İçerisinde Su Geçen Deyim ve Atasözleri (196 adet)

Yayımlanma tarihi:

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 13 Aralık 2020 Kerim Usta

İçerisinde Su Geçen Deyim ve Atasözleri (196 adet)

* Acı acıyı keser, su sancıyı[Atasözü]
Bir güçlüğü yenmek için başka bir güç yola başvurulmalıdır.

* Acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır[Atasözü]
Bir şeyi uzun süre elde edemeyen kimse, daha sonra o şeyden ne kadar çok edinirse edinsin yine kendisine yetmeyeceği kanısında bulunur.

* Acıkanın yanağından, susayanın dudağından belli olur[Atasözü]
Bir insanın ne durumda olduğu yüzünden anlaşılır.

* Aç ölmez gözü kararır, susuz ölmez benzi sararır[Atasözü]
Yoksulluk insanı öldürmez ama türlü türlü üzüntü ve sıkıntı içinde yıpratır.

* Aç susuz kalmak[Deyim]
1) yoksulluktan yaşayamayacak bir duruma gelmek; 2) yoksul bir duruma düşmek.

* Açın uykusu gelmez[Atasözü]
1) aç olan kimse, kendisine ne kadar rahatlık sağlanırsa sağlansın, dinlendirilemez. 2) Bir şeye ihtiyaç duyan kimse, ancak onun giderilmesiyle rahata kavuşturulabilir.

Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork[Atasözü]
Duygu ve düşüncelerini açığa vurmayan sessiz insan yavaş akan derin su gibi tehlikelidir.

* Ağzı sulanmak[Deyim]
1) imrenmek; 2) yeme, içme isteği artmak.

* Ağzının suyu akmak[Deyim]
Çok beğenip istemek, imrenmek.

* Akan su yosun tutmaz[Atasözü]
Tembel tembel oturan kimse hantallaşır, iş yapma yeteneğini yitirir, çalışan kimse gittikçe açılır, daha yararlı işler yapar.

* Akan sular durmak[Deyim]
İtiraz edememek, söyleyecek sözü kalmamak.

* Akarsu çukurunu kendi kazır[Atasözü]
Bir şeyi yapma isteği ve gücü bulunan kimse, uygun bir çalışma yönü ve alanı bulur.

* Akarsu gibi[Deyim]
Aralıksız, kesintisiz.

* Akarsu pislik tutmaz[Atasözü]
Bir insan ne kadar çok çalışırsa o kadar kötü düşünceden ve kötülük yapmaktan uzak olur.

* Akarsuya inanma, eloğluna dayanma[Atasözü]
Akışı ne kadar yavaş olursa olsun akarsuya girmek tehlikelidir, eloğluna güvenmek de doğru değildir, insanı zarara sokabilir.

* Akıllı köprü arayıncaya dek deli suyu geçer[Atasözü]
Atak kişi tehlikeyi göze alarak işe girişir ve çabuk sonuç alır.

* Aralarından su sızmamak[Deyim]
Aralarında çok yakın, sıkı fıkı arkadaşlık bulunmak.

* Arığa su gelene kadar kurbağanın gözü patlar[Atasözü]
Yapılması geciken iyilikler, bekleyenleri sıkıntı içinde bırakır.

* At görür aksar, su görür susar[Atasözü]
Meraklı kimse öğrenmek istediği bilgiye ulaşabilmek için her yola başvurur, her kılığa girer.

* Ayağı (ayakları) suya ermek[Deyim]
Bir gerçeği anlayarak aklı başına gelmek.

* Ayağına sıcak su mu, soğuk su mu dökelim?[Deyim]
Seyrek gelen bir konuğa yarı sitem, yarı sevinçle söylenen söz.

* Ayaklarına (ayağına) kara su (sular) inmek[Deyim]
Çok yorulmak, güçsüz, dermansız kalmak.

* Ayranım budur, yarısı sudur[Deyim]
Bir iş yarım yamalak yapıldığında özür dilemek için söylenen bir söz.

* Başından aşağı kaynar sular dökülmek[Deyim]
Üzüntülü veya kötü bir olay karşısında birdenbire büyük bir sıkıntı duymak.

* Beylik çeşmeden su içme[Atasözü]
Resmî işlerde dikkatli olmak gerekir.

* Beyni sulanmak[Deyim]
Düzgün düşünemez olmak, bunamak.

* Bıçağı kestiren kendi suyu, insanı sevdiren kendi huyu[Atasözü]
Bir şeyin, bir kimsenin değeri, kendisinde aranılan özel niteliklerle artar.

* Bıçak suyu kesiyor[Deyim]
)çok körleşmiş) anlamında kullanılan bir söz.

* Bin dereden su getirmek[Deyim]
Birini kandırmak için birçok sebep ileri sürmek, dil dökmek.

* Bir bardak suda fırtına koparmak[Deyim]
Önemsiz, küçük bir sorunu büyütmek.

* Bir içim su (gibi)[Deyim]
Çok güzel (kadın).

* Su gibi gitmek[Deyim]
Bol bol harcanmak.

* Su sabun görmemek[Deyim]
Çok kirli olmak.

* Suyu nereden geliyor?[Deyim]
)bir işi görmek için harcanan para hangi kaynaktan sağlanıyor?) Anlamında kullanılan bir söz.

* (Bir şey veya bir şeyi) suya düşmek[Deyim]
Gerçekleşme olasılığı kalmamak.

* Üstüne bir bardak (soğuk) su içmek[Deyim]
O işten umudunu kesmek, o işin olacağına inanmamak, o işten vazgeçmek.

* (Bir yerde) içecek suyu olmak[Deyim]
o yere gitmesi kısmet olmak.

* Suyu mu çıktı?[Deyim]
)beğenilmeyecek nesini gördün?) Anlamında kullanılan bir söz.

)Birinden) gözü su içmemek[Deyim]
Güvenmemek.

* (Birinin) canına susamak[Deyim]
Birini öldürmeyi istemek.

* (Birinin) düğününde kalburla (elekle) su taşımak[Deyim]
Bir yardımına karşılık olarak bekâr bir kimseye çok büyük bir yardımda bulunma sözü vermek.

* (Birinin) dümen suyunda gitmek[Deyim]
Birine bağımlı olmak, her şeyde ona uyarak davranmak.

* (Birinin)eline su dökemez[Deyim]
)değerce ondan çok geride) anlamında kullanılan bir söz.

* (Birinin)huyuna suyuna gitmek[Deyim]
Birini kızdırmayacak veya ürkütmeyecek biçimde uysalca davranmak, alışkanlıklarına, isteklerine uygun davranışlarda bulunmak.

* (Birinin)kanına susamak[Deyim]
Belasını aramak.

* (Birinin)pirinci (çok) su kaldırmamak )götürmemek)[Deyim]
Alıngan, çabuk darılır olmak, şakadan anlamamak.

)Birinin)suçundan geçmek[Deyim]
* Suçunu bağışlamak.

* (Birinin veya bir şeyin) yüzü suyu hürmetine[Deyim]
)birinin veya bir şeyin hatırına veya varlığına değer verildiği için) anlamında kullanılan bir söz.

* Bulaşık suyu gibi[Deyim]
Kötü hazırlanmış, tadı tuzu olmayan (sulu yiyecek ve içecek).

* Canına susamak[Deyim]
Ölmek istemek.

Kerim Usta tarafından yayımlandı.

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir