Hz. Ömer’den (ra) Güzel Sözler

Hz. Ömer'den (ra) Güzel Sözler

Hz. Ömer’den (ra) Güzel Sözler

 • Dört şey asla geri gelmez; söylenen söz, atılan ok, geçmiş hayat ve kaçırılmış fırsat.
 • Sırrını saklarsan ona hakim olursun. Saklamazsan, o sana hakim olur.
 • İnsanların en akıllıları, insanların hareketlerini takdir edenlerdir.
 • Ahmakla dostluktan çekin, zira iyilik edeyim derken çok defa kötülük eder.
 • İnsan için iş çoktur, fakat tutacağı işten ak yüzle çıkmayı düşünmelidir.
 • Bugünkü işini yarına bırakma.
 • Başkasını ıslah etmeye kalkışmadan önce kendini ıslah etmeye bak.
 • Kötülüğü bilmeyen adam, onun tuzağına kolay düşer.
 • Kalbinizin sevmediği kimselerden sakınınız.
 • Bir insanın şöhretine ve görünüşüne aldanma: namaz ve niyazına bakma: Aklına ve doğruluğuna bak.
 • Olmamış şeyleri soracağına, olmuşlardan ibret almaya çalış.
 • Amirin en kötüsü, halkı kötü yola sevk edendir.
 • Halka karşı insaflı davranan, işinde muvaffakiyete erişir.
 • Başkasında görüp hoşlanmadığın ayıbın kendinde olduğunu görmemekten büyük ayıp olamaz.
 • Kibir ve gururlanarak haddini aşanı, Cenab-ı Hakk yerden yere çarpar.
 • Günahlarını azalt. Ölümün şiddeti sana kolay gelir.
 • Allah’ı anın, O’nu anmak şifadır.
 • Adalet mülkün temelidir.
 • Arkadaş çokluğu, zamanın felaketlerine karşı bir destek ve yardımdır.
 • Allah’a itaat eden büyük zatların sözlerine dikkat edin. Çünkü onlar tarafından gerçekler tecelli eder ve onu konuşurlar.
 • Amellerin efdali, farzları yapıp haramlardan kaçınmak ve katında sadık niyettir
 • Ahiret işlerinde zarar etmektense, dünyaya ait işlerde zarar ediniz. Böylesi sizin için daha hayırlıdır.
 • Allahü teâlâ başkasına acımayana acımaz, affetmeyeni affetmez, özür kabul etmeyenin özrünü kabul etmez.
 • Beni en çok şaşırtan şey, bir kimsenin, Allah’ı bilip, O’na isyan etmesi; Şeytan’ı bilip ona itaat etmesi ve dünyayı bilip ona meyletmesidir.
 • Bana ayıplarımı, kusurlarımı söyleyen kimse Allah-ü teâlânin merhametine kavuşsun.
 • Bir kimse her kimle şakalaşırsa, onun gözünde küçülür ve heybetsiz olur.
 • Hakkımda hangisinin daha hayırlı olduğunu bilemediğim için darlık ve bolluk günlerimin hiçbirine aldırış etmedim.
 • Helâlin onda dokuzunu harama düşmek korkusu ile terk ederdik.
 • Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Amellerinizi tartılmadan önce tartınız.
 • Herkesin içinde verilen öğüt, öğüt değil hakarettir.
 • İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız.
 • İnsanlığın şerefi aklıyla, asaleti diniyle; şahsiyeti ahlakıyladır.
 • İnsanları düzeltebilmemiz için önce kendimizi düzetmemiz gerekir.
 • İnsanların en cahili, ahiretini başkasının dünyası için satandır.
 • Kişiye imandan sonra verilen şeylerin en hayırlısı Saliha kadındır.
 • Kenar-ı Dicle’de bir kurt aşırsa bir koyunu / Gelir de Adl-i İlahi sorar Ömer’den onu
 • Mescidde oturan kimse, Allahü teâlâ’nin huzurunda bulunuyor demektir.
 • Namaz seni yolun yarısına ulaştırır, oruç da hükümdarın kapısına ulaştırır. Sadaka ise, hükümdarın huzuruna çıkarır.
 • Oburluktan sakınınız, zira oburluk bu dünyada hamallık öldükten sonra ise pis kokudur.
 • Şiddet göstermeden güçlü, kuvvetli; zayıflık belirtmeden yumuşak ol.
 • Tövbe edenlerle oturun, onların kalpleri yumuşak olur.
 • Tevazünün başı, bir Müslüman ile yolda karşılaşırsan ilk önce selamı senin vermen, bir mecliste en geride oturmaya razı olman ve şöhretten uzak durmandır.
 • Tövbe’den maksat günahı bilip yapmamaktır. Amel-i salihte bulunmaktan maksat, kendini beğenmemektir. Şükürden maksat, aczini itiraf edip kulluğu bilmektir.
 • Kötü bir işin en gizli şahidi vicdanımızdır.

Yorum yapın