Esma-i Hüsna Tecellileri Sırları

Esma-i HüsnaTecellileri Sırlar

Esma-i Hüsna Tecellileri Sırları

Günlük hayatta hangi isim kaç kere ne için zikredilmeli?

İsm-i Celil

 • Allah-(66):Her türlü istek tüm duaların kabul olması
 • Er-Rahmân-(298):Dünyada ve ahirette Allah’ın sevgisini kazanmak
 • Er-Rahîm-(258):Maddî ve manevî rızka nail olmak
 • El-Melik-(90):Maddî ve manevî güçlü olmak insanlara sözlerini anlatıp dinletebilmek emir sahibi olmak
 • El-Kuddûs-(170):Maddî ve manevî her türlü temizlik kalp temizliği ruhî hastalıklardan iyileşmek

 • Es-Selâm-(131):Korkulan her şeyden emin olmak ve esenliğe çıkmak
 • El-Mü’min-(137):Güvende olma güvenilir insan olmak kötü hastalıklara düşmemek
 • El-Muheymin-(145):İnsanlardan korunmak ve onların düşüncelerine akıl erdirebilmek
 • El-Aziz-(94):Düşmanlara galip gelmek
 • El-Cebbâr-(206):İstek ve arzuların olması insanların ve cinlerin şerrinden emin olmak
 • El-Mütekebbir-(662):İzzet refah ve gerçek büyüklüğe erişmek halk tarafından sevilmek
 • El-Hâlık-(731):İşlerde üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmak başarılı olmak
 • El-Bâri-(214):İşte başarılı olmak maddî ve manevî sıkıntılardan kurtulmak
 • El-Musavvir-(336):Maksat ve meramına ulaşmak ve ifade etmek en zor işleri başarmak ve bir işte uzmanlaşmak
 • El-Gaffâr-(1281):Bağışlanmak ve günahlardan korunmak
 • El-Kahhâr-(306):Zalimlerin ve din düşmanlarının kahrından kurtulmak
 • El-Vehhâb-(14):Sıkıntısız ve maddî açıdan rahat bir hayat sürmek
 • Er-Rezzâk-(308):Bol rızıklı bir ömür geçirmek
 • El-Fettâh-(489):Maddî ve manevî hayır kapılarının açılması ticarette başarıya ulaşmak
 • El-Alim-(150):İlim zenginliği için
 • El-Kâbid-(903):Zalimin zulmünden kurtulmak
 • El-Bâsit-(72):Rızkının genişlemesi ve bereketin artması
 • El-Hafid-(1481):Kötüden kötülerden ve belalardan korunmak
 • Er-Rafi’-(351):İnsanlar içinde ve işinde yükselmek tevazu sahibi olmak
 • El-Muiz-(117):Fakir ve zelillikten kurtulmak
 • El-Muzil-(770):Düşmanları zelil etmek
 • Es-Semi’-(180):Duaların kabul olması
 • El-Basir-(302-112):Acziyetin kalkması basiretli olmak
 • El-Hakem-(68):Haklı davasını kazanmak insanlar arasında hak ile hüküm vermek
 • El-Adl-(104):Adaletli olmak haklı davayı kazanmak
 • El-Latîf-(129):Dileklerin olması kısmet ve rızkın artması
 • El-Habîr-(812):Hafıza ve idrakin genişlemesi
 • El-Halîm-(88):Ahlâk güzelliği ve yumuşak huylu olmak hiddet ve sinirin gitmesi
 • El-Azîm-(1020):Sözünün tesirli olması ve sözü dinlenir olmak
 • El-Gafûr-(1286):Günahların affı ve kötü ahlâktan korunmak
 • Eş-Şekûr-(526):Talihin açıklığı kendine verilen nimetlerin şükrünü eda etmek bol rızık için
 • El-Aliyy-(110):Zilletten kurtulmak ilim derecelerin artması
 • El-Kebîr-(232):Maddî ve manevî büyüklük hürmet sahibi olmak
 • El-Hafîz-(998):Nefsinin ve malının korunması
 • El-Mukît-(550):Muhtaç olunan şeyi kazanmak ve rızık
 • El-Hasîb-(80):Herkese karşı açık alınlı olmak
 • El-Celîl-(73-5329):Gerçek yüceliğe erişmek zalim ve zorbayı zelil etmek
 • El-Kerîm-(270):Bol rızık sahibi olmak cömert olmak ve kolaylıklara nail olmak
 • Er-Rakîb-(312):Her işte Allah’ın koruması altında olmak bunu hissetmek hafızasının kuvvetlenmesi
 • El-Mücîb-(55-3025):Duaların kabul olunması
 • El-Vâsi’-(137):Ömür uzunluğu sıhhat ve rızık genişliği için
 • El-Hakîm-(78-6084):İlim ve hikmet sahibi olmak uzağı görmek hikmetli iş yapmak
 • El-Vedûd-(20-400):İnsanların sevgisini kazanmak
 • El-Mecîd-(57-3249):İzzet ve şerefin artması
 • El-Bâis-(573):Kuvvetli irade ve alacaklarını almak
 • Eş-Şehîd-(319):Şehid olmak heybetli olmak halk arasında sevilmek
 • El-Hak-(108):Sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak başladığı işin sonunun gelmesi
 • El-Vekîl-(66):Allah’tan her türlü yardım görmek
 • El-Kavî-(116):Kansızlık ve vücudun güçlü olması zor işleri kolaylıkla halletmek
 • El-Metîn-(500):Maddî ve manevî dayanıklı sağlam ve iradeli olmak hastalıklardan kurtulmak
 • El-Veliyy-(46-2116):Her işte Allah’ın yardımını istemek
 • El-Hamîd-(62-3844):Kazancın genişlemesi Allah’ı çokça hamd etmek için yardım istemek
 • El-Muhsî-(148):Zekânın kuvvetli olması
 • El-Mübdi-(57):Her işte muvaffak olmak ummadığı yerden yardım gelmesi
 • El-Muîd-(124):Elden kaçanı geri kazanmak Allah’ın ahirette yeniden dirilme hakikatini ruhlarımıza duyurması
 • El-Muhyî-(68):İşlerin başarılı olması hastalıklardan kurtulmak
 • El-Mumît-(490):Harama bakmamak kötülüklerden vazgeçmek devamlı ahireti hatırlamak
 • El-Hay-(18-324):Sözün tesirli olması sözü dinlenir olmak
 • El-Kayyûm-(156):Bütün işlerde yardımı Allah’tan beklemek isteklere nail olmak rızkın devamlı olması
 • El-Vâcid-(14-196):Aradığını ve kaybettiğini bulmak
 • El-Mâcid-(48):Kazancın bolluğu ve şerefli bir hayat sahibi olmak
 • El-Vâhid/El-Ehad-(19-3669): Kalbin uyanıklığı isteklerin olması
 • Es-Samed-(134):Hiç kimseye muhtaç olmamak
 • El-Kâdir-(305):İstediğini yapmaya güç yetirmek
 • El-Muktedir-(744):Her işte başarılı olmak
 • El-Mukaddim-(184):Daima yükselmek
 • El-Muahhir-(847):Kötü ve belalı birinin veya bir işin kendinden uzaklaşması
 • El-Evvel-(37):Her hayır işinde birinci olmak
 • El-Âhir-(801):Ömrün uzun olması
 • Ez Zâhir-(1106):Her meselenin zuhuru açıklığı gizli olmaması
 • El-Müteâlî-(551):İstediği makama gelmek ve yüceliğe ermek
 • El-Bâtın-(62):Nefsi mutmain ve kalbi geniş olmak iç rahatlığının artması
 • El-Vâlî-(47):Sözünün tesirli olması insanların kendini sevmesi
 • El-Berr-(202):Her halukarda iyilik bulmak
 • Et-Tevvâb-(409):Tövbelerin kabul olması
 • El-Müntekım-(630):Zulüm ve fenalıklardan korunmak
 • El-Afuvv-(156):Rızık bolluğu kalp huzuru affedilmek
 • Er-Raûf-(287):Merhametinin artması hiçbir varlıktan zarar görmemek
 • Mâlikü’l-Mülk-(212):Mal ve kazanca zarar gelmemesi maddî ve manevî derecelerin artması
 • Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm-(1100): İşlerin kolay ve âsân olması insanların kendini sevmesi
 • El-Muksit-(209):Eşlerin arasını düzeltmek ve adaletli olmak
 • El-Câmi-(114):Küsleri barıştırmak ve hayırların birleşip toplanması
 • El-Ganî-(1060):Gerçek zenginlik servet ve geniş rızık insanlar tarafından sevilmek
 • El-Muğnî-(1100):Geçim genişliği bol rızık ve zenginlik
 • El-Mâni’-(161):Kaza ve belalardan emin olmak
 • Ed-Dârr-(1001):Zararlı kişilerden emin olmak ve onları Allah’a havale etmek
 • En-Nâfi’-(201):Hastalıklardan korunmak şifa bulmak zararlardan uzak durmak
 • En-Nûr-(256):Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak
 • El-Hâdî-(20-400):Doğru yolu bulmak ve çocuklarının serkeş olmaması
 • El-Bedî’-(86):Allah’ın yardımına nail olmak maddî ve manevî güzellik için
 • El-Bâkî-(113):Ömrün uzunluğu ve sağlıklı olmak
 • El-Vâris-(707):Uzun ömür bol mal şeref ve rızık sahibi olmak
 • Er-Reşîd- (514):Güzel ahlâk sahibi olmak kötü alışkanlıklardan korunmak
 • Es-Sabûr- (298):Başladığı işi kolay bitirmek sinirini yenmek ve sabırlı olmak

Yorum yapın