Hz. Nevfel’in Şehadeti ve Dirilişi

Yayım tarihi

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 14 Ekim 2019 Kerim Usta

Hazreti Peygamber efendimiz şehidliğin mertebelerini ve Cennetteki derecesini anlatıp bir çok sözleriyle şehidleri medh ü sena etmişti. O anda eshabın içinden Nevfel (r.a.) Efendimizin huzuruna geldi:

-Ya Resûlallah, ben dua edeyim siz de amin deyin dedi ve dua etmeye başladı.

Duası şöyle idi:

– Ya Rabbi Nevfel kuluna şehidlik ihsan eyle… Bu iki oğlumu yetim, annelerini dul eyle.

Kılıcını kuşandı, Resûlüllah’la beraber harbe iştirak etti. Harbde çok cengaverce savaştı, bütün küffar ondan korkar oldular. Fakat Resûlüllah’ın önünde ettiği dua kabul olunmuştu. Bir ok yarasıyla yere düştü ve şehid oldu. Efendimize Nevfel’in şehadetini haber verdiler.

Gelip başını dizi üzerine koydu ve:

-Allah sana rahmet etsin. Yarın huzur-u İlahi’de bu başın arşın altında ve misk kokusu içinde olacaksın, buyurdular. Abdurrahman bin Avf Peygamberimiz’in emriyle rida getirip cenaze namazını kılarak defnettiler. Cenazede Peygamber Efendimiz ayak parmaklarının ucuna basarak yürüdü. Bunun hikmeti sorulduğunda şöyle buyurdular:

– Beni Peygamber olarak gönderen Allah’a yemin ederim ki, Nevfel’in cenazesine gelen meleklerin çokluğundan ayaklarımı basacak yer bulamıyorum bir melek kanadını benim ayaklarımın altına serdi ona basıyorum.

Harb bitmiş, Medineye dönüyorlardı. Medine’ye yaklaştıklarından Medine’de müslüman kadınlar Resûlüllah’ı ve eshabı öven şiirler okuyorlar, bunların içinde Nevfel’in iki oğlu ile hanımı de vardı. Resûlüllah’ın huzuruna varıp halini sordular. Peygamberimizin gözleri yaşarmıştı. Nevfel’in şehid olduğunu hanımına söyleyemedi ve eliyle arka tarafı işaret etti. Arkada Hazreti Ali Kerremellahu Vechehü vardı. O da Resûlüllah söylemediğini görünce eliyle arkayı işaret edip geçti. Nevfel’in hanımı askerin en arkasından gelmekte olan Hazreti Ebu Bekir’in yanına varıp Nevfel’i sordu.

Hazreti Ebu BEkir, Mübarek sakalını da ağzına alıp:

– Ya Rabbi! Habibin gönül yıkmaktan sakındı. Ben Nevfel’in şehid olduğunu söylersem Resûlüllah’a muhalefet etmiş olurum. Eğer söylemesem yalan söylemiş olurum. Sen bana yardım et. Ya bana ilhamla ne diyeceğimi bildir ya bu hatunun kalbine bir sabır ve tahammül gücü ver, diye dua ettikten sonra sakalını ağzına alarak: “Ya Allah!” diye nida etti. Bir de baktılar ki, okun yaydan fırladığı gibi Hazreti Nevfel atına binmiş elinde kılınç olduğu halde tozu dumana katıp geliyor. Doğru Hazreti Ebu Bekir’in huzuruna gelip:

-Buyurun Ya Ebu Bekir! Beni mi çağırdınız? dedi.

Hazreti Ebu Bakir’in elini öptü ve bütün eshabı selâmladı. Eshab bu işe hayret etmişlerdi.

Gazadan dönen Resûlüllah her zaman ki gibi mescide girip iki rek’at namz kıldı. Nevfel de selâm verip girdi. Efendimiz:

-Bu Allah’ın bir ayetidir, acaba kimin sebebiyle zuhur etti? dedikleri sırada, Cebrail aleyhisselam gelip Allah’ın selâmını getirdi ve.

-Ya Resûlüllah şükür secdesi eyle! Cenab-ı Allah İsa aleyhisselâm gibi senin eshabından birine de ölüleri diriltme selahiyetiverdi. Eğer Hazreti Ebu Bekir bir kere daha”Allah” dese idi, Cenab-ı Allah bütün şehidleri diriltecekti, buyurdu.

Bunun üzerine Efendimiz(s.a.v.) kalkıp Hazreti Ebu Bekir’in sakalından öptü ve:

-Hak Teâlâ sana büyük ikramda bulundu. Allah’a hamdolsun ki bana Hazreti İsa gibi ölüleri diriltme izni verilen bir ümmet verdi, dedi.

Ondan sonra Hz. Nevfel iki oğula daha sahip oldu ve Yemame cenginde şehid edildi.

ŞEHÎD NEVFEL DİRİLDİ

Hâtun suâl edince, ahvâlini “Nevfel”in,
Yaşla doldu gözleri, “Hazret-i Peygamber”in.

Şehâdet haberini, söyleyemedi ona.
Arkaya işâret’le, devâm etti yoluna.

Sonra “Hazret-i Alî”, geliyordu geriden.
Hâtun ona yaklaşıp, “Nevfel”i sordu hemen.

Hazret-i Alî’nin de, yaşla doldu gözleri.
Diyemedi bir türlü, ona acı haberi.

O da, işâret edip eliyle arkasına,
Yürüyüp geçiverdi, öndekinin yanına.

Sonra “Hazret-i Osmân”, geliyordu geriden.
Hâtun ona koşarak, “Nevfel”i sordu hemen.

O da, bu manzaraya üzülerek gâyetle,
Geçiverdi ileri, arkaya işâretle.

Sonra “Hazret-i Ömer”, geriden geliyordu,
Hâtun, merak içinde yaklaşıp ona sordu.

O da söyleyemedi hâtuna bu haberi.
Arkaya işâretle, geçiverdi ileri.

En arkada “Ebû Bekr”, yalnızca geliyordu.
Hâtun, ondan “müjdeli bir haber” bekliyordu.

Çâresizlik içinde koşarak Ebû Bekr’e,
“Nevfel”in ahvâlini, ona sordu bu kere.

Resûl-i müctebânın, mağara arkadaşı,
Ve onun çok sevdiği, hem yârı, hem sırdaşı,

Hazret-i Ebû Bekir, düşündü ki: “Ne desem?
Şehâdet haberini, bu hâtuna verirsem,

Muhâlefet olur bu, Allahın Resûlü’ne.
Zîrâ o, söylemedi bunu onun yüzüne.

“Geride kaldı” desem, bu söz de yalan olur.
Zîrâ benden geride, gelen bir kimse yoktur.

Yâ Rabbî, kaçındılar üzmekten bir gönülü.
Alî, Osmân ve Ömer, hem de Allah Resûl’ü.

Zor durumda kaldım ben, nasıl cevap vereyim?
Geride kimse yok ki, işâret eyliyeyim.

Üzmek istemiyorum bu zavallı kulunu.
Yâ Rabbî, göster bana bunun çıkış yolunu.”

Bütün ihtiyârını, Allaha bırakarak,
Eliyle sakalını, tutup sıvazlayarak,

Bütün varlığı ile, sığındı Yaradan’a,
Sonra “Yâ Allâh!” diye, kuvvetle etti nidâ.

O an, bir “toz bulutu” belirlendi uzaktan.
“Şehît Nevfel”, sür’atle, geldi ve indi attan.

Dedi: (Yâ Ebâ Bekir, sırf senin hâtırına,
Diriltti Rabbim beni, bir emrin mi var bana?)

Ve Hazret-i Sıddîk’ın ellerini öperek,
Yürüdü ileriye bir bir selâm vererek.

Atının üzerinde, yalın kılıç “Nevfel”i,
Görüp, hayret ettiler sahâbenin her biri.

Ergunca tarafından

Herkes Cennete Gitmek İster ama Hiç Ölmeden Cennete Gidilir mi?

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir