Fatih’in Mekke Şerifine Yazdığı Fetihname

Fatih Sultan Mehmet Han'ın Mekke Şerifine Yazdığı Fetihname

Fatih Sultan’ın Mekke Şerifine Yazdığı Fetihname

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Allah’a hamdolsun, seçtiği kullarına selâm olsun. el-Seyyidi,el-Senedi, el-Şerifi, el-ekremi,el A’lemi, el-Evrai, el-Nizami, el-İmami, el-Hümami, el-Evhadi, el-Emcedi,el-Alimi, el-Amili, el-A’zami, el-Evlevi, el-A’levi, el-Alevi, el-Müşeyyidi, el-Meyyidi, elel-Nasıyri, el-Zahiri, el-Tahiri, Hac ve Harameyn’in kaidelerini yücelten, Allah’ın ayetlerinin görüldüğü yüce yerlerin ve Safa ile Merve’nin koruyucusu, Azamet ve Celal merasiminin kurucusu, kararlaştırılan yüce maksat ve emellerin destekçisi, izzet ve kuvvet ışıklarının kaynağı, din ve devletin ortaya çıktığı, Peygamber ciğerinin parçası, İffetli kızı (Fatıma)nın torunlarının kaymağı, Müslümanların emiri, Mü’minlerin dostu, günahkarların şefaatçisinin çocuklarının özü, Seyyid, Şerif, Yüce, soylu, Beytullah’ın-Allah, onun ve çevresinin şerefini artırsın-sultanı, Alaüd-devleti ve l- milleti ve d-din, Seyyid, Ahseni, Aclani, el- Haseni, Allah, onun mutluluğunu artırsın, yönetimini devam ettirsin. Devletin yönetim yeri yıkılmadan devam etsin, nimetinin izleri yok olmasın, sevgi ve muhabbetinin sebepleri güçlenerek devam etsin, dostluk bağları ve yüce duyguları düzenli olarak, evvelkilerin ve sonrakilerin Seyidi-en üstün salât ve selâm onun üzerine olsun- tertemiz âl-i ve ashabı hurmetine seneler ve çağlar boyu devam etsin.

Bundan sonra, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği fetihleri bu sene, Allah’ın bize lütfettiğini müjdelemek üzere bu mektubu size gönderiyoruz. Bu fetih, iki denizin birleştiği yere bitişik, Kostantıniyye diye meşhur olan beldenin elimize geçmesidir. Karşısında Galata diye bilinen bir şehir var. Doğu tarafında Üsküdar diye bilinen diğer bir şehir var. Kostantıniyye, meşhur kuleleriyle, sanki yedi başlı ejderha gibidir. Veya bu kuleler, İslâm hılâfetinin karargahı olsun diye Allah’ın emriyle hazırlanmış, yüksek, sağlam, yedi tepedir. Her türlü eksikliklerden uzak Hakim olan Allahın takdiri ile biz fetihle rızıklandırıldık. Şüphesiz burası, şehirlerin sultanıdır. Sağında ve solundaki o iki şehir, Sultanın iki tarafındaki iki hizmetkarı gibidir. Bize, şer’i vergiyi vermekten kaçındıktan sonra, Kostantıniyye üzerine azimle yöneldiğimizde, içi kafirlerle dolu şehir halkı, içerden ve dışardan bize hücum ettiler. Bzimle harp ettiler.

Aramızdaki harp, iki aya yakın devam etti. Harp etmekten aciz kalmadılar, savaştan kaçtılar. Müslümanlar topluca saldırdı. Mücahitlerin hepsi karada ve denizde hakkıyla cihat ettiler. Surlara yaklaştılar. Bir Allaha iman eden zırhlı bir topluluk, mancınık ve toplarla yıkılan surların menfezlerinin üzerine çıktılar. Bir Allaha iman edenlerin ayaklarının basmasıyla nurlanan ve mübarek olan bu beldeye, Cemaziyel evvel ayının yirmisinde Salı günü “Allahü Ekber” “Lâ ilâhe illallah” nidalarıyla girdiler.

Bir Allaha iman edenlerin ayaklarının basmasıyla nurlanan ve mübarek olan bu beldeye, Cemaziyel evvel ayının yirmisinde Salı günü “Allahü Ekber” “Lâ ilâhe illallah” nidalarıyla girdiler.Melunların başı olan Tekfur’un başı kesildi ve müşrik maktüllerle beraber cehenneme kavuştu.Evlerini yıktılar,Haçlarını kırdılar, mallarını ve hazinelerini ele geçirdiler, çocukları ve zürriyetleri esir edildi. Keşişlerin mabetleri,Muhammed ümmetinin mescitleri kılındı.Ahmed’in dinini topladı.

Bu yerler, rahiplerin pisliğinden, Hıristiyanlığın necasetinden temizlendi “Böylece zalim milletin sonu kesildi.Alemlerin Rabbine hamdolsun” (En’am süresi 45) Kılıç artıklarına gelince biz onları afvettik. Hazineye alınmak üzere onlara senelik cizye kestik.

Hutbe okunan minberler, bizim parlak ve yüce lakaplarımızla şereflenince, gümüş ve altın paraların yüzleri, parlak ve temiz isimlerimizle süslenince, Allaha yakın kulların kendisiyle iftihar ettiği, Harameyn hacılarının süsü, hoca,hacı, Muhammed Zeytuni’yi, mektubu tebliğ etmek, müjdeyi ulaştırmak için, yüksek hizmetiniz için teçhiz ettik-Allah onu gidip gelinceye kadar korusun ve onu hayırla ve doğrulukla kavuşma ile rızıklandırsın.

Bu büyük mutluluğun ve Rabbimizin büyük bağışının müjdesi size ulaşınca, yüce huzurunuzdan dileğimiz, yüce Harameyn’in sakinleri, alimler, doğru yolu bulan seyyitler, zahitler, Salih kullar, Rabbine kavuşan yüce şeyhler, Allah’tan sakınan seçkin imamlar, kopmayan sağlam ip gibi olan Beytullah-i haram’ın eteklerine sarılan küçük –büyük herkes, Zemzem ve Makam’la şereflenen, güzel salât ve selâmın üzerine olmasını istediğimiz Rasülüllahın civarına yakın yerde i’tikâfa girenlerle beraber sevinmeniz ve devletimizin devamı ve başarılarımız için Arafat’ta Allaha yalvaranların tayin edilmesidir. Peygamber âl ve evladı sebebiyle Allah onların bereketini üzerimize saçsın ve derecelerini yükseltsin.

Muhammed Zeytûni ile beraber size bu ganimetten ağırlığı ve ayarı tam iki bin altın Filori gönderdik. Bundan başka yedi bin Filori altın, fakirler için gönderdik. İki bin Filori, Seyyitler ve Nakib’ler içindir. Bini, Harameyn’in hizmetçileri içindir. Geri kalanı da Mekke ve Medine-Allah onların şerefini artırsın-sakinlerinin muhtaçları içindir. Sizden isteğimiz, ihtiyaçlarına ve fakirliklerine göre onlar arasında taksim etmeniz,işin seyrini bize bildirmeniz,iyilik ve incelikle onlardan bizim için düa etmelerini sağlamanızdır İnşallah.

Allah sizi korusun. Ebedi saadet ve devamlı seyyidlikle sizi kıyamete kadar baki kılsın. Amin ya Rabbel alemin. Nebilerin ve Rasüllerin sonuncusuna, âl ve Ashabının hepsine rahmet etsin.

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin