Esma-i HüsnaTecellileri Sırları

Yayım tarihi

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 5 Şubat 2019 Kerim Usta

Günlük hayatta hangi isim kaç kere ne için zikredilmeli?

İsm-i Celil-(Tesbih adedi)…:Tesbih niyeti

* Allah-(66)…:Her türlü istek tüm duaların kabul olması
* Er-Rahmân-(298)…:Dünyada ve ahirette Allah’ın sevgisini kazanmak
* Er-Rahîm-(258)…:Maddî ve manevî rızka nail olmak
* El-Melik-(90)…:Maddî ve manevî güçlü olmak insanlara sözlerini anlatıp dinletebilmek emir sahibi olmak
* El-Kuddûs-(170)…:Maddî ve manevî her türlü temizlik kalp temizliği ruhî hastalıklardan iyileşmek
* Es-Selâm-(131)…:Korkulan her şeyden emin olmak ve esenliğe çıkmak
* El-Mü’min-(137)…:Güvende olma güvenilir insan olmak kötü hastalıklara düşmemek
* El-Muheymin-(145)…:İnsanlardan korunmak ve onların düşüncelerine akıl erdirebilmek
* El-Aziz-(94)…:Düşmanlara galip gelmek
* El-Cebbâr-(206)…:İstek ve arzuların olması insanların ve cinlerin şerrinden emin olmak
* El-Mütekebbir-(662)…:İzzet refah ve gerçek büyüklüğe erişmek halk tarafından sevilmek
* El-Hâlık-(731)…:İşlerde üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmak başarılı olmak
* El-Bâri-(214)…:İşte başarılı olmak maddî ve manevî sıkıntılardan kurtulmak
* El-Musavvir-(336)…:Maksat ve meramına ulaşmak ve ifade etmek en zor işleri başarmak ve bir işte uzmanlaşmak
* El-Gaffâr-(1281)…:Bağışlanmak ve günahlardan korunmak
* El-Kahhâr-(306)…:Zalimlerin ve din düşmanlarının kahrından kurtulmak
* El-Vehhâb-(14)…:Sıkıntısız ve maddî açıdan rahat bir hayat sürmek
* Er-Rezzâk-(308)…:Bol rızıklı bir ömür geçirmek
* El-Fettâh-(489)…:Maddî ve manevî hayır kapılarının açılması ticarette başarıya ulaşmak
* El-Alim-(150)…:İlim zenginliği için
* El-Kâbid-(903)…:Zalimin zulmünden kurtulmak
* El-Bâsit-(72)…:Rızkının genişlemesi ve bereketin artması
* El-Hafid-(1481)…:Kötüden kötülerden ve belalardan korunmak
* Er-Rafi’-(351)…:İnsanlar içinde ve işinde yükselmek tevazu sahibi olmak
* El-Muiz-(117)…:Fakir ve zelillikten kurtulmak
* El-Muzil-(770)…:Düşmanları zelil etmek
* Es-Semi’-(180)…:Duaların kabul olması
* El-Basir-(302-112)…:Acziyetin kalkması basiretli olmak
* El-Hakem-(68)…:Haklı davasını kazanmak insanlar arasında hak ile hüküm vermek
* El-Adl-(104)…:Adaletli olmak haklı davayı kazanmak
* El-Latîf-(129)…:Dileklerin olması kısmet ve rızkın artması
* El-Habîr-(812)…:Hafıza ve idrakin genişlemesi
* El-Halîm-(88)…:Ahlâk güzelliği ve yumuşak huylu olmak hiddet ve sinirin gitmesi
* El-Azîm-(1020)…:Sözünün tesirli olması ve sözü dinlenir olmak
* El-Gafûr-(1286)…:Günahların affı ve kötü ahlâktan korunmak
* Eş-Şekûr-(526)…:Talihin açıklığı kendine verilen nimetlerin şükrünü eda etmek bol rızık için
* El-Aliyy-(110)…:Zilletten kurtulmak ilim derecelerin artması
* El-Kebîr-(232)…:Maddî ve manevî büyüklük hürmet sahibi olmak
* El-Hafîz-(998)…:Nefsinin ve malının korunması
* El-Mukît-(550)…:Muhtaç olunan şeyi kazanmak ve rızık
* El-Hasîb-(80)…:Herkese karşı açık alınlı olmak
* El-Celîl-(73-5329)…:Gerçek yüceliğe erişmek zalim ve zorbayı zelil etmek
* El-Kerîm-(270)…:Bol rızık sahibi olmak cömert olmak ve kolaylıklara nail olmak
* Er-Rakîb-(312)…:Her işte Allah’ın koruması altında olmak bunu hissetmek hafızasının kuvvetlenmesi
* El-Mücîb-(55-3025)…:Duaların kabul olunması
* El-Vâsi’-(137)…:Ömür uzunluğu sıhhat ve rızık genişliği için
* El-Hakîm-(78-6084)…:İlim ve hikmet sahibi olmak uzağı görmek hikmetli iş yapmak
* El-Vedûd-(20-400)…:İnsanların sevgisini kazanmak
* El-Mecîd-(57-3249)…:İzzet ve şerefin artması
* El-Bâis-(573)…:Kuvvetli irade ve alacaklarını almak
* Eş-Şehîd-(319)…:Şehid olmak heybetli olmak halk arasında sevilmek
* El-Hak-(108)…:Sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak başladığı işin sonunun gelmesi
* El-Vekîl-(66)…:Allah’tan her türlü yardım görmek
* El-Kavî-(116)…:Kansızlık ve vücudun güçlü olması zor işleri kolaylıkla halletmek
* El-Metîn-(500)…:Maddî ve manevî dayanıklı sağlam ve iradeli olmak hastalıklardan kurtulmak
* El-Veliyy-(46-2116)…:Her işte Allah’ın yardımını istemek
* El-Hamîd-(62-3844)…:Kazancın genişlemesi Allah’ı çokça hamd etmek için yardım istemek
* El-Muhsî-(148)…:Zekânın kuvvetli olması
* El-Mübdi-(57)…:Her işte muvaffak olmak ummadığı yerden yardım gelmesi
* El-Muîd-(124)…:Elden kaçanı geri kazanmak Allah’ın ahirette yeniden dirilme hakikatini ruhlarımıza duyurması
* El-Muhyî-(68)…:İşlerin başarılı olması hastalıklardan kurtulmak
* El-Mumît-(490)…:Harama bakmamak kötülüklerden vazgeçmek devamlı ahireti hatırlamak
* El-Hay-(18-324)…:Sözün tesirli olması sözü dinlenir olmak
* El-Kayyûm-(156)…:Bütün işlerde yardımı Allah’tan beklemek isteklere nail olmak rızkın devamlı olması
* El-Vâcid-(14-196)…:Aradığını ve kaybettiğini bulmak
* El-Mâcid-(48)…:Kazancın bolluğu ve şerefli bir hayat sahibi olmak
* El-Vâhid/El-Ehad-(19-3669)…: Kalbin uyanıklığı isteklerin olması
* Es-Samed-(134)…:Hiç kimseye muhtaç olmamak
* El-Kâdir-(305)…:İstediğini yapmaya güç yetirmek
* El-Muktedir-(744)…:Her işte başarılı olmak
* El-Mukaddim-(184)…:Daima yükselmek
* El-Muahhir-(847)…:Kötü ve belalı birinin veya bir işin kendinden uzaklaşması
* El-Evvel-(37)…:Her hayır işinde birinci olmak
* El-Âhir-(801)…:Ömrün uzun olması
* Ez Zâhir-(1106)…:Her meselenin zuhuru açıklığı gizli olmaması
* El-Müteâlî-(551)…:İstediği makama gelmek ve yüceliğe ermek
* El-Bâtın-(62)…:Nefsi mutmain ve kalbi geniş olmak iç rahatlığının artması
* El-Vâlî-(47)…:Sözünün tesirli olması insanların kendini sevmesi
* El-Berr-(202)…:Her halukarda iyilik bulmak
* Et-Tevvâb-(409)…:Tövbelerin kabul olması
* El-Müntekım-(630)…:Zulüm ve fenalıklardan korunmak
* El-Afuvv-(156)…:Rızık bolluğu kalp huzuru affedilmek
* Er-Raûf -(287)…:Merhametinin artması hiçbir varlıktan zarar görmemek
* Mâlikü’l-Mülk-(212)…:Mal ve kazanca zarar gelmemesi maddî ve manevî derecelerin artması
* Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm-(1100)…: İşlerin kolay ve âsân olması insanların kendini sevmesi
* El-Muksit-(209)…:Eşlerin arasını düzeltmek ve adaletli olmak
* El-Câmi-(114)…:Küsleri barıştırmak ve hayırların birleşip toplanması
* El-Ganî-(1060)…:Gerçek zenginlik servet ve geniş rızık insanlar tarafından sevilmek
* El-Muğnî-(1100)…:Geçim genişliği bol rızık ve zenginlik
* El-Mâni’-(161)…:Kaza ve belalardan emin olmak
* Ed-Dârr-(1001)…:Zararlı kişilerden emin olmak ve onları Allah’a havale etmek
* En-Nâfi’ -(201)…:Hastalıklardan korunmak şifa bulmak zararlardan uzak durmak
* En-Nûr-(256)…:Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak
* El-Hâdî -(20-400)…:Doğru yolu bulmak ve çocuklarının serkeş olmaması
* El-Bedî’ -(86)…:Allah’ın yardımına nail olmak maddî ve manevî güzellik için
* El-Bâkî -(113)…:Ömrün uzunluğu ve sağlıklı olmak
* El-Vâris -(707)…:Uzun ömür bol mal şeref ve rızık sahibi olmak
* Er-Reşîd- (514)…:Güzel ahlâk sahibi olmak kötü alışkanlıklardan korunmak
* Es-Sabûr- (298)…:Başladığı işi kolay bitirmek sinirini yenmek ve sabırlı olmak

Ergunca Yayımladı.

Herkes Cennete Gitmek İster ama Hiç Ölmeden Cennete Gidilir mi?

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir