İçerisinde Su Geçen Deyim ve Atasözleri (196 adet)


En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 11 Ekim 2020 Kerim Usta

İçerisinde Su Geçen Deyim ve Atasözleri (196 adet)

* Acı acıyı keser, su sancıyı[Atasözü]
Bir güçlüğü yenmek için başka bir güç yola başvurulmalıdır.

* Acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır[Atasözü]
Bir şeyi uzun süre elde edemeyen kimse, daha sonra o şeyden ne kadar çok edinirse edinsin yine kendisine yetmeyeceği kanısında bulunur.

* Acıkanın yanağından, susayanın dudağından belli olur[Atasözü]
Bir insanın ne durumda olduğu yüzünden anlaşılır.

* Aç ölmez gözü kararır, susuz ölmez benzi sararır[Atasözü]
Yoksulluk insanı öldürmez ama türlü türlü üzüntü ve sıkıntı içinde yıpratır.

* Aç susuz kalmak[Deyim]
1) yoksulluktan yaşayamayacak bir duruma gelmek; 2) yoksul bir duruma düşmek.

* Açın uykusu gelmez[Atasözü]
1) aç olan kimse, kendisine ne kadar rahatlık sağlanırsa sağlansın, dinlendirilemez. 2) Bir şeye ihtiyaç duyan kimse, ancak onun giderilmesiyle rahata kavuşturulabilir.

Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork[Atasözü]
Duygu ve düşüncelerini açığa vurmayan sessiz insan yavaş akan derin su gibi tehlikelidir.

* Ağzı sulanmak[Deyim]
1) imrenmek; 2) yeme, içme isteği artmak.

* Ağzının suyu akmak[Deyim]
Çok beğenip istemek, imrenmek.

* Akan su yosun tutmaz[Atasözü]
Tembel tembel oturan kimse hantallaşır, iş yapma yeteneğini yitirir, çalışan kimse gittikçe açılır, daha yararlı işler yapar.

* Akan sular durmak[Deyim]
İtiraz edememek, söyleyecek sözü kalmamak.

* Akarsu çukurunu kendi kazır[Atasözü]
Bir şeyi yapma isteği ve gücü bulunan kimse, uygun bir çalışma yönü ve alanı bulur.

* Akarsu gibi[Deyim]
Aralıksız, kesintisiz.

* Akarsu pislik tutmaz[Atasözü]
Bir insan ne kadar çok çalışırsa o kadar kötü düşünceden ve kötülük yapmaktan uzak olur.

* Akarsuya inanma, eloğluna dayanma[Atasözü]
Akışı ne kadar yavaş olursa olsun akarsuya girmek tehlikelidir, eloğluna güvenmek de doğru değildir, insanı zarara sokabilir.

* Akıllı köprü arayıncaya dek deli suyu geçer[Atasözü]
Atak kişi tehlikeyi göze alarak işe girişir ve çabuk sonuç alır.

* Aralarından su sızmamak[Deyim]
Aralarında çok yakın, sıkı fıkı arkadaşlık bulunmak.

* Arığa su gelene kadar kurbağanın gözü patlar[Atasözü]
Yapılması geciken iyilikler, bekleyenleri sıkıntı içinde bırakır.

* At görür aksar, su görür susar[Atasözü]
Meraklı kimse öğrenmek istediği bilgiye ulaşabilmek için her yola başvurur, her kılığa girer.

* Ayağı (ayakları) suya ermek[Deyim]
Bir gerçeği anlayarak aklı başına gelmek.

* Ayağına sıcak su mu, soğuk su mu dökelim?[Deyim]
Seyrek gelen bir konuğa yarı sitem, yarı sevinçle söylenen söz.

* Ayaklarına (ayağına) kara su (sular) inmek[Deyim]
Çok yorulmak, güçsüz, dermansız kalmak.

* Ayranım budur, yarısı sudur[Deyim]
Bir iş yarım yamalak yapıldığında özür dilemek için söylenen bir söz.

* Başından aşağı kaynar sular dökülmek[Deyim]
Üzüntülü veya kötü bir olay karşısında birdenbire büyük bir sıkıntı duymak.

* Beylik çeşmeden su içme[Atasözü]
Resmî işlerde dikkatli olmak gerekir.

* Beyni sulanmak[Deyim]
Düzgün düşünemez olmak, bunamak.

* Bıçağı kestiren kendi suyu, insanı sevdiren kendi huyu[Atasözü]
Bir şeyin, bir kimsenin değeri, kendisinde aranılan özel niteliklerle artar.

* Bıçak suyu kesiyor[Deyim]
)çok körleşmiş) anlamında kullanılan bir söz.

* Bin dereden su getirmek[Deyim]
Birini kandırmak için birçok sebep ileri sürmek, dil dökmek.

* Bir bardak suda fırtına koparmak[Deyim]
Önemsiz, küçük bir sorunu büyütmek.

* Bir içim su (gibi)[Deyim]
Çok güzel (kadın).

* Su gibi gitmek[Deyim]
Bol bol harcanmak.

* Su sabun görmemek[Deyim]
Çok kirli olmak.

* Suyu nereden geliyor?[Deyim]
)bir işi görmek için harcanan para hangi kaynaktan sağlanıyor?) Anlamında kullanılan bir söz.

* (Bir şey veya bir şeyi) suya düşmek[Deyim]
Gerçekleşme olasılığı kalmamak.

* Üstüne bir bardak (soğuk) su içmek[Deyim]
O işten umudunu kesmek, o işin olacağına inanmamak, o işten vazgeçmek.

* (Bir yerde) içecek suyu olmak[Deyim]
o yere gitmesi kısmet olmak.

* Suyu mu çıktı?[Deyim]
)beğenilmeyecek nesini gördün?) Anlamında kullanılan bir söz.

)Birinden) gözü su içmemek[Deyim]
Güvenmemek.

* (Birinin) canına susamak[Deyim]
Birini öldürmeyi istemek.

* (Birinin) düğününde kalburla (elekle) su taşımak[Deyim]
Bir yardımına karşılık olarak bekâr bir kimseye çok büyük bir yardımda bulunma sözü vermek.

* (Birinin) dümen suyunda gitmek[Deyim]
Birine bağımlı olmak, her şeyde ona uyarak davranmak.

* (Birinin)eline su dökemez[Deyim]
)değerce ondan çok geride) anlamında kullanılan bir söz.

* (Birinin)huyuna suyuna gitmek[Deyim]
Birini kızdırmayacak veya ürkütmeyecek biçimde uysalca davranmak, alışkanlıklarına, isteklerine uygun davranışlarda bulunmak.

* (Birinin)kanına susamak[Deyim]
Belasını aramak.

* (Birinin)pirinci (çok) su kaldırmamak )götürmemek)[Deyim]
Alıngan, çabuk darılır olmak, şakadan anlamamak.

)Birinin)suçundan geçmek[Deyim]
* Suçunu bağışlamak.

* (Birinin veya bir şeyin) yüzü suyu hürmetine[Deyim]
)birinin veya bir şeyin hatırına veya varlığına değer verildiği için) anlamında kullanılan bir söz.

* Bulaşık suyu gibi[Deyim]
Kötü hazırlanmış, tadı tuzu olmayan (sulu yiyecek ve içecek).

* Canına susamak[Deyim]
Ölmek istemek.

Lütfen Dikkat:Konu uzun olduğu için  sayfalara bölünmüştür. Bu sizin daha hızlı olarak konuya erişebilmenizi sağlayacaktır. Devamı için Tıkladığınızda sonraki sayfaya gidebilir veya sayfa numaraları ile seçim yapabilirsiniz.Aşağıda verilen link ise sizi yazının başlangıcına getirecektir.
Konuyu Paylaş
Avatar

Yazar Kerim Usta

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir