Hazreti Ömer’ den Tavsiyeler

Hazreti Ömer' den Tavsiyeler

Hazreti Ömer’ den Tavsiyeler

 • Hesaba çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekiniz.
 • İstişare etmeden uygulamaya konulan işler başarısızlığa mahkûmdur.
 • Kış mevsimi abidlerin ganimetidir.
 • Bugünün işini yarına geciktirmeyiniz. İş bir vakit geri kalırsa hiçbir vakit ilerlemez.
 • İnsanların en akıllısı, insanların hareketini takdir edendir.
 • Soru soran adamın sorusundan onun akıl seviyesini anlarım.
 • Günah işlemekten vazgeçmek tövbeyle uğraşmaktan daha kolaydır.
 • Adalet mülkün temelidir.
 • Kimin gülmesi çok olursa heybeti azalır.
 • Çok konuşanın çok yanlışı olur. Çok yanlışı olan kişinin hayası azalır. Hayası az olan kişinin verâsı da azalır. Kimin de verâsı az ise, artık onun kalbi ölmüştür.
 • Sadık dostlar edin ve sayılarını çoğalt. Çünkü onlar iyi günde süs, kötü günde destek olurlar.
 • Çocuklarınıza okuma yazmayı, yüzücülüğü, atıcılığı, biniciliği öğretiniz.
 • Allah yolunda Cihad, düşmanla savaşmakla birlikte, haram olan şeylerden de sakınmaktır.
 • Cihad amelin zirvesidir.
 • Allah bizi bu dinle aziz kıldı. Ondan başkası ile şereflenmek istediğiniz takdirde o sizi alçaltır.
 • En cömert insan, muhtaçken dahi verebilendir.
 • En iyi miras edeptir.
 • Zikrin en üstünü Allah’ı anmanın yasak olduğu zaman ve yerde onu anmaktır.
 • En sevdiğim insan bana ayıp ve kusurlarımı söyleyendir.
 • Takva gözünün bebeği, gönlünün cilası olsun.
 • Zaferin akvası(en kuvvetlisi) takvadır.
 • Kişinin erdemini dini, aslını aklı, insanlığını huyu belirler.
 • İşsizliğin kötü sonuçlarından sakınınız. Kuşkusuz o, sarhoşluktan daha zararlı olan kötülükleri kendisinde barındırır.
 • İman sözle değil, gereğine uymakla olur.
 • Çalışma zahmetse, boş durma mahvolmadır.
 • Sabah uykusundan sakınınız. Çünkü o ağız kokusu ve nefes darlığı yapar.
 • Mümin amellerinde kusur ederse, girdiği günahın affı için bir dertle imtihan edilir.
 • Namazı zayi eden bir adamı görürseniz, ona, Allah haklarından başka şeyleri daha çok zayi eden bir kişi gözüyle bakınız.
 • Sevmen aşırı sevmemen yıpratıcı olmasın.
 • Mezardaki babasının ruhunu şad etmek isteyen, onun geride bıraktığı arkadaşları ile ilişkiyi kesmesin.”
 • Astına iyi muamele eden üstünden iyi muamele görür.
 • Nice bakış vardır ki şehvet üretir; şehvetin çoğu ise geride sürekli kalan bir üzüntü bırakır.
 • Fırat kıyısında bir deve helak olsa, Allah bunu Ömer’den sorar diye korkarım
 • Hz. Ömer bir gün sabah namazının sünnetini kıldı ve şöyle buyurdu: “Bu iki rekat en büyük nimetlerden daha değerlidir.

Yorum yapın