Halifelerin Dünden Bu Güne Silsilesi

Bu Konuyu Yazdır
Yönetim Şehri : Medine
Yönetenler:ler:Dört Halife Devri

 • Ebu Bekir (632-634)
 • Ömer I (634-644)
 • Osman (644-656)
 • Ali (656-661)

Yönetim Şehri : Şam
Yönetenler:EMEVİLER

 • Muaviye I (661-680)
 • Yezid I (680-683)
 • Abd ul-MElik (685-705)
 • VElid I (705-715)
 • Ömer II (717-720)
 • Hisham (724-743)
 • VElid II (743-744)
 • Mervan II (745-750)

Yönetim Şehri: Baghdad
Yönetenler:ler Abbasiler

 • El-Saffah (750-754)
 • El-Mansur (754-775)
 • El-Mehdi(775-785)
 • Harun Reşit (785-809)
 • El-Emin (809-813)
 • El-Ma’mun (813-833)
 • El-Mu’tasim (833-847)
 • El-Mu’tawakkil (847-861)
 • El-Mu’tamid (870-892)
 • El-Mu’tadid (892-902)
 • El-Muktedir (908-932)
 • El-Kehir (932-934)
 • El-Mutakki (940-944)
 • El-Mustakfi (944-946)
 • El-Muti’ (946-974)
 • El-Kadir (991-1031)
 • El-Hakim (1009-1020)
 • El-Mustasım (1242-1258)

Yönetim Şehri :Kahire
Yönetenler:Memluklar

 • Aybek(1258-)
 • Kutuz(-)
 • Baybars(-)
 • Kalavun (- 1517)

Yönetim Şehri :İstanbul
Yönetenler: Osmanlılar

  • Yavuz Sultan SElim(1517-1574)
  • İbrahim I (1640-1648)
  • Mehmed IV (1648-1687)
  • Süleyman II (1687-1691)
  • Ahmed II (1691-1695)
  • Mustafa II (1695-1703)
  • Ahmed III (1703-1730)
  • Mahmud I (1730-1754)
  • Osman III (1754-1757)
  • Mustafa III (1757-1774)
  • Abdülhamid I (1774-1789)
  • SElim III (1789-1807)
  • Mustafa IV (1807-1808)
  • Mahmud II (1808-1839)
  • Abdülmecid I (1839-1861)
  • Abdülaziz I (1861-1876)
  • Murat V (1876)
  • Abdülhamid II (1876-1909)
  • Mehmed V Resad (1909-1918)
  • Mehmed VI Vahdettin (1918-1922)

1924 de hilafet kaldırıldı