Fatih Sultan Mehmed ve Bosna Fermanı

Fatih Sultan Mehmed'in Bosna Fermanı

Fatih Sultan Mehmed’in Bosna Fermanı

Ben fatih sultan han, bütün dünyaya ilân ediyorum ki; kendilerine bu padişah fermanı verilen Bosnalı fransiskenler himâyem altındadır ve emrediyorum:

  • Hiç kimse ne bu adı geçen insanları ne de onların kiliselerini rahatsız etmesin ve zarar vermesin.
  • İmparatorluğumda huzur içerisinde yaşasınlar ve bu göçmen durumuna düşen insanlar özgür ve güvenlik içerisinde yaşasınlar.
  • Devletimdeki tüm memleketlere dönüp korkusuzca kendi manastırlarına yerleşsinler.
  • Ne padişahlık eşrafından, ne vezirlerden veya memurlardan, ne hizmetkârlarımdan, ne de  ülkemin vatandaşlarından hiç kimse bu insanların onurunu kırmayacak ve onlara zarar vermeyecektir.
  • Hiç kimse bu insanların hayatlarına, mallarına ve kiliselerine saldırmasın, hor görmesin veya tehlikeye atmasın. Hatta bu insanlar başka ülkelerden devletime birisini getirirse onlar da aynı haklara sahiptir.

Bu padişah fermanını ilân ederek burada, yerlerin, göklerin yaratıcısı ve efendisi Allah, Allah’ın elçisi aziz peygamberimiz Muhammed ve 124 bin peygamber ile kuşandığım kılıç adına yemin ediyorum ki;

Emrime uyarak bana sadık kaldıkları sürece tebaamdan hiç kimse bu fermanda yazılanların aksini yapmayacaktır.

28 mayıs 1463 milodraz dünya fatihi, haşmetli ve ulu Sultan’ın imzalı ve parlayan mühürlü fermanıdır

 

Yorum yapın