Hz. Ömer’den (ra) Güzel Sözler- Ömer bin Hattab

Bu makale Tarihinde

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 1 Kasım 2019 Kerim Usta

Dört şey asla geri gelmez; söylenen söz, atılan ok, geçmiş hayat ve kaçırılmış fırsat.
* Sırrını saklarsan ona hakim olursun. Saklamazsan, o sana hakim olur.
* İnsanların en akıllıları, insanların hareketlerini takdir edenlerdir.
* Ahmakla dostluktan çekin, zira iyilik edeyim derken çok defa kötülük eder.
* İnsan için iş çoktur, fakat tutacağı işten ak yüzle çıkmayı düşünmelidir.
* Bugünkü işini yarına bırakma.
* Başkasını ıslah etmeye kalkışmadan önce kendini ıslah etmeye bak.
* Kötülüğü bilmeyen adam, onun tuzağına kolay düşer.
* Kalbinizin sevmediği kimselerden sakınınız.
* Bir insanın şöhretine ve görünüşüne aldanma: namaz ve niyazına bakma: Aklına ve doğruluğuna bak.
* Olmamış şeyleri soracağına, olmuşlardan ibret almaya çalış.
* Amirin en kötüsü, halkı kötü yola sevkedendir.
* Halka karşı insaflı davranan, işinde muvaffakiyete erişir.
* Başkasında görüp hoşlanmadığın ayıbın kendinde olduğunu görmemekten büyük ayıp olamaz.
* Kibir ve gururlulukla haddini aşanı, Cenab-ı Hakk yerden yere çarpar.
* Günahlarını azalt. Ölümün şiddeti sana kolay gelir.
* Allah’ı anın, O’nu anmak şifadır.
* Adalet mülkün temelidir.
* Arkadaş çokluğu, zamanın felaketlerine karşı bir destek ve yardımdır.
* Allah’a itaat eden büyük zatların sözlerine dikkat edin. Çünkü onlar tarafından gerçekler tecelli eder ve onu konuşurlar.
* Amellerin efdali, farzları yapıp haramlardan kaçınmak ve katında sâdık niyyetdir
* Âhiret işlerinde zarar etmektense, dünyaya ait işlerde zarar ediniz. Böylesi sizin için daha hayırlıdır.
* Allahü teâlâ baskasına acımayana acımaz, affetmeyeni affetmez, özür kabul etmeyenin özrünü kabul etmez.
* Beni en çok şaşırtan şey, bir kimsenin, Allah’ı bilip, O’na isyan etmesi; Şeytan’ı bilip ona itaat etmesi ve dünyayı bilip ona meyletmesidir.
* Bana ayıplarımı, kusurlarımı söyleyen kimse Allah-ü teâlânin merhametine kavuşsun.
* Bir kimse her kimle şakalaşırsa, onun gözünde küçülür ve heybetsiz olur.
* Hakkımda hangisinin daha hayırlı olduğunu bilemediğim için darlık ve bolluk günlerimin hiçbirine aldırış etmedim.
* Helâlin onda dokuzunu harama düşmek korkusu ile terk ederdik.
* Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Amellerinizi tartılmadan önce tartınız.
* Herkesin içinde verilen oğüt, öğüt değil hakarettir.
* İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız.
* İnsanlığın şerefi aklıyla, asaleti diniyle; şahsiyeti ahlakıyladır.
* İnsanları düzeltebilmemiz için önce kendimizi düzetmemiz gerekir.
* İnsanların en cahili, ahiretini başkasının dünyası için satandır.
* Kişiye imandan sonra verilen şeylerin en hayırlısı saliha kadındır.
* Kenar-ı Dicle’de bir kurt aşırsa bir koyunu / Gelir de Adl-i İlahi sorar Ömer’den onu
* Mescidde oturan kimse, Allahü teâlâ’nin huzurunda bulunuyor demektir.
* Namaz seni yolun yarısına ulaştırır, oruç da hükümdarın kapısına ulaştırır. Sadaka ise, hükümdarın huzuruna çıkarır.
* Oburluktan sakınınız, zira oburluk bu dünyada hamallık öldükten sonra ise pis kokudur.
* Şiddet göstermeden güçlü, kuvvetli; zayıflık belirtmeden yumuşak ol.
* Tevbe edenlerle oturun, onların kalbleri yumuşak olur.
* Tevazunun başı, bir müslüman ile yolda karşılaşırsan ilk önce selamı senin vermen, bir mecliste en geride oturmaya razı olman ve şöhretten uzak durmandır.
* Tevbe’den maksad günahı bilip yapmamaktır. Amel-i salihte bulunmaktan maksad, kendini beğenmemektir. Şükürden maksad, aczini itiraf edip kulluğu bilmektir.
* Kötü bir işin en gizli şahidi vicdanımızdır.

Kerim Usta Tarafından Yayımlandı.

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir