Hz. Osman (r.a.) Güzel Sözler


En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 17 Ekim 2019 Kerim Usta

* Insanların en hayırlısı, günahsız olan ve allah’ın kitabı ile amel edendir.
* Çok söyleyen hakimdense, çok iş gören amire ihtiyacımız vardır.
* Sabredin, yoksa pişman olursunuz. Ya bela ve musibetlere sabredersin yahut nedamet edersin.
* Suç işleyenin kulağını iyi çek; zira dünyada ceza görmek, ahiretteki cezadan daha kolaydır.
* Doğru alın, doğru verin. Gözü haramdan korumak en güzel şehvet perdesidir.
* Ecel erişmeden yapabileceğiniz hayırlı işler için acele ediniz.
* Mezar dünya duraklarının sonu, ahiret duraklarının ilkidir. Orada azap görenin ilerisi de kötü, iyilik görenin ilerisi de iyidir.
* Sen ferahladığın zaman, kıskanç kimsenin kedere boğulması ne büyük ıntıkamdır.
* Kişi nefsini ihmal etse de,fakirlik canına tak dese de,gönül tokluğu onu başkalarına muhtaç olmaktan vareste kılar kendisini de güzelleştirir.
* Cenabi hakk’dan başka hakiki sığınak yoktur.
* En sonra varacağınız hakk’dan korkun ki, fitne ve fesada düşmeyesiniz.
* Ölüme, kudretinizin yettiği en hayırlı amellerle hazırlanın.
* Içkiden kaçının, zira her kötülüğün anahtarı içkidir.
* Her nimetin bir musibeti vardır.
* Geçmişten ibret alın da hayra çalışın.
* Mükafatın büyüklüğü, belanın büyüklüğü nispetindedir.
* Ben terazi değilim ki hata işlemeyeyim.
* En akıllı insan; nefsini hesaba çeken, onu iyi idâre eden, ölümden sonrası için amel işleyen ve kabir karanlığı için Allah’in nûrundan istifâde edendir.
* Kul, gözleri gördüğü hâlde Allah’in kendisini âmâ olarak diriltmesinden korksun! Hikmetten anlayana mânâli bir söz kâfîdir. Mânen sağır olanlar, zaten hakkı duyamazlar…
* beş şey muttakîlerin (sâlihlerin) alâmetidir:
1. Dînî gayret içinde olanlarla beraber olmak.
2. Nefsini işlâh edip diline hâkim olmak.
3. (Allah sevgisini unutturan) dünyalıklardan nefsine hoş gelen bir şeye eriştiğinde onun zarar-ziyanını ayırd edebilmek, dinden kendisine az bir şey bile nasip olduğunda onu da ganîmet bilmek.
4. Haram karışır endişesiyle midesini helâlden (de olsa) doldurmamak (ve riyâzat içinde yaşayabilmek).
5. Bütün insanların kurtulduğunu, yalnız kendisinin mahvolduğunu düşünmek.
* Gerçek mu’min altı çeşit korku içindedir:
1. Îmânini kaybetme korkusu.zîrâ âyet-i kerîmelerde buyrulur:“rabbimiz! Bizleri hidâyete erdirdikten sonra kalblerimizi eğriltme!..” (Âl-i imrân,“ey îmân edenler! Allah’tan, o’na yaraşır şekilde korkun ve ancak müslümanlar olarak can verin.” (Âl-i imrân, 102)
2. Kıyâmet günü kendisini rüşvâ edecek şeylerin melekler tarafından yazılması korkusu.
Zîrâ âyet-i kerîmede buyrulur:”işte o gün (yer) rabbının ona bildirmesiyle bütün haberlerini anlatır.” (Ez-zilzâl, 4-5)
3. Amelinin şeytan (aleyhi’l-lâ’ne) tarafından boşa çıkartılması korkusu.
Zîrâ âyet-i kerîmelerde buyrulur:“(iblis) dedi ki: rabbim! Beni azdırmana karşılık ben de yeryüzünde onlara (günahları) süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım! Ancak onlardan ihlâsli kulların müstesnâ.” (El-hicr, 39-40)
4. Ölüm meleği azrâil’e gaflet içindeyken ve ansızın yakalanma korkusu.âyet-i kerîmede buyrulur:“ve sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar rabbine ibâdet et!”(El-hicr, 99) hadîs-i şerîfte buyrulur:“kişi yaşadığı hâl üzere olur ve olduğu hâl üzere hasrolünür.” (Müslim, cennet, 83; münâvî, v, 663)nitekim hazret-i osman -radıyAllahu anh- kur’ân ile yaşadı, kur’ân’i infâk etti ve kur’ân okurken şehîd edilerek rahmet-i rahmân’a kavuştu.
5. Dünya ile mağrur olup, âhiretten gâfil kalma korkusu.âyet-i kerîmede buyrulur:“…bu dünya hayatı, aldatma metâından başka bir şey değildir.” (Âl-i imrân, 185)
6. Çoluk-çocuğuyla fazlaca mesgûliyete dalıp Allah teâlâ’nin zikriyle yeterince meşgul olamama korkusu.”Âyet-i kerîmede buyrulur:“biliniz ki, mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan sebebidir ve büyük mukâfat allah katındadır.” (El-enfâl, 28)“muhakkak ki dünya fânî, âhiret ise bâkîdir. Fânî olan sizi şımartip azdırmasın, bâkî olandan alıkoymasın. Siz, bâkîyı fânî olana tercih ediniz. Dünya sonludur, dönüş Allah’adır. Allah’tan korkunuz.” (Ibn-i ebi’d-dünyâ, mevsû‘a, i, 77)“ecel gelip çatmadan yapabileceğiniz iyiliği hemen yapınız.”

Konuyu Paylaş
Avatar

Yazar Ergunca

Herkes Cennete Gitmek İster ama Hiç Ölmeden Cennete Gidilir mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir