Hayatta Olan Osmanlı Şehzadeleri


En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 10 Şubat 2019 Kerim Usta

Osmanlı Devletinde padişahın erkek çocuklarına verilen ünvandır. Aynı şekilde şehzadelerinde çocukları bu ünvanı alırlar ve kendi erkek çocuklarınada geçirirlerdi. Yani Osmanlı hanedanına mensup padişah dışındaki tüm erkekler bu ünvanı taşırlardı. Avrupa ülkelerinde kullanılan prens ünvanına karşılık gelir. Şehzadeler klasik devirde bu ünvandan sonra sultan sonrada kendi isimlerini kullanırlardı.

Örnek: Şehzade Mustafa

Ekberiyet uygulamasına kadar okuma çağında yanlarına verilen lala ile eğitme başlayan ve sancaka çıkan şehzadeler yıllar süren zorlu bir taht mücadelesi sonrası tahta çıkıp padişah olurlar ya da çıkamayıp ya tutsak hayatı yaşarlar ya da öldürülürlerdi (Fiili olarak öldürülürlerdi) Bu nedenle taht mücadelesi çok önem sarfettiğinden mücadeleyi en iyi kazanır bu da padişahın en iyi olmasını sağlardı.

Günümüzde Hanedan Reisi ünvanıyla ailenin başkanı olan Şehzade Osman Bayezid Osmanoğlu Efendi (d. 1924) New York’da yaşamaktadır. Sultan Abdülmecit’in tahta çıkmayan oğlu Şehzade Mehmet Burhanettin Efendi’nin torunudur.

Klasik Dünya tarihinde sınırlar çizip hükümdarlıkta bulunmuş soyların erkek nesillerinin tümüne batıda Prens Ortadoğu’da Şehzade ünvanı verilmiştir. Şehzade ünvanı sadece Osmanlı Hanedanı’nda kullanılmamakla beraber Türk ve İslam medeniyetlerinin kurmuş olduğu Devlet ve Beyliklerin Hükümdarlarının erkek çocukları ve ondan devam eden soylarınada verilen bir ünvandır. Tarihçilerin eserlerine ve belgelere bakıldığında da bu durumun çok net ifade edildiği gözlenmektedir. Orta Asya’da, Anadolu’da ve Ortadoğuda kurulan Timur Devleti, Akkoyunlu Devleti, Karakoyunlu Devleti, Dulkadiroğlu Devleti ve İlhanlı Devleti Hükümdarlarının erkek çocuklarınında Şehzade ünvanı kullandığı bilinmektedir. Bu bakımdan Şehzade ifadesi kullanılırken Osmanlı Şehzadesi, Timurlu Şehzadesi ve Dulkadirli Şehzadesi gibi ön hanedan mensubiyetleride belirtilmektedir.

Hayattaki Osmanlı Şehzadeleri, Doğum Tarihleri ve Soyundan Geldiği Padişah

* Şehzade Dündar Osmanoğlu Efendi (1930) (II. Abdülhamit)
* Şehzade Harun Osmanoğlu Efendi (1932) (II. Abdülhamit)
* Şehzade Cengiz Nazım Efendi (1939) (V. Mehmed)
* Şehzade Osman Selaheddin Osmanoğlu Efendi (1940) (V. Murat)
* Şehzade Ömer Abdülmecid Osmanoğlu Efendi (1941) (V. Mehmet)
* Şehzade Mehmed Selim Orhan Efendi (1943) (II. Abdülhamit)
* Şehzade Mehmed Ziyaeddin Efendi (1947) (V. Mehmet)
* Şehzade Roland Selim Kadir Efendi (1949) (II. Abdülhamit)
* Şehzade Selim Cem Efendi (1955) (I. Abdülmecid)
* Şehzade Orhan İbrahim Süleyman Saadeddin Efendi (1959) (Abdülaziz)
* Şehzade Orhan Osmanoğlu Efendi (1963) (II. Abdülhamit)
* Şehzade Eric Mehmed Ziyaeddin Nazım Efendi (1966) (V. Mehmet)
* Şehzade Orhan Murad Osmanoğlu Efendi (1972) (V. Murat)
* Şehzade Mahmud Francis Osmanoğlu Efendi (1975) (V. Mehmet)
* Şehzade René Osman Abdul Kadir Efendi (1975) (II. Abdülhamit)
* Şehzade Daniel Adrian Hamid Kadir Efendi (1977) (II. Abdülhamit)
* Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu Efendi (1979) (II. Abdülhamit)
* Şehzade Selim Süleyman Osmanoğlu Efendi (1979) (V. Murat)
* Şehzade Nazım Osmanoğlu Efendi (1985) (V. Mehmet)
* Şehzade Yavuz Selim Osmanoğlu Efendi (1989) (II. Abdülhamit)
* Şehzade Turan Cem Osmanoğlu Efendi (2004) (V. Murat)
* Şehzade Tamer Nihad Osmanoğlu Efendi (2006) (V. Murat)
* Şehzade Muhammed Harun Osmanoğlu Efendi (2007) (II. Abdülhamit)
* Şehzade Batu Bayezid Osmanoğlu Efendi (2008) (V. Murat)
* Şehzade Ziya Reşad Osmanoğlu Efendi (2012) (V. Mehmet)

Konuyu Paylaş
Avatar

Yazar Ergunca

Herkes Cennete Gitmek İster ama Hiç Ölmeden Cennete Gidilir mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir