Etik Nedir?

Yayım tarihi

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 20 Ekim 2019 Kerim Usta

Etik Türkçe de “Ahlak”ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.Bunun yanında “ahlâk felsefesi” veya “ahlâk bilimi” olarak ta anıldığı görülmektedir.Etik, insanın bütün davranış ve eylemlerinin temelini araştırır.Her ne kadar ahlak ile birlikte eşdeğer olarak görünsede,ahlak yöresel değişiklikler gösterebilmektedir.Oysa Etik evrensel yazılı olmayan kurallardan meydana geldiği varsayılır.

Aslında “Etik” terimi Yunanca ethos yani “töre” sözcüğünden türemiştir.Felsefede Aksiyoloji dalı olan etik yanlışı doğrudan ayırabilmek amacıyla ahlak kavramını anlamaya çalışılır.Her ne kadar etik anlayışının tam olarak ne zaman başladığı bilinmese de, dünya’da bir çok farklı toplulukta eski çağlardan beri etik anlayışının var olduğu bilinmektedir.

Evrensel Etik Kuralları

* Doğruluk, dürüstlük
* Güvenilirlik
* Sadakat
* Adalet
* Başkalarına yardım etme
* Başkalarına saygı gösterme
* Vatandaşlık sorumluluğuna sahip olma
* Yalan söylememe
* Başkasının hakkını yememe
* Karşısındakinin güç durumundan yararlanmama
* Acısı olanın acısını paylaşma
* Dayanışma
* Bireylerin eşitliğinin kabul edilmesi
* Kaynakların adil dağıtılması
* Mükemmeliyeti arama vb.

Mesleki Etik Kuralları:

* Doğruluk
* Yasalara uyma
* İşi konusunda uzmanlık
* Güvenirlik
* Mesleğe karşı bağlılık

Kerim Usta tarafından

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir