Atasözü] Duygu ve düşüncelerini açığa vurmayan sessiz insan yavaş akan derin su gibi tehlikelidir.
 • Ağzı sulanmak[Deyim] 1) imrenmek; 2) yeme, içme isteği artmak.
 • Ağzının suyu akmak[Deyim] Çok beğenip istemek, imrenmek.
 • Akan su yosun tutmaz[Atasözü] Tembel tembel oturan kimse hantallaşır, iş yapma yeteneğini yitirir, çalışan kimse gittikçe açılır, daha yararlı işler yapar.
 • Akan sular durmak[Deyim] İtiraz edememek, söyleyecek sözü kalmamak.
 • Akarsu çukurunu kendi kazır[Atasözü] Bir şeyi yapma isteği ve gücü bulunan kimse, uygun bir çalışma yönü ve alanı bulur.
 • Akarsu gibi[Deyim] Aralıksız, kesintisiz.
 • Akarsu pislik tutmaz[Atasözü] Bir insan ne kadar çok çalışırsa o kadar kötü düşünceden ve kötülük yapmaktan uzak olur.
 • Akarsuya inanma, eloğluna dayanma[Atasözü] Akışı ne kadar yavaş olursa olsun akarsuya girmek tehlikelidir, eloğluna güvenmek de doğru değildir, insanı zarara sokabilir.
 • Akıllı köprü arayıncaya dek deli suyu geçer[Atasözü] Atak kişi tehlikeyi göze alarak işe girişir ve çabuk sonuç alır.
 • Aralarından su sızmamak[Deyim] Aralarında çok yakın, sıkı fıkı arkadaşlık bulunmak.
 • Arığa su gelene kadar kurbağanın gözü patlar[Atasözü] Yapılması geciken iyilikler, bekleyenleri sıkıntı içinde bırakır.
 • At görür aksar, su görür susar[Atasözü] Meraklı kimse öğrenmek istediği bilgiye ulaşabilmek için her yola başvurur, her kılığa girer.
 • Ayağı (ayakları) suya ermek[Deyim] Bir gerçeği anlayarak aklı başına gelmek.
 • Ayağına sıcak su mu, soğuk su mu dökelim?[Deyim] Seyrek gelen bir konuğa yarı sitem, yarı sevinçle söylenen söz.
 • Ayaklarına (ayağına) kara su (sular) inmek[Deyim] Çok yorulmak, güçsüz, dermansız kalmak.
 • Ayranım budur, yarısı sudur[Deyim] Bir iş yarım yamalak yapıldığında özür dilemek için söylenen bir söz.
 • Başından aşağı kaynar sular dökülmek[Deyim] Üzüntülü veya kötü bir olay karşısında birdenbire büyük bir sıkıntı duymak.
 • Beylik çeşmeden su içme[Atasözü] Resmî işlerde dikkatli olmak gerekir.
 • Beyni sulanmak[Deyim] Düzgün düşünemez olmak, bunamak.
 • Bıçağı kestiren kendi suyu, insanı sevdiren kendi huyu[Atasözü] Bir şeyin, bir kimsenin değeri, kendisinde aranılan özel niteliklerle artar.
 • Bıçak suyu kesiyor[Deyim] (çok körleşmiş) anlamında kullanılan bir söz.
 • Bin dereden su getirmek[Deyim] Birini kandırmak için birçok sebep ileri sürmek, dil dökmek.
 • Bir bardak suda fırtına koparmak[Deyim] Önemsiz, küçük bir sorunu büyütmek.

Yazar: Kerim Usta

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir