Hz.mevlana’dan Naat-ı Şerif


Son Güncelleme Zamanı:

Hz.mevlana'dan Naat-ı Şerif

Naat

(Ya Hazret-i Mevlâna hak dost)

Yâ Habîballah Resûl-i Hâlik-i Yekta tüyî

Ber güzîni zül- celâl-i pâk ü bî hemtâ tüyî (Dost, Sultânım)

Nâzenin-i Hazret-i Hâk, sadr-ı bedr-i kâinât

Nûr-i çeşm-i enbiyâ çeşm-i çerâğ-ı mâ tüyî (Yâ Mevlâna, hâk dost)

(Sultânım) Der şeb-i mi’râc, bûde Cebrail ender rekâb (dost, dost)

Pâ nihânde ber serîn ü Kümbet-e Hadrâ tüyî (Yâ Mevlâna, hâk dost)

(Sultânım, mahbûbidost,dost,dost) Yâ Resûl-ullah tüdâni ümmetâned âcizend

Rehnümâ-yı âcizâni bi ser ü bî pâ tüyî (Hâk dost, dost, dost)

(Sultânım) Serv-i bostân-ı risâlet nevbehâr-ı ma’rifet

Gülben-i bağ-ı şerîat bülbül-i bâlâ tüyî (yâ veliyyullah dost hey)

Şems-i Tebrîzî ki dâret Nâ’t-ı Peygamber zi ber

Mustafa vü Müctebâ ân Seyyid-i a-lâ tüyî

(Yâ tabîb-el kulûb, yâ veliyyallah, Allah dost, dost)

Tercümesi;
Allah’ın sevgilisi; yaratanın, tek peygamberi sensin
Seçilmiş, zül-celal, temiz ve eşşiz sensin.
Hazret-i Hakk’ın nazlısısın, kâinatın üstündesin
Enbiyaların göznûrusun, göz ve ışığımız sensin.
Mirac gecesinde Cebrail, senin bineğinin üzengisini tutmuştu.
Kümbet-i hadranın en üstüne ayağını basmış sensin.
Ya resûlallah, sen biliyorsun ki, bütün ümmetlerin acizdir.
Ayaksız ve başsız kalmış acizlerin rehberi sensin.
Peygamberlik bostanının çamı ve mâ’firetin ilkbaharısın.
Şerî’at bahçesinin gülfidanısın ve en yüksek bülbülüsün.
Şems-i Tebrizî ki, Nâ’t-ı Peygamberi ezberlemiştir.
Saf ve seçkin en yüksek efendi sensin.

Ergunca

Yazar Ergunca

Herkes Cennete Gitmek İster ama Hiç Ölmeden Cennete Gidilir mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir