Hacı Bektaşi Veliden Güzel Sözler

Yayım tarihi

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 13 Ekim 2019 Kerim Usta

Hacı Bektaşi Veliden Güzel Sözler

HACI BEKTAŞİ VELİDEN GÜZEL SÖZLER

* Abdal, Hak’ka hayran olandır.
* Adâlet her işte, Hak’kı bilmektir.
* Âdem suretinde olan herkes, Âdem değildir.
* Âdem’in Âdemliği; akıl, hayâ ve ilim iledir.
* Âlimlere ve kendini bilenlere, alçak gönüllülük yaraşır.
* Allah ile gönül arasında perde yoktur.
* Ara, bul.
* Araştırma, açık bir sınavdır.
* Ârifler hem arıdır, hem arıtıcı.
* Âriflerin içinde, murdar nesne (kötülük) eğlenmez.
* Aşk meydanı, erenlerin ve bilenlerindir.
* Bilim, gerçeğe giden yolları aydınlatan ışıktır.
* Bir olalım, iri olalım, diri olalım.,
* Bizi sevenlerin gönüllerinde biz oturur, dillerinde de biz konuşuruz.
* Bizim erkânımız; ahlâkı Muhammed’i ve edebi Ali’dir.
* Cahiller ve hak tanımazlara, sükût ile karşılık veriniz.
* Cennet için ibâdet geçersizdir.
* Çalışan insan kötülük düşünmez.
* Çalışmadan geçinenler, bizden değildir.
* Dâimâ iyiyi, güzeli, doğruyu öğrenebilmek için okuyunuz, okutunuz.
* Devletli odur ki; cehli sile, gafletten uyanıp kendini bile.
* Dil mızraktan, daha derin yaralar.
* Dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir.
* Dînine dizlerinle değil, kalbinle bağlan.
* Doğruluk dost kapısıdır.
* Düşmanınızın bile, insan olduğunu unutmayınız.
* Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu.
* Düşünce, davranış ve sevgiyi, Allah lezzeti olarak tadın.
* Edeb elbisesini, sırtınızdan ölünceye kadar çıkartmayınız.
* Elden gelen her iyiliği, herkese yapınız.
* Eline, diline, beline sahip ol.
* En büyük kerâmet çalışmaktır.
* En yüce servet, ilimdir.
* Hak’ka erişebilmek için, büyüklere ve doğrulara yaklaşın.
* Hakikatın ilk makamı, toprak olacağımızın bilinmesidir.
* Hamı pişiremezsen bari, pişmişi ham etme.
* Her ne arar isen, kendinde ara.
* Hiçbir milleti ve insanı ayıplamayınız.
* Hükümdar (idareci), ancak adâleti ile başarılı olur.
* İbâdetin yeri başkadır, işin yeri başkadır.
* İçi murdar kimseyi ne kadar dıştan yıkarsan arınmaz.
* İlim, hakikate giden yolları aydınlatan ışıktır.
* İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.
* İlmi ve bilgiyi yüce tutan kimse hiçbir zaman küçülmez, alçalmaz.
* Îmanın kemâli, âhlak güzelliğidir.
* İncinsen de, incitme. İnsan dilinin arkasında gizlidir.
* İnsanın kemâli, ahlâk güzelliğidir.
* İnsanın olgunluğu, davranışlarının doğruluğundadır.
* İslâmın temeli güzel ahlâk; ahlâkın özü bilgi; bilginin özü akıldır.
* Kadınlarınızı okutunuz, kadınları okumayan millet yükselemez.
* Kanâatkâr olanlar, en büyük zenginliğe sahiptir.
* Karşısındaki insanın iyi olmasını isteyen, önce kendisi iyi olmalıdır.
* Kendini tanımayan, Yaratan’ı da bilemez.
* Kibrin aslı şeytan, tevazûnun aslı Rahmân’dır.
* Kimsenin ayıbını arama, kendi ayıbını görür ol.
* Mevki hırsı, koğu, gıybet, edebsizlik, hıyânet Hak’kı inkâr eder.
* Murada ermek, sabır iledir.
* Mürüvvet hoş görme ve affetmektir.
* Nebîler, Velîler, insanlığa Tanrı’nın hediyesidir.
* Nefsine ağır geleni, kimseye tatbik etme.
* Oturduğun yeri pâk et, kazandığın lokmayı hak et.
* Özünde ve sözünde temiz olmayanların, îmanı tam değildir.
* Sevgi ve acıma, insanlık; hiddet ve şehvet ise hayvanlık vasfıdır.
* Yolumuz; ilim, irfân ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur.

Ergunca Yayımladı.

Herkes Cennete Gitmek İster ama Hiç Ölmeden Cennete Gidilir mi?

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir