Hz. Ali R.a.’dan Nasihatler ( 2 sayfa)

Yayım tarihi

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 21 Eylül 2021 Kerim Usta

Hz. Ali R.a.’dan Nasihatler

Hz. Ali R.a.’dan Nasihatler

 • Kişinin imanındaki kemâli, yeminlerinden belli olur.
 • Şu zamanda kardeş geçinenler, ayıp arayan casuslardır.
 • Hakîkî kardeş dar günde yetişendir.
 • Kişinin edebi, altınından hayırlıdır.
 • Zenginliği açıklamak, şükürdendir.
 • Kötüye iyilik et, efendisi ol.
 • Borcun edâsı dindendir.
 • Musîbetleri gizlemek mürüvvettendir.
 • Zühd’ün efdali, gizli olandır.
 • Âile fertlerine edep öğret! Onlara menfaat verir.
 • Ana-babaya iyilik, amellerin en üstünüdür.
 • Ömrün bereketi, güzel amelledir.
 • Cumartesi ve Perşembe sabahları bereket zamanlarıdır.
 • Sabrettiğin zaman, nefsini zaferle müjdele!
 • Midesi, kişinin düşmanıdır.
 • Erken kalk, mes’ud ol!
 • Güler yüz, ikinci bir ihsandır.
 • Dünyayı âhiret karşılığında sat da kazan.
 • Belâ, insana dilinden gelir.
 • Allah korkusuyla ağlamak, göze nurdur.
 • Malın bereketi, zekâtın verilmesidir.
 • İhsanını minnetle yok etme!
 • Ömrün sonu için kıymet yoktur.
 • Ömrün evvelinde kaçırdıklarını, ömrün âhirinde tedârik et!
 • Namazda tembellik, iman zâfiyetindendir.
 • Yemekte elin çokluğu, berekettir.
 • Allah’ tevekkül et, O sana yeter.
 • Hayra yor, hayra er!
 • Günâhı terk ederek köşeye çekil!
 • Kişinin tevâzuu, kendine ikram eder.
 • Kötülükten uzak dur, hürmete mazhar ol!
 • Muhabbet, hürmetle kuvvetlenir.
 • Kötülüğe karşılık vermeyi tehir, ihsandandır.
 • Üç şey helâk eder: Cimrilik, hevâ ü heves ve ucub.
 • İmanın üçte biri hayâ, üçte biri akıl, üçte biri cömertliktir.
 • Hırs ve tamâ gediğini, topraktan başkası örtemez.
 • Âlimin ölümü, dinde gediktir.
 • Ahiretin sevabı, dünya nimetlerinden hayırlıdır.
 • Melikin saltanatı, adâletle daim olur.
 • İhsanını, özür dileyerek çoğalt!
 • İhsana teşekkür, ikramı artırır.
 • Cesedin devamı, gıda ile; ruhun devamı, ibadetle
 • Selâmet elbisesi eskimez.
 • Bulunanla cömertlik et!
 • İyilerle sohbet, ganimet; kötü dostla oturmak, şeytanla ülfettir.
 • Kişinin görüştüğü kendisi gibidir.
 • Kişinin güzelliği, yumuşak huylu olmasındandır.
 • Kendisi için ölüm olmayan (Allah) yücedir.
 • Sözün güzeli, kısa olanıdır.
 • Çokla cömertlik et, aza kanâat eyle!
 • Bâtılın ömrü, muvakkat bir zaman… Hakkın devamı kıyâmete kadardır.
 • Fukarâ ile otur da; şükrün artsın…
 • Fakirin az sadakası, zenginin çoğundan çoktur.
 • Güzel ahlâk ganimet; hiddet, tehlikedir.
 • Kişinin sanatı, definesidir.
 • Yemeğin ekşisi, sözün ekşisinden hayırlıdır.
 • Kişinin hayası, perdesidir.
 • Yumuşak huy, insanın yardımcısıdır.
 • Aslı bozuk olan kimseye, vefâ haramdır.
 • Evlât acısı, ciğer yakar.
 • Erkeğin ziyneti edep, kadının ziyneti zehep (altın)dır.
 • Allah korkusu kalpleri parlatır.
 • Allah’tan kork; başkasından emin ol!
 • Dostun hayırlısı, hayra götürendir.
 • Hâlis muhabbet, ahde vefâdandır.
 • Dini dünyaya değişenin kazancı hebâ olur.
 • Malın hayırlısı, Allah yolunda harcanandır.
 • Nefsine muhâlefet et, rahata er!
 • Kalbin boş olması, kesenin dolu olmasından hayırlıdır.
 • Kişinin dostu, aklının delilidir.
 • Kadının hayırlısı, çok doğuran ve erine muhabbetli olandır.
 • Meliklerin devleti, adâletle ayakta durur.
 • Din kardeşini ziyâret, sevincin devamına sebeptir.
 • Kalbin ilâcı, kazaya rızâdır.
 • İnsanın özü aklına; işi aslına delâlet eder.Gazabına hâkim ol, âkıbetin hayır olsun.
 • Kişinin dîni, dostudur.
 • Cimrinin altını taş mesâbesindedir.
 • Rezillerin devleti, iyilerin âfetidir.
 • Tatlı dil sermâyedir.
 • Bir şeyi zemmetmek, o şeyle meşgul olmaktandır.
 • Sultanların yemeği dudak yakar.
 • Bir günah çok, bin tâat azdır.
 • Azgını azgınlığıyla bırak!
 • Sana ezâ edene mudârâ et, onu utandır. (Şerrinden kurtul.)
 • Allah dostlarından bahsetmek, rahmete vesîledir.
 • Fakirlikle zelîl olan, Allah katında zengindir.
 • Ölümü anmak, kalbe cilâdır.
 • Gençliği hatırlamak keder verir.
 • Kişinin zilleti, tamahındandır.
 • İlim rütbesi, rütbelerin en üstünüdür.
 • Babana hizmet et ki, evlâdında sana hizmet etsin!
 • Doğum ölümün habercisidir.
 • Nefsin rehâveti meşakkat getirir.
 • Dostu görmek, göze cilâ verir.
 • Rızkın seni bulur; müsterih ol.
 • İlmin yok olması, âlimin yok olmasından ehvendir.
 • Dünyanın her yeri belâlarla doludur.
 • İç güzelliği, dış güzelliğinden hayırlıdır.
 • Dostu ziyâret, muhabbeti tazeler.

Konuyu okumaya devam et.  Sayfa 2

Yazar: Ergunca

Herkes Cennete Gitmek İster ama Hiç Ölmeden Cennete Gidilir mi?

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir