Hz. Ali R.a.’dan Nasihatler ( 2 sayfa)

Yayım tarihi

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 21 Eylül 2021 Kerim Usta

 • Zayıfların silâhı, şikâyettir.
 • İlmin ayıbı, âlimin kendini methetmesidir.
 • Kişinin görünüşü, karakterini bildirir.
 • Cimri zengin, cömert fakirden daha fakirdir.
 • Az mârifet, çok amelden hayırlıdır.
 • Sabah uykusu rızka mânidir.
 • Câhilin sükûtu, perdesidir.
 • İyilerle sohbet eden, kötülerden emin olur.
 • Allah’tan başkasına ümit bağlayanın gayreti boşadır.
 • Dostun darbesi, düşmanınkinden acıdır.
 • Emsâlinle gez!
 • Kişiyi zulmü yıkar.
 • Kerimin gölgesi geniştir.
 • Zâlimin cezası, erken ölümdür.
 • Allah’tan korkanların mertebeleri yücedir.
 • Akıllı düşman, câhil dosttan hayırlıdır.
 • Hikmet müminin ganîmetidir.
 • Akıllı genç, câhil ihtiyardan hayırlıdır.
 • Kişinin fazîletiyle iftiharı, âile şerefiyle iftihârından evlâdır.
 • Her kalpte bir meşguliyet vardır.
 • Hasmına gâlip gelmen, sabır ve tahammülledir.
 • Kıymeti bilinmeyen nimet elden gider.
 • Bir şeyin parçası, aslından haber verir.
 • Akıllının câhile üstünlüğü, Ay’ın yıldıza üstünlüğü gibidir.
 • Kişinin kurtuluşu doğruluktadır.
 • Kardeş ayrılığı, gönül hüznüdür; kalbi yakar.
 • İnsanın zekâsı, aslına delildir.
 • Hakkı kabul etmek dindendir.
 • İşinde miktarı belli et, hatadan kurtul!
 • Kalp kasveti, tokluktandır.
 • Kişinin sözü, aslından haber verir.
 • Kalbin kuvveti, imanın sıhhatindendir.
 • Harisi öldüren, hırsıdır.
 • Kişinin kıymeti, hoşgörüsündedir.
 • Şerlilere yakın olmak zarar verir.
 • Kişinin kıymeti, ehemmiyet verdiği iş kadardır.
 • Allah kelâmı, kalbe devâdır.
 • Dünya ayıpları üzerinde dâim olmaman, sana kâfidir.
 • İlmin kemâli, hılimdedir.
 • Ölümü bilmen, keder olarak sana yeter.
 • Cömertliğin kemâli, verirken (az oldu diye) özür dilemektir.
 • Cömert kâfir, cennete girmeye, cimri Müslüman’dan daha ümitlidir.
 • Nasihat olarak ölüm yeter!
 • Dert olarak ihtiyarlık kâfidir.
 • Ölüm habercisi olarak ihtiyarlık yeter.
 • Haset edeni, hasedi yer.
 • Yumuşak söz, kalplerin bağıdır.
 • İlim devletine zevâl yoktur.
 • Eceli gören uzun emele düşmez.
 • Her gamma ferahlık, her derde devâ vardır.
 • Şöhret elbisesi giymek, ahmaklıktır.
 • Hasetçide huzur olmaz.
 • Kocalık ömürden sayılmaz. (Çünkü çileli geçer.)
 • Kavmine karşı mülâyim ol da sevil!
 • Kavlinde (sözünde) yumuşak ol da sevil!
 • Hasetçiden başka her düşmanla anlaşmak mümkün.
 • İlim meclisi, cennet bahçesidir.
 • Şerlilerle sohbet, deniz yolculuğu gibi tehlikelidir.
 • Gayreti çok olanın, kederi uzun olur.
 • Çok konuşan, çok pişman olur.
 • Tatlı suyun başı kalabalıktır.
 • Büyüklerin meclisleri, kelâmın kaleleridir. (Sır vermezler.)
 • Kişinin hüneri, dili altındadır. (sözünden anlaşılır.)
 • Arzûlara ulaşmak zenginliktir. (Maddi mânevî)
 • Gece namazlarıyla kalbini nurlandır.
 • İhtiyarlığını günahla karartma!
 • Ayrılık ateşi, cehennem ateşinden şiddetlidir.
 • Müminin nûru, gece namazındadır.
 • Ölümü unutmak, kalbi paslandırır.
 • Saçın ağardığında, sana ölümden haber verir.
 • Sözü doğru olanın yüzü güzeldir.
 • Emin halde uyu, yatakların iyisinde olursun.
 • Müminin yüz güzelliği takvâ nûrundandır.
 • Yerinde yapılmayan ihsan zulümdür.
 • Başa kakılan sadakanın günahı, sevabından büyüktür.
 • Yalnızlık kötü arkadaştan hayırlıdır.
 • Ahmağın reisliği kısa sürer, tez geçer.
 • Sana düşmanlık etmeyen, dostluk etmiş; gafletle muâmele eden de üzmüş olur.
 • Evlât sâhibinin rızkı geniştir.
 • Yazıklar olsun iyilere kötülük edenlere!..
 • İçi ve dışı çirkin olana yazıklar olsun!
 • Hasetçiye hasedi, en büyük sıkıntıdır.
 • Kişinin gam ve kederi, gayreti nispetindedir.
 • Gayret; namusu korumak, imandandır.
 • Hırslı helâk olur da haberi olmaz.
 • Tiriti hazırlayan yemez; kime kısmetse o yer.
 • Düşmanın nasihatinden uzak dur!..
 • Kişinin helâki, amelini beğenmesindedir.
 • Emânete riâyet etmeyende, iman olmaz.
 • Mürüvveti olmayanın (İnsana itibar etmeyen) din, kâmil değildir.
 • Fazîleti olmayanın, zenginliği olmaz
 • Padişahlara rahat yoktur. (Devamlı maddî mânevi idâre düşüncesindedir.)
 • İyi insan âhireti için, kötü insan da dünyası için gam çeker.
 • Nefsinden sakınman, aslandan kaçmadan daha faydalıdır.
 • Yanındakini getir ki, onunla bilinesin. (Meddi mânevi bilgi)
 • İnsanın kıymeti, gayreti, kıymetidir.
 • Yalancıda kerâmet olmaz.
 • Kanâat ehlinde gam, akıllıda fakirlik olmaz.
 • Taktir olunan sana gelir.
 • Sadaka ömrü uzatır.
 • Saîdin sohbeti, insanı saîd eder. (İyi insan)
 • Sabreden muradına erer.
 • Kalbin hüznü, nefsin rahatındandır.
 • Laf taşıyan, bir saatte, bir kaç aylık fitne ve fesâda sebep olur.
 • Sen rızkını aradığın gibi, o da seni arar.
 • Kişi sadâkatiyle büyüklerin mertebesini kazanır.
 • Sıhhat nimeti, en büyük bahtiyarlıktır.
 • Şerlilerle ünsiyet eden, kötü yoldadır.
 • Helâl lokma kalbi nurlandırır.
 • Kur’an okumak kalplerin şifasıdır.
 • Sadâkat, sâhibini kurtarır.

Yazar: Ergunca

Herkes Cennete Gitmek İster ama Hiç Ölmeden Cennete Gidilir mi?

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir