Hazreti Mevlana’dan Güzel Sözler

Bu makale Tarihinde

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 11 Ekim 2020 Kerim Usta

* Eğer daima cennette olmak istersen, herkesle dost ol, hiç kimsenin kinini yüreğinde tutma! Fazla bir şey isteme ve hiç kimseden de fazla olma! Merhem ve mum gibi ol! İğne gibi olma! Eğer hiç kimseden sana kötülük gelmesini istemiyorsan; kötü söyleyici, kötü öğretici, kötü düşünceli olma! Çünkü bir adamı dostlukla anarsan, daima sevinç içinde olursun. İşte o sevinç cennetin ta kendisidir. Eğer bir kimseyi düşmanlıkla anarsan, daima üzüntü içinde olursun. İşte bu dert de cehennemin ta kendisidir. Dostlarını andığın vakit gönül bahçen çiçek açar, gül ve fesleğenlerle dolar. Düşmanları andığın vakit, gönül bahçen, dikenler ve yılanlarla dolar; canın sıkılır, içine pejmürdelik gelir.
* Cahil kimsenin yanında, kitap gibi sessiz ol.
* İyi dostu olanın aynaya gereksinimi yoktur.
* Cömertlikte ve yardım etmede akarsu gibi ol
Şefkat ve merhamette güneş gibi ol
Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol
Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol
Tevazu ve alçakgönüllükte toprak gibi ol
Hoşgörülülükte deniz gibi ol
Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol
* Her gün bir yerden göçmek ne iyi
Her gün bir yere konmak ne güzel
Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş
Dünle beraber gitti cancağızım,
Ne kadar söz varsa düne ait,
Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.
* Gel, gel, gel, ne olursan ol yine gel!
İster kâfir, ister putperest, ister mecusi ol, gel
Bizim dergâhımız
Ümitsizlik dergâhı değildir.
Yüzbin kere tövbeni bozmuş olsan da
Yine gel…
* Mümkün mü bu, olsun ruhumuz ilgisiz?
Sen bende ve ben sende doğar, gizleniriz.
Sen ben deyişim anlatabilmek için,
Sen ben aramızda yok ki gerçekte biriz.
Her ne istiyorsan kendinde ara!
Senin canının içinde bir can var, o canı ara!
Senin dağının içinde bir hazine var, o hazineyi ara!
Eğer yürüyen dervişi arıyorsan;
ONU SENDEN DIŞARIDA DEĞİL,
KENDİ NEFSİNDE ARA!
* Ayran kâsem önümde oldukça, vallahi kimsenin balını düşünmem bile. Azıksızlık, ölümle kulağımı bursa bile,
HÜRRİYETİ KULLUĞA SATMAM BEN!
* Denizi gören göz başka, köpüğü gören göz başka…Köpüğü bırak da denizin gözüyle bak sen! Köpükler, gece gündüz denizden meydana gelir, onları deniz harekete geçirir. Fakat ne şaşılacak şey ki, SEN KÖPÜĞÜ GÖRÜYORSUN DA DENİZİ GÖRMÜYORSUN.
* Allah için ateşe atılmak vardır. Lâkin ateşe atılmadan önce kendinde İbrahimlik olup olmadığını araştır. Çünkü ateş, seni değil, İbrahimleri tanır ve yakmaz.
* Kargalar ötmeye başlayınca, bülbüller susar.
* Can da ne oluyor, inci mercan da ne oluyor, canan için harcanmadıktan sonra?
* Bin bahar görse de taş yaşarmaz
* Bir mum, diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez
* Fare huylulara, kedi bey olur
* Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir
* Sevgide güneş gibi; kusurları örtmekte gece gibi ol
* İnsanların düşünceleri, havada uçuşan kurtlar gibi özgürdür. Tutulup hapsedilemez.
* Yıkılmış bir kalbi, gönül kubbesini tamir etmek, yüz defa Hacc’a gitmekten hayırlıdır.
* Kitap ruhun gıdası, aklın ilâcıdır
* Her iki cins arı da aynı yerden gıda alırlar,
Fakat birinde zehir, diğerinde bal hasıl olur.
Her iki cins ceylan da, ot ve su ile beslenir,
Fakat birinde gübre, diğerinde ise saf misk hâsıl olur.
Her iki cins kamış da aynı yerden sulanır,
Fakat biri boş olur, diğeri su ile dolar.
Bunlar gibi yüz bin misal bulabilirsin,
Fakat her iki şey yetmiş yıllık yol kadar birbirinden farklı ve uzaktır.
Biri yer ahmak olur, O’ndan (Allah’tan) uzak düşer,
Diğeri ise yer, baştan ayağa Allah’ın nûru ile dolar.
* Hiçbir mal sizin değil, neyi bölüşemiyorsunuz?
Hiçbir can sizin değil, niye dövüşüyorsunuz?
* Nice insanlar gördük üstlerinde elbise yok!
Nice elbiseler gördük içlerinde insan yok!
* Dünle beraber gitti, düne ait ne varsa cancağızım.
Bugün yeni şeyler söylemek lâzım.
* Kim demiş gül yaşar dikenin himayesinde?
Dikenin itibarı ancak gül sayesinde!
* Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol
* Cenazemi gördüğünde “ayrılık” diye feryat etme,Neden güneşin ve ayın batışından şikâyetçisin?Madem ki mezara indirilişimi seyrettin, çıkışını da gör.Hangi tohum yere döküldü de çıkmadı gitti?
* Çimenlerin arasına uzandığınızda dünyanın doğru-yanlış fikirlerinize ihtiyacı olmadığını göreceksiniz.
* Dünyaya herkesin bakmadığı yönden bak.
* Ten candan, can da tenden gizli değildir. Fakat kimseye canı görmek izni verilmemiştir.
* Hakk âşıkları, muhabbet deryâsının balıklarıdır. Onlar vuslat suyuna kanmazlar, bu sebeple balıktan başka herkes suya kandı, nasibi olmayanın da günü, uzadıkça uzadı.
* Rûhen yükselmemiş, ham kalmış kişi, yetişkin, olgun kişinin halinden anlamaz. Öyle ise sözü kısa kesmek gerektir, vesselâm.
* Dünya bağını kopar, maddeye olan bağlılıktan kendini kurtar da,hür ol, ey oğul ne zamana kadar altının, gümüşün esiri olacaksın?
* Rızıklar denizini, bir testiye dökecek olsan, ne kadarını alır? Ancak bir günlük kısmet, bir günlük su…
* Topraktan yaratılmış olan bedenimiz, aşk yüzünden göklere yükseldi. Dağ bile çevikleşti, oynamaya başladı.
* Ey âşık! Aşk Tûr Dağı’na can olunca, Tûr mest oldu, kendinden geçti, Mûsâ da düşüp bayıld
* Fakat kendi dilinden anlayanlardan, kendi dilini konuşanlardan uzak düşen kimse, yüzlerce dil, yüzlerce nağme bilse, yine dilsiz olur, susar.
* Şunu iyi bil ki, kâinatta var olan her şey, sevgilinin tecellîsinden ibârettir, onun yarattıklarıdır.Onun kudretini,yaratma gücünü göstermektedir.
* Aslında, âşık bir perdedir. Var olan, diri olan ancak sevgilidir. Âşık ise bir ölüdür. Var gibi görünen bir yoktur.
Bu hakîkati sezemeyen, ilâhî aşka meyli, isteği olmayan kimse, kanatsız bir kuş gibidir. Vay onun haline, yazıklar olsun ona…
* Baskalarinin bahtiyarlığına imrenme. Çok kimseler var ki, senin hayatına gıpta ediyorlar.
* Topraktan biten güller solar gider,gönülden biten güller daimidir.
* içteki kiri su degil,ancak gözyaşı temizler.
* Keskin dişli kaplana acımak, zavallı koyunlara haksızlıktır.
* Önce farenin serrini defet, sonra buğday biriktirmeye çalış.
* İnsan yüzlü pek çok şeytan var, her ele el vermemek gerek.
* Herkes herkese bir lokma bir şey verebilir ama boğaz bağışlamak, ancak Allah’in işidir.
* Tatlı suyun başı kalabalık olur.
* Putların anası, nefsinizin putudur.
* Ecel verileni almadan önce, verilmesi gereken herşeyi vermek gerekir.
* Nefis üç köşeli dikendir, ne türlü koysan batar.
* Kusursuz dost arayan, dostsuz kalır.
* Bir kimseyi tanımak istiyorsan düşüp kalktığı arkadaslarına bak.
* Bir şeyi bulunmadığı yerde aramak, Onu aramamak demektir.
* Hiç bir el, gönülden gizli bir iş yapamaz.
* Dogrudan nasihat, kisiyi yaralar.
* Hayatta muvaffak olmak için üç şey lazımdır: Dikkat, intizam, çalışma.
* Her şeye doğru demek ahmaklıktır, fakat her şeye yanlış demek de zorbalıktır.
* Akıl, aşk ve can! Bu üçü üçgendir. Her derde çare, her yaraya merhemdir.
* Dertli adamın kararsızlıklarla, dumanlarla dolu bir evi vardir. Derdini dinlersen o eve bir pencere açmış olursun.
* Komşularından av kapmak aslanlara ayıptır, köpeklere değil.
* Dünya alimin kıymetsiz oyuncağı, delinin de değerli salıncağıdır.
* Eğer dostun yoksa niçin aramıyorsun. eğer dost buldunsa niçin sevinmiyorsun.
* Minareden Düşenin Parçası Bulunur, Bulunur da ;gönülden düşenin parçası bulunmaz…
* Her ne istiyorsan kendinde ara!
Senin canının içinde bir can var, o canı ara!
Senin dağının içinde bir hazine var, o hazineyi ara!
Eğer yürüyen dervişi arıyorsan,
Onu senden dışarıda değil,
Kendi nefsinde ara!
* Aşık, yüz kişinin içinde bile, gökteki yıldızlar arasında parlayan ay gibi belli olur.

Kerim Usta Tarafından Yayımlandı.

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir