Görev Yapmış Osmanlı Nazırları

Görev Yapmış Osmanlı Nazırları

Osmanlı Adliye Nazırları

 • Ahmed Cevdet Paşa (1868) (Resim Amet Cevdet Paşa’ nın)
 • Mustafa Fazıl Paşa (1868-1870)
 • İbrahim Edhem Paşa (1870-1871)
 • Şirvanlızade Mehmed Rüşdi Paşa (1871)
 • Mütercim Mehmed Rüşdi Paşa (1871)
 • Mustafa Fazıl Paşa (1871-1872)
 • Yusuf Kamil Paşa (1872)
 • Mehmed Esad Saffet Paşa (1872-1873)
 • Mehmed Hurşid Paşa (1873-1874)
 • Mehmed Akif Paşa (1874-1875)
 • Ahmed Arifi Paşa (1875-1876)
 • Ahmed Cevdet Paşa (1875-1876)
 • Halil Şerif Paşa (1876)
 • Mehmed Esad Saffet Paşa (1876)
 • Ahmed Cevdet Paşa (1876-1877)
 • Asım Mehmed Paşa (1877)
 • Mehmed Esad Saffet Paşa (1877)
 • Mahmud Celaleddin Paşa (1878)
 • Mehmed Hurşid Paşa (1878)
 • Mehmed Esad Saffet Paşa (1878)
 • Mehmed Said Paşa (1878-1879)
 • Ahmed Cevdet Paşa (1879-1883)
 • Hasan Fehmi Paşa (1883-1885)
 • Server Paşa (1885-1886)
 • Ahmed Cevdet Paşa (1886-1890)
 • Hüseyin Rıza Paşa (1890-1895)
 • Abdurrahman Nureddin Paşa (1895-1908)
 • Hasan Fehmi Paşa (1908-1909)
 • Manyasizade Refik Bey (1908-1909)
 • Mustafa Nazım Paşa (1909)
 • Necmeddin Molla Efendi (1909-1911)
 • Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi (1911)
 • Mehmed Memduh Bey (1911-1912)
 • Hüseyin Hilmi Paşa (1912)
 • Samipaşazade Halim Bey (1912)
 • Arif Hikmet Paşa (1912-1913)
 • Pirizade İbrahim Hayrullah Bey (1913-1915)
 • Samipaşazade Halim Bey (1915)
 • Halil Bey (1915)
 • Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi (1918)
 • Samipaşazade Halim Bey (1918)
 • Ali Haydar Molla (1918-1919)
 • Üryanizade Cemil Molla (1919)
 • Sıtkı Bey (1919)
 • Vasfi Efendi (1919)
 • Arif Hikmet Paşa (1919-1920)
 • Mustafa Sıtkı Efendi (1920)
 • Hüseyin Kazım Bey (1920)
 • Mahmud Celaleddin Bey (1920)
 • Ali Rüşdü Efendi (1920)
 • Rumbeyoğlu Fahreddin Bey (1920)
 • Hüseyin Kazım Bey (1921)
 • Mustafa Nuri Bey (1922)
 • Osmanlı Bahriye Nazırları
 • İbrahim Sarim Paşa (1867-1868)
 • Mahmud Nedim Paşa (1868-1871)
 • Abdülhamid Ferid Paşa (1871)
 • İbrahim Sarim Paşa (1871-1872)
 • Hasan Samih Paşa (1872)
 • Moralı İbrahim Paşa (1872)
 • Sakızlı Ahmed Esad Paşa (1872)
 • İbrahim Sarim Paşa (2.) (1872)
 • Mehmed Namık Paşa (1872-1873)
 • Hüseyin Avni Paşa (1873)
 • Hasan Rıza Paşa (1873)
 • Kayserili Ahmed Paşa (1873-1875)
 • Sakızlı Ahmed Esad Paşa (1875)
 • Mehmed Rauf Paşa (1875)
 • Hasan Rıza Paşa (2.) (1875)
 • Mehmed Namık Paşa (2.) (1875)
 • Hasan Rıza Paşa (2.) (1875)
 • Lofçalı Derviş Paşa (1876)
 • Abdülkerim Nadir Paşa (1876)
 • Kayserili Ahmed Paşa (2.) (1876-1877)
 • Mehmed Rauf Paşa(2.) (1877)
 • Eğinli Mehmed Said Paşa (1877-1878)
 • Moralı İbrahim Paşa (2.) (1878)
 • Ahmed Vesim Paşa (1878-1879)
 • Rasim Paşa (1879-1881)
 • Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa (1881-1882)
 • Ahmed Ratip Paşa (1882)
 • Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa (2.) (1882-1903)
 • Mehmed Celaleddin Paşa (1903-1907)
 • Hasan Rami Paşa (1907-1908)
 • İbrahim Halil Paşa (1908)
 • Arif Hikmet Paşa (1908-1909)
 • Hüseyin Hüsnü Paşa (1909)
 • Ali Rıza Paşa (1909)
 • Emin Paşa (1909)
 • Arif Hikmet Paşa (2.) (1909-1910)
 • İbrahim Halil Paşa (2.) (1910)
 • Salih Hulusi Paşa (1910)
 • Mahmud Muhtar Paşa (1910-1911)
 • Mahmud Muhtar Paşa (2.) (1912)
 • Hurşid Paşa (1911-1912)
 • Çürüksulu Mahmud Paşa (1913-1914)
 • Ahmed Cemal Paşa (1914-1918)
 • Enver Paşa (vekil)
 • Rauf Bey (1918)
 • Ali Rıza Paşa (2.) (1918-1919)
 • Mehmet Şakir Paşa (1919)
 • Ahmed Avni Paşa (1919)
 • Salih Hulusi Paşa (2.) (1919-1920)
 • Mehmet Esat Paşa (1920)
 • Kara Mehmed Said Paşa (1920)
 • Çakacı Ahmed Hamdi Paşa (1920)
 • Salih Hulusi Paşa (1920-1921)
 • Çürüksulu Ziya Paşa (Vekil) (1921)
 • Salih Hulusi Paşa (1921-1922)
 • Osmanlı Dahiliye Nazırları
 • Pertev Paşa (1835-1837)
 • Akif Paşa (1837-1838)
 • Mehmed Emin Rauf Paşa (1838-1839)
 • Şirvanlızade Mehmed Rüşdi Paşa (1869-1871)
 • Kabzımalzade Mehmed Said Efendi (1871)
 • Ahmed Cevdet Paşa (1877)
 • Ahmed Hamdi Paşa (1877)
 • Kabzımalzade Mehmed Said Efendi (1878)
 • Ahmed Vefik Paşa (1878)
 • Mehmed Sadık Paşa (1878)
 • Mehmed Said Paşa (1878)
 • Server Paşa (1878-1879)
 • Cenanizade Mehmed Kadri Paşa (1879)
 • Mahmud Nedim Paşa (1879-1882)
 • İbrahim Edhem Paşa (1882-1885)
 • Ahmed Münir Paşa (1885-1891)
 • Halil Rifat Paşa (1891-1896)
 • Mehmed Faik Memduh Paşa (1896-1907)
 • Akif Halil Paşa (1908)
 • Reşid Akif Paşa (1908)
 • İbrahim Hakkı Paşa (1908)
 • Hüseyin Hilmi Paşa (1908-1909)
 • Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa (1909)
 • Mehmed Talat Paşa (1909-1911)
 • Halil Bey (1911)
 • Mehmed Celal Bey (1911)
 • Hacı Mehmed Adil Bey (1912)
 • Mehmed Ziya Paşa (1912)
 • Ali Daniş Bey (1912)
 • Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa (1912)
 • Ahmed Reşit Bey (1912-1913)
 • Hacı Mehmed Adil Bey (1913)
 • Mehmed Talat Paşa (1913-1918)
 • Mustafa Arif Bey (1918)
 • Ali Fethi Bey (1918)
 • İsmail Bey (1918)
 • Mustafa Arif Bey (1918-1919)
 • Ahmed İzzet Paşa (1919)
 • Artin Cemal Bey (1919)
 • Ahmed Reşit Bey (1919)
 • Mehmed Ali Bey (1919)
 • Ali Kemal Bey (1919)
 • Hacı Adil Bey (1919)
 • Mehmed Şerif Paşa (1919-1920)
 • Ebubekir Hazım Bey (1920)
 • Reşid Mümtaz Paşa (1920)
 • Ahmed İzzet Paşa (1920-1921)
 • Mustafa Arif Bey (1921)
 • Şerif Mehmed Rauf Paşa (1921)
 • Ali Rıza Paşa (1921-1922)
 • Salih Hulusi Paşa (1922)
 • Osmanlı Evkaf Nazırları
 • Ahmet Sadık Ziver Paşa (1837)
 • Mehmed Şevki Efendi (1839-1840)
 • Numan Mahir Efendi (1840-1842)
 • Mustafa Kani Bey (1842-1844)
 • Mehmed Hasib Paşa (1844-1848)
 • Mehmed Arif Paşa, Ramazanoğlu (1848)
 • Ali Şefik Paşa (1848-1850)
 • Bursalı Ali Rıza Efendi (1850-1851)
 • Abdurrahman Nafiz Paşa (1851)
 • Mehmed Halid Efendi (1851-1852)
 • Ahmed Sadık Ziver Paşa (1852-1854)
 • Ali Galib Paşa, Damad (1857-1858)
 • Musa Safveti Paşa, Kırımlı (1859)
 • Bursalı Ali Rıza Efendi (1859-1860)
 • Ali Şefik Paşa (1860-1861)
 • Abdüllatif Suphi Paşa (1861)
 • Ebubekir Mümtaz Efendi (1861)
 • Ahmed Vefik Paşa (1861-1862)
 • İsmail Hakkı Paşa (1862-1863)
 • Abdülhamid Ferid Paşa (1863-1865)
 • Şirvanlızade Mehmed Rüşdi Paşa (1865)
 • Hüseyin Mecid Efendi (1866)
 • Abdülhamid Ferid Paşa (1866-1868)
 • Ahmed Tevhid Efendi (1868)
 • Ahmed Hamdi Paşa (1868-1869)
 • Mehmed Hurşid Paşa (1869-1870)
 • Mehmed Sadık Paşa, Karavezir (1870)
 • Ahmed Kemal Paşa (1870-1871)
 • Şirvanlızade Mehmed Rüşdi Paşa (1872-1873)
 • Ahmed Cevdet Paşa (1873)
 • Ahmed Kemal Paşa (1873-1877)
 • Ahmed Cevdet Paşa (1877-1878)
 • Abdüllatif Suphi Paşa (1878)
 • Abdülhalim Efendi (1878-1879)
 • Kıbrıslı Mehmed Kâmil Paşa (1880)
 • Mehmed Nazif Paşa, Manastırlı (1880)
 • Asım Mehmed Paşa (1882)
 • Mustafa Zihni Paşa (1885)
 • Mustafa Nuri Paşa, Mansurizade (1886-1890)
 • Mustafa Zihni Paşa (1890-1891)
 • Abdullah Galib Paşa (1891-1904)
 • Turhan Hüsnü Paşa (1904-1908)
 • Mehmed Ali Paşa (1908)
 • Recaizade Mahmud Ekrem Bey 1908)
 • Mehmed Şemseddin Paşa (1908-1909)
 • Ziya Bey (1909)
 • Halil Hamdi Hamada Paşa (1909-1910)
 • Ali Haydar Efendi, Şerif (1910)
 • Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi (1910-1912)
 • Mehmed Fevzi Paşa (1912)
 • Mehmed Ziya Paşa (1912-1913)
 • Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi (1913-1916)
 • Pirizade İbrahim Hayrullah Bey (1916-1917)
 • Musa Kazım Efendi (1917-1918)
 • Abdurrahman Şeref Efendi (1918)
 • Ahmed İzzet Bey, Kambur (1918-1919)
 • Vasfi Efendi (1919)
 • Mehmed Ali Bey (1919)
 • Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (1919)
 • Gelenbevizade Mehmet Said (1919)
 • Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (1919-1920)
 • Ömer Hulusi Efendi, Dağıstanlı (1920)
 • Osman Rifat Paşa (1920)
 • Hilmi Paşa (1920)
 • Mehmed Nuri Efendi (1920-1921)
 • Hüseyin Kazım Bey 1921)
 • Gelenbevizade Mehmet Said (1921-1922)
 • Raşid Bey (1922)
 • Osmanlı Harbiye Nazırları
 • Ömer Rüştü Paşa (1908)
 • Recep Paşa (1908-1909)
 • Ali Rıza Paşa (1909)
 • Nazım Paşa (1909)
 • İbrahim Ethem Paşa (1909)
 • Hulusi Salih Paşa (1909-1910)
 • Mahmud Şevket Paşa (1910-1912)
 • Nazım Paşa (2.) (1912-1913)
 • Mahmud Şevket Paşa (2.) (1913)
 • Ahmet İzzet Paşa (1913-1914)
 • Enver Paşa (1914-1918)
 • Ahmet İzzet Paşa (2.) (1918)
 • Kölemen Abdullah Paşa (1918)
 • İsmail Cevat Paşa (1918-1919)
 • Ömer Yaver Paşa (1919)
 • Damat Ferid Paşa (1919)
 • Abuk Ahmet Paşa (1919)
 • Mehmet Şakir Paşa (1919)
 • Şevket Turgut Paşa (1919)
 • Damat Ferid Paşa (2.) (1919)
 • Nazım Paşa (1919)
 • Süleyman Şefik Paşa (1919)
 • Cemal Paşa (Mersinli) (1919-1920)
 • Hulusi Salih Paşa (2.) (1920)
 • Mustafa Fevzi Paşa (1920)
 • Damat Ferid Paşa (3.) (1920)
 • Hüseyin Hüsnü Paşa (1920)
 • Çürüksulu Ziya Paşa (1920-1922)
 • Osmanlı Hariciye Nazırları
 • Akif Paşa (1836)
 • Ahmed Hulusi Paşa (1836-1837)
 • Mustafa Reşit Paşa (1837-1838)
 • Nuri Efendi (1838-1839)
 • Mustafa Reşit Paşa (1839-1841)
 • Sadık Rıfat Paşa (1841)
 • İbrahim Sarim Paşa (1841-1843)
 • Sadık Rıfat Paşa (1843-1844)
 • Şekib Efendi (1844)
 • Mehmed Emin Âli Paşa (1844-1845)
 • Mustafa Reşit Paşa (1845-1846)
 • Mehmed Emin Âli Paşa (1846-1848)
 • Sadık Rıfat Paşa (1848)
 • Mehmed Emin Âli Paşa (1848-1852)
 • Keçecizade Fuat Paşa (1852-1853)
 • Sadık Rıfat Paşa (1853)
 • Mustafa Reşit Paşa (1853-1854)
 • Mehmed Emin Âli Paşa (1854)
 • Safvet Efendi (1854-1855)
 • Keçecizade Fuat Paşa (1855-1856)
 • Mehmed Emin Âli Paşa (1856)
 • İbrahim Edhem Paşa (1856-1857)
 • Ali Galib Paşa (1857)
 • Mehmed Emin Âli Paşa (1857)
 • Keçecizade Fuat Paşa (1857-1858)
 • Mahmud Paşa (1858-1860)
 • Safvet Efendi (1860)
 • Mehmed Emin Âli Paşa (1860-1861)
 • Keçecizade Fuat Paşa (1861)
 • Mehmed Emin Âli Paşa (1861-1867)
 • Keçecizade Fuat Paşa (1867-1869)
 • Mehmed Esad Saffet Paşa (1869)
 • Mehmed Emin Âli Paşa (1869-1871)
 • Server Paşa (1871-1872)
 • Mehmed Cemil Paşa (1872)
 • Halil Şerif Paşa (1872-1873)
 • Mehmed Esad Saffet Paşa (1873)
 • Mehmed Raşid Paşa (1873-1874)
 • Ahmed Arifi Paşa (1874)
 • Mehmed Esad Saffet Paşa (1874-1875)
 • Mehmed Raşid Paşa (1875-1876)
 • Mehmed Esad Saffet Paşa (1876-1877)
 • Ahmed Arifi Paşa (1877)
 • Server Paşa (1877-1878)
 • Mehmed Esad Saffet Paşa (1878)
 • Asım Mehmed Paşa (1878)
 • Aleksandros Karatodori (1878-1879)
 • Mehmed Esad Saffet Paşa (1879)
 • Sava Paşa (1879-1880)
 • Abidin Paşa (1880)
 • Asım Mehmed Paşa (1880-1881)
 • Said Halim Paşa (1881-1882)
 • Asım Mehmed Paşa (1882)
 • Mehmed Esad Saffet Paşa (1882)
 • Ahmed Arifi Paşa (1882-1884)
 • Asım Mehmed Paşa (1884-1885)
 • Said Halim Paşa (1885-1896)
 • Turhan Paşa (1896-1899)
 • Said Halim Paşa (1899)
 • Ahmed Tevfik Paşa (1899-1909)
 • Mehmed Rifat Paşa (1909-1911)
 • İbrahim Hakkı Paşa (1911)
 • Mustafa Asım Bey (1911-1912)
 • Gabriel Noradunkyan (1912-1913)
 • Said Halim Paşa (1913-1915)
 • Halil Bey (1915-1917)
 • Ahmed Nesimi Bey (1917-1918)
 • Mehmed Nabi Bey (1918)
 • Mustafa Reşit Paşa (1918-1919)
 • Yusuf Franko Paşa (1919)
 • Damat Ferid Paşa (1919)
 • Abdüllatif Safa Bey (1919)
 • Mustafa Reşit Paşa (1919-1920)
 • Abdüllatif Safa Bey (1920
 • Damat Ferid Paşa (1920)
 • Abdüllatif Safa Bey (1920-1921)
 • Ahmed İzzet Paşa (1921-1922)
 • Osmanlı Hazine-i Hassa Nazırları
 • Ali Necib Paşa (1839-1840)
 • Ahmet Sadık Ziver Paşa (1840-1842)
 • Ali Şefik Paşa (1850-1853)
 • Mehmed Hasib Paşa (1853-1854)
 • Ahmet Sadık Ziver Paşa (1854-1855)
 • Ali Galib Paşa (1855-1857)
 • Ahmed Muhtar İtisami Paşa, Ramazanzade (1857-1860)
 • Bursalı Ali Rıza Efendi (1860-1861)
 • Mehmed Hasib Paşa (1861)
 • Mazlum Mustafa Fehmi Paşa, Giritli (1861)
 • Mehmed Emin Paşa (1861-1862)
 • Damat Mehmed Ali Paşa (1862-1863)
 • Mehmed Emin Paşa (1863-1863)
 • İsmail Hakkı Paşa (1863-1868)
 • Abdülhamid Ferid Paşa (1871)
 • Ali Rıza Refik Bey (1871)
 • Abdülhamid Ferid Paşa (1871-1876)
 • Ahmed Hamdi Paşa (1876-1877)
 • Mehmed Said Paşa, Küçük/Şapur Çelebi (1877-1878)
 • Mehmed Said Paşa (1878)
 • Hafiz Said Efendi (1878)
 • Hasan Fehmi Paşa (1879)
 • Ali Rıza Mümtaz Paşa (1879-1880)
 • Agop Ohanes Kazasyan Paşa (1880-1891)
 • Mikail Portakalyan Paşa (1891-1897)
 • Nuri Bey (1908)
 • Ohanes Sakız Paşa (1897-1908)
 • Osmanlı Maarif Nazırları
 • Abdurrahman Sami Paşa (1857-1861)
 • Ahmed Kemal Paşa (1861-1862)
 • Mustafa Fazıl Paşa (1862-1863)
 • Mehmed Nevres Paşa (1863)
 • İbrahim Edhem Paşa (1863)
 • Ahmed Kemal Paşa (1863-1865)
 • Mehmed Nevres Paşa (1865)
 • Abdüllatif Suphi Paşa (1867-1868)
 • Mehmed Esad Safvet Paşa (1868-1871)
 • Mehmed Emin Derviş Paşa (1872)
 • Ahmed Vefik Paşa (1872)
 • Ahmed Cevdet Paşa (1873-1874)
 • Mehmed Esad Safvet Paşa (1874-(1875)
 • Ahmed Arifi Paşa (1875)
 • Ahmed Cevdet Paşa (1875)
 • Yusuf Ziya Paşa (1876-1877)
 • Mehmed Tahir Münif Paşa (1877)
 • Ahmed Vefik Paşa (1878)
 • Abdüllatif Suphi Paşa (1878)
 • Mehmed Tahir Münif Paşa (1878-1880)
 • Kıbrıslı Mehmed Kâmil Paşa (1880-1881)
 • Ali Fuad Bey (1881-1882)
 • Mustafa Nuri Paşa (1882-1884)
 • Ahmed Zühdü Paşa (1891-1902)
 • Mehmed Celaleddin Paşa (1902-1903)
 • Mustafa Haşim Paşa (1903-1908)
 • Recaizade Mahmud Ekrem Bey (1908)
 • İbrahim Hakkı Paşa (1908)
 • Recaizade Mahmud Ekrem Bey (1908)
 • İbrahim Hakkı Paşa (1908)
 • Abdurrahman Şeref Efendi (1908-1909)
 • Yusuf Ziya Paşa (1909)
 • Abdurrahman Şeref Efendi (1909)
 • Mustafa Nail Bey (1909-1910)
 • Emrullah Efendi (1910-1911)
 • Babanzade İsmail Hakkı Bey (1911)
 • Emrullah Efendi (1912)
 • Gelenbevizade Mehmet Said (1912)
 • Mehmed Şerif Paşa (1912-1913)
 • Ahmet Şükrü Bey (1913-1917)
 • Ali Münif Bey (1917-1918)
 • Doktor Nâzım Bey (1918)
 • Gelenbevizade Mehmet Said (1918)
 • Rıza Tevfik Bey (1918-1919)
 • Yusuf Ziya Paşa (1919)
 • Ali Kemal Bey (1919)
 • Rumbeyoğlu Fahreddin Bey (1920)
 • Bağdatlı Mehmed Hadi Paşa (1920)
 • Mustafa Reşit Paşa (1920)
 • Raşid Bey (1921)
 • Mustafa Arif Bey (1921)
 • Abdullah Lami Bey (1921)
 • Osmanlı Maliye Nazırları
 • Abdurrahman Nafiz Paşa (1838-1839)
 • İbrahim Saib Paşa (1839-1841)
 • Musa Safveti Paşa, Kırımlı (1841-1845)
 • Abdurrahman Nafiz Paşa (1845-1847)
 • İbrahim Sarim Paşa (1847-1848)
 • Sadık Rıfat Paşa (1848)
 • Hüseyin Hüsnü Efendi, Köse (1849)
 • Mehmed Halid Efendi (1850-1851)
 • Ahmed Muhtar İtisami Paşa (1852-1853)
 • Musa Safveti Paşa, Kırımlı (1853-1854)
 • Ali Şefik Paşa (1854-1855)
 • Ahmed Muhtar İtisami Paşa (1855-1856)
 • Mehmed Hasib Paşa (1857-1858)
 • Mehmed Hasib Paşa (1859-1860)
 • Taşcızade Mehmed Tevfik Paşa (1860-1861)
 • Ebubekir Mümtaz Efendi (1861-1862)
 • Hüseyin Mecid Efendi (1862)
 • Mehmed Nevres Paşa (1862-1863)
 • Mustafa Fazıl Paşa (1863-1864)
 • Mehmed Kani Paşa, Tatar (1864-1865)
 • Mehmed Hurşid Paşa (1865)
 • Şirvanlızade Mehmed Rüşdi Paşa (1865-1869)
 • Mehmed Sadık Paşa (1869-1870)
 • Mustafa Fazıl Paşa (1870-1871)
 • Şirvanlızade Mehmed Rüşdi Paşa (1871)
 • Ahmed Hamdi Paşa (1871)
 • Mehmed Sadık Paşa (1871)
 • Yusuf Ziya Paşa (1871-1872)
 • Abdullah Galib Paşa (1872)
 • Mehmed Emin Paşa, Kartallı (1872)
 • Ahmed Hamdi Paşa (1873-1874)
 • Yusuf Ziya Paşa (1874-1876)
 • Abdullah Galib Paşa (1876-1877)
 • Mehmed Kani Paşa, Tatar (1878)
 • Ahmed Zühdü Paşa (1878-1879)
 • Ahmed Zühdü Paşa (1879)
 • İbrahim Edib Efendi (1879-1880)
 • Abdüllatif Suphi Paşa (1880-1881)
 • Hüseyin Tevfik Paşa, Vidinli (1881)
 • Ahmed Münir Paşa (1881-1882)
 • Mehmed Münir Bey (1882)
 • İbrahim Edib Efendi (1882)
 • Ahmed Münir Paşa (1882-1885)
 • Agop Ohanes Kazasyan Paşa (1885)
 • Mustafa Zihni Paşa (1885-1886)
 • Agop Ohanes Kazasyan Paşa (1886-1887)
 • Mahmud Celaleddin Paşa (1887-1888)
 • Ahmed Nazif Paşa (1891-1895)
 • Hüseyin Sabri Bey (1895-1896)
 • Ahmed Nazif Paşa (1896-1897)
 • Hüseyin Tevfik Paşa, Vidinli (1897-1898)
 • Ahmed Reşad Paşa (1898-1901)
 • Ahmed Reşad Paşa (1901-1904)
 • Mehmed Ziya Paşa (1905-1908)
 • Mehmed Ragıb Bey (1908)
 • Mehmed Ziya Paşa (1908-1909)
 • Mehmed Rifat Bey, Menemenlizade-Topal (1909)
 • Osman Nuri Bey (1909)
 • Mehmed Rifat Bey, Menemenlizade-Topal (1909)
 • Mehmed Cavid Bey (1909-1911)
 • Mustafa Nail Bey (1911-1912)
 • Abdurrahman Vefik Bey (1912-1913)
 • Mehmed Cavid Bey (1914)
 • Mehmed Talat Paşa (1914-1917)
 • Abdurrahman Vefik Bey (1918-1919)
 • Mehmed Ata Bey (1919)
 • Mehmed Tevfik Bey (1919-1920)
 • Faik Nüzhet Bey (1920)
 • Ahmed Reşad Bey (1920)
 • Mehmed Nazif Bey (1920)
 • Raşid Bey (1920-1921)
 • Hüseyin Sabri Bey (1920)
 • Abdullah Lami Bey (1921)
 • Faik Nüzhet Bey (1921-1922)
 • Mehmed Tevfik Bey (1922)
 • Osmanlı Nafia Nazırları
 • Hekim İsmail Paşa (1848-1849)
 • İbrahim Edhem Paşa (1863)
 • İbrahim Halil Paşa (1866-1867)
 • Ağaton Efendi (1867-1868)
 • Davud Garabet Paşa (1868-1871)
 • Şirvanlızade Mehmed Rüşdi Paşa (1871)
 • İbrahim Edhem Paşa (1871-1873)
 • İsmail Paşa (1873)
 • Mehmed Raşid Paşa (1873)
 • Ahmed Muhtar Paşa (1873)
 • Mehmed Kani Paşa (1873)
 • Server Paşa (1875)
 • Sakızlı Ahmed Esad Paşa (1875)
 • Cenanizade Mehmed Kadri Paşa (1875)
 • Mehmed Halet Paşa (1876)
 • Server Paşa (1876-1877)
 • Mehmed Esad Safvet Paşa (1877)
 • Ohanes Çamiç Efendi (1877-1878)
 • Karatodori Paşa (1878)
 • Ohanes Çamiç Efendi (1878)
 • Sava Paşa (1878-1879)
 • Hasan Fehmi Paşa (1879-1884)
 • Köse Mehmed Raif Paşa (1884-1885)
 • Ahmed Zühdü Paşa (1885-1886)
 • Naum Nimetullah Paşa (1908)
 • Gabriel Noradunkyan (1908-1910)
 • Hulusi Bey (1911-1912)
 • Sinapyan Efendi (1912)
 • Ziya Bey (1912-1913)
 • Nikola Konstantin Basarya (1913)
 • Osman Nizami Paşa (1913)
 • Ahmed Cemal Paşa (1913-1914)
 • Çürüksulu Mahmud Paşa (1914)
 • Abbas Halim Paşa (1914-1917)
 • Ali Münif Bey (1917-1918)
 • Çürüksulu Ziyaeddin Paşa (1918)
 • Mehmed Ziya Paşa (1918-1919)
 • Şevket Turgut Paşa (1919)
 • Ahmed Avni Paşa (1919)
 • Şevket Turgut Paşa (1919)
 • Ahmed Ferid Bey (1919)
 • Abuk Ahmet Paşa (1919-1920)
 • Mehmed Tevfik Bey (1920)
 • Cemil Paşa (1920)
 • Zeki Paşa (1920)
 • Abdullah Lami Bey (1920-1921)
 • Ali Rıza Paşa (1921-1922)
 • Osmanlı Ticaret ve Ziraat Nazırları
 • Arif Paşa (1846)
 • İbrahim Sarim Paşa (1846)
 • Rıza Paşa (1846-1848)
 • Kamil Mehmet Paşa (1848)
 • Süleyman Refet Paşa (1848-1849)
 • Hekim İsmail Paşa (1849-1851)
 • İzzet Paşa (1851-1852)
 • Yusuf Kâmil Paşa (1852-1853)
 • Ahmet Fethi Paşa (1853-1854)
 • Yusuf Kâmil Paşa (1854)
 • Musa Saffeti Paşa (1854-1856)
 • Hekim İsmail Paşa (1856-1858)
 • Ali Galib Paşa (1858)
 • Mahmut Paşa (1858-1860)
 • İbrahim Edhem Paşa (1860-1861)
 • Mehmed Esad Saffet Paşa (1861-1863)
 • İbrahim Edhem Paşa (1863-1863)
 • Mehmed Esad Saffet Paşa (1863-1865)
 • İbrahim Edhem Paşa (1865-1866)
 • Halil Paşa (1866-1867)
 • Mehmed Esad Saffet Paşa (1867)
 • Ali Kabuli Paşa (1867-1871)
 • İbrahim Edhem Paşa (1871-1872)
 • Mahmut Paşa (1872)
 • Rüştü Paşa (1872-1874)
 • Ali Kabuli Paşa (1874-1875)
 • Mahmut Paşa (1875-1876)
 • Sadullah Paşa (1876)
 • Mahmut Paşa (1876)
 • Halet Paşa (1876-1877)
 • Ohanes Çamiç Efendi (1877)
 • Münif Paşa (1877-1878)
 • Ohanes Çamiç Efendi (1878)
 • Ahmet Cevdet Paşa (1878-1879)
 • Cenanizade Mehmed Kadri Paşa (1879-1880)
 • Köse Mehmed Raif Paşa (1880-1882)
 • Abdüllatif Suphi Paşa (1882-1885)
 • Hakkı Paşa (1885-1886)
 • Mustafa Zihni Paşa (1886-1890)
 • Köse Mehmed Raif Paşa (1890-1891)
 • Mahmud Celaleddin Paşa (1891)
 • Selim Melhame Paşa (1891-1908)
 • Tevfik Paşa (1908)
 • Mavrokordato Efendi (1908-1909)
 • Aristidi Paşa (1909-1911)
 • Senabyan Efendi (1911)
 • Aristidi Paşa (1911-1912)
 • Mustafa Reşit Paşa (1912-1913)
 • Celal Bey (1913)
 • Süleyman el-Büstani Efendi (1913-1914)
 • A. Nesimi Bey (1914-1916)
 • Mustafa Şeref Bey (1916-1918)
 • Çürüksulu Ziya Paşa (1918)
 • K. Vayani Efendi (1918-1919)
 • Abdullah Bey (1919)
 • Ethem Bey (1919)
 • T. Hayrettin Bey (1919)
 • Hadi Paşa (1919-1920)
 • Ziya bey (1920)
 • Remzi Paşa (1920)
 • Artin Cemal Bey (1920)
 • Kazım Bey (1920-1921)
 • Abdüllatif Safa Bey (1921-1922)

“Görev Yapmış Osmanlı Nazırları” üzerine 2 yorum

 1. Öncelikle bu güzel konu için teşekkürler Ergün kardeşim.Yalnız Osmanlıca olan kelimeleri çevirmek gerekir.Bu işte bana düşsün… :)
  Öncelikle Nazır kelimesinin anlamı Bakan demektir.Şimdi tek tek inceleyip günümüz Türkçesine uyarlıyalım.
  Osmanlı Adliye Nazırları:Osmanlı Dışişleri Bakanları
  Osmanlı Bahriye Nazırları:deniz kuvvetleri ve donanmadan sorumlu bakanlar
  Osmanlı Dahiliye Nazırları:Osmanlı İçişleri Bakanları
  Osmanlı Evkaf Nazırları:Vakıf ve tesislerinin yönetiminden sorumlu bakanlar
  Osmanlı Harbiye Nazırları:Milli Savunma (Kara Kuvvetleri) işlerinden sorumlu bakanlar
  Osmanlı Hariciye Nazırları:Osmanlı Dışişleri Bakanları
  Osmanlı Hazine-i Hassa Nazırları:Padişahın özel gelir ve giderlerinden sorumlu bakanlar
  Osmanlı Maarif Nazırları:Eğitim işlerinden sorumlu bakanlar
  Osmanlı Maliye Nazırları:Maliye işlerinden sorumlu bakanlar
  Osmanlı Nafia Nazırları:Bayındırlık ve iskân işlerinden sorumlu bakanlar
  -Osmanlı Ticaret ve Ziraat Nazırları:Ticaret ve Tarım işlerinden sorumlu bakanlar

  Cevapla

Yorum yapın