Eski Mısır Güneş Tanrısı ”Ra”

Yayım tarihi

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 15 Ekim 2019 Kerim Usta

Eski Mısır Güneş Tanrısı ''Ra''

Ra, Mısır mitolojisinde güneş tanrısıdır. Kutsal merkezi Heliopolis’dir. Genellikle başında bir disk bulunan şahin kafalı insan biçiminde canlandırılmıştır. Eski tanrı Atum’la bir tutularak; IV. sülale döneminde devlet tanrısı olmuştur.

Kefren’den başlayarak firavunlar, onun soyundan geldiklerini ilan etmişlerdir. Ra daha sonra Osiris firavun ilan edilmiştir. Osiris’ten sonra ise Set Osirisi öldürerek başa geçmiştir.Set’en sonra babasının öcünü alarak Horus firavun olmuştur Horus’u da kapsamış ve Ra-Horakhty (ya da Ra-Horus) ismini almıştır.

Güneş Ra’nın sembolüdür; tüm vücudunu ya da gözünü temsil eder. Ra’nın sembolleri güneş sembolleridir, Phoenix’e benzer bir özelliği vardır; her sabah ateşlerin içinden tekrar doğar. E.A. Wallis Budge’a göre; Ra Mısır’ıntek tanrısı (monteizm) idi. Diğer tüm tanrılar ve tanrıçalar; Ra’nın parçalarını oluşturuyordu.
(MÖ 2400); ulusal bir tanrılığa ulaştı, ve daha sonra Amun ile birleşip Amun-Ra’yı oluşturdu. Ra diğer tanrılardan daha köklü bir yapıya sahip olduğundan çoğu olaylarda diğer tanrılara emir verdiği ve yönetici olduğu vurgulanmaktadır.Amun-Ra en güçlü tanrıydı ve Mısır’ı bir teokrasi’ye çevirdi. Sonraki zamanlarda; yeryüzü tanrısı Atum Güneş’i batıran tanrı olduğuna inanıldığı için; Ra’nın güneş battıktan sonraki haliydi. Khepri; güneşi

 

gökyüzünde hareket ettiren tanrı; zamanla Ra’nın bir parçası oldu; Ra’yı doğan güneş kıldı.

Amon-Ra’nın kimliği Yunan ve Roma Mitolojilerinde Jupiter ile birleşmiş; Zeus’un şehri Diospolis; Thebes’a adanmıştı. MÖ 14’üncü yüzyıla kadar aynı şekilde varolan Ra; Akhenaten zamanında Aten tek tanrısına inanış geçtiğinde tek tanrılığını yitirdi.

Ancak; Ra her zaman tek tanrı olarak görülüyordu. Ra’ya İlahi (MÖ 1370), panteizm doğasında; Ra’nın gelen çoktanrıcılıkla olan savaşını anlatıyordu. İçinde birçok tanrı’nın ayrı bir tanrı olarak değil de; Ra’nın bir parçası olarak varolduğunu anlatıyordu. Örnek olarak:
Ra her gece Duat (öbür dünya)’a geçmek için; bir saltanat kayığı ile yolculuğa çıkardı. Sabahları Atet, öğleden sonraları da Sektet eşlik ederdi. Maat, kaos antitezinde; kayığın gideceği yolu belirlerdi.

Ay’ın sembolü Thoth eşlik eder; Horus’un yanında geceleri beklerdi.

Bir çok diğer tanrı bu kayıkla beraber eşlik etmiştir Mehen’in yardımcılığında. Mehen kayığı; karanlık canavarlardan korurdu. İlk Mitoloji’de; Set kayığı koruyordu ve Apep saldırıyordu. Ancak daha sonraki mitolojilerde; Set şeytan olarak görüldü ve Thoth Set şeytanına karşı kayığı koruyordu. Güneş tutulmalarını da; kayığın korunamaması yüzünden olduğuna inanılırdı.

Ra’yı Güneş tanrısı olarak kabul edenler için; Mısır’da; Tanrı yaşam ve ışıktı. En iyi şekilde Güneş tarafından temsil edilebiliyordu; çünkü Dünya’yı ıstıyordu ve fotosentez sayesinde enerji veriyordu. Güneş bu noktada; insanların Ra’yı anlaması için bir metafordur.
Tanrıça Hathor ve Ra bir zamanlar kavga ederler, ve Hathor Mısır’ı terkeder. Ra hemen O’nu özlediğini anlar; ama Hathor dişi bir aslan’a dönüşmüştür ve kendisine yaklaşan her insan ve tanrıyı yokeder. Bu Hathor-Sekhmet tanrıçalarının da özelliğini belirler. Daha sonrasında; Thoth; Hathor’a bir şişe iksir hazırlar ve sonra tekrardan Hathor’a dönüşür.
Popüler kültürde Ra

Norveçli kaşif ve antropolojist Thor Heyerdahl; Ra ve Ra II isimli iki saltanat kayığı yaparak; eski Mısırlıların Amerika’ya gidebileceğini ispatladı. 17 Mayıs 1970 tarihinde; Heyerdahl Fas’dan yola çıkarak; Atlantik Okyanusu’nu geçti ve Orta Amerika’ya vardı.
Jazz sanatçısı, Sun Ra, ismini Ra’dan almaktadır.
Iron Maiden’in 1984 yılındaki albümü Powerslave’de Ra’nın gözü albüm kapağında gözükmektedir, ve aynı isimde bir şarkısı da mevcuttur.
Utupia 1977 yılında RA isimli albüm yapmıştır.
Angel isimli televizyon dizisinde; 4’üncü sezonda Ra-Tet isimli şeytani bir grup Ra’dan esinlenmiştir.
1994 yılında gösterilen Stargate; Ra’yı Dünya’ya uğramış bir uzaylı olarak göstermektedir. (Akabinde Stargate SG-1 isimli televizyon dizisi de başlamıştır)
Yu-Gi-Oh! tarafından; Mısır tanrıları oyun kartlarında bulunmaktadır.
Ra Age of Mythology isimli oyunda da bulunmaktadır.
NBA oyuncusu Rasheed Wallace, vücudunda Ra dövmesi bulunur.
Las Vegas’daki Luxor isimli otelde; Ra isimli bir gece klubü vardır.
Heroes Of Newerth adlı oyunda adını taşıyan “AmunRa”adında kahraman vardır.
Ortadoğu kültüründe dualardan sonra amin (amen) denilmesi Amon-Ra ile bağlantılıdır.
Göz boncuğu (Nazar boncuğu)nun Ra’nın gözü ile ilişkili bir obje ve inanç olduğu ifade edilmektedir.Ra’nın kökeninin her ne kadar kayıp Mu Kıtasına dayandığı yönünde bilgiler varsa da şimdilik Mısır Güneş Tanrısı olduğu kabul ediliyor.

…”Ra” sözcüğü güneş anlamına gelirdi ki, daire ile ifade edilen güneş sembolü, bir ad ve sıfat vermek istemedikleri, “O” diye hitap ettikleri Tek Tanrı’yı simgelemede kullanılırdı; Mu imparatoru da “Mu’nun güneşi” anlamında Ra-Mu adıyla ifade edilirdi. Ra sözcüğü sonradan diğer kıtalara ve Atlantis yoluyla Mısır’a da taşınmıştır.
Ra ve güneş

Mısırlılar için, güneş ışığı, sıcaklık, ve büyüme temsil etti. Güneşin yarattığı tüm hükümdarı olarak görüldü gibi bu, çok önemli bir güneş tanrı yaptı. Güneş diski ya da vücut ya da görüldü Ra’nın gözü . Ra yarattığı Shu ve Tefnut, babası olan. Shu rüzgar tanrısı oldu ve Tefnut yağmur tanrıçası oldu. Sekhmet Ra Göz ve Ra gözündeki ateş tarafından oluşturuldu. O şiddetli bir dişi aslan oldu.
Yeraltı Ra

Ra iki seyahat için düşünülen güneş tekneleri Mandjet (Yıl Milyonlarca Boat), ya da sabah tekne ve Mesektet denilen, ya da akşam tekne. [4] Bu tekneler gökyüzü ve Duat ile onun yolculuğa götürdü, Mısır literal yeraltı. Ra Mesektet iken, onun koç başlı şeklinde konuştu. [4] Ra onun güneş tekne seyahat Ne zaman dahil olmak üzere çeşitli diğer tanrıları eşlik etti Sia (algılama) ve Hu (komut) yanı sıra Heka (sihirli güç .) Bazen üyeleri Ennead dahil olmak üzere, yaptığı yolculuk ona yardımcı Seti yılan üstesinden Apophis ve Mehen karşı savundu canavarlar yeraltı. Ra yeraltı iken, onun çeşitli şekillerde her ziyaret olacaktır. [4]

Apophis , kaos Tanrısı, bir çok büyük yılan tüketen veya bir hipnotik bakışları ile parça içinde durdurarak her gece güneşin tekne yolculuğu durdurmaya çalıştı. Akşamları, Mısırlılar Ra olarak ayarlanmış inanıyordu Atum veya bir koç şeklinde. Mesektet veya Gece tekne, onun yeniden doğuş için hazırlık yeraltı aracılığıyla ve geri doğuya doğru onu taşıyacak. Ra Bu mitler gökyüzü tanrıçası Nut ile güneşin yeniden doğuşu olarak yükselen güneş temsil, bu yüzden Ra için yeniden doğuş ve yenilenme kavramı atfederek ve de bir yaratıcı tanrı rolüyle güçlendirilmesi. Ra yeraltı iken, o Osiris, ölülerin Tanrı ile birleşti, ve içinden de ölülerin tanrısı oldu. [4]
Yaratıcısı

Eski Mısır en karmaşık çok tanrılı inanç ile, Ra bazı Eski Mısırlılar için yaratıcısı tanrı olarak ibadet, özellikle Heliopolis onun takipçileri. Edildi [4] Bu Ra ağladı inanıyordu ve o ağladı gözyaşları adam geldi. [4] Bu kült -takipçileri Ptah’ın takipçileri Ra Ptah tarafından oluşturulan olduğuna inanıyordu ise Ra, kendini yarattı oldu. inanıyordu [5] Bu nadiren Ra söz Heliopolis de Eski Krallık tapanların piramitleri nedeni olduğuna inanılmaktadır. [5] bir de Ölüler Kitabı geçişi, Ra kendini keser ve kanını iki entelektüel personifikasyonları dönüşür:. Hu, ya da otorite ve Sia, ya da zihin [4] Ra da mevsim oluşturulması, ay, bitkiler, ile akredite edilmiştir ve hayvanlar. [6]
İkonografi

Ra, çeşitli şekillerde temsil edilmiştir. En olağan biçimi üstüne bir şahin ve bir güneş diski başkanı olan bir adam ve disk etrafında bir sarmal yılan oldu. [4] Diğer yaygın formları bir böcek başkanı olan bir adam (olarak onun şeklinde olan Khepri ), ya da bir koç başkanı olan bir adam. Ra da diğerleri arasında, tam gövdeli ram, böceği, anka kuşu, balıkçıl, yılan, boğa, kedi, ya da aslan gibi resimleri yayınlandı. [7]

O en sık Underworld bir koç başı ile yer aldı. [4] Bu formda, Ra “batı koç” ya da harem sorumlu “ram olarak tanımlanmaktadır. [4]

Bazı Literatürde, Ra altın eti, gümüş kemik ve saç ile yaşlanan bir kral olarak tanımlanmaktadır
İbadet

Baş kült Ra merkezi olan Heliopolis (Iunu adı, “Pillars Yeri”, Mısır dilinde), [3] o yerel güneş-tanrı ile tespit nerede Atum . Atum yoluyla, ya da Atum-Ra gibi o da ilk olmanın ve yaratıcısı olarak görüldü Ennead oluşan, Shu ve Tefnut , Geb ve Nut , Osiris , Set , İsis ve Nephthys . İşin tuhafı, bu o birleştirilmiştir kiminle, Atum başkanlık inanılan Ennead evi oldu. ‘Ra Teslim Alma’ bir tatil 26 Mayıs’ta kutlandı Gregoryen takvimi .

Onun yerel kült kabaca büyümeye başladı ikinci hanedanı bir güneş tanrısı Ra kurulması,. Tarafından dördüncü hanedanı firavun “Ra Sons of” olarak adlandırılan yeryüzünde Ra tezahürleri olarak görüldü. Onun ibadet muazzam artış beşinci hanedanı Ra bir devlet tanrı oldu ve firavunların özel piramitler, dikilitaş ve uyumlu olduğu zaman, güneş tapınakları onuruna inşa. Beşinci hanedanının hükümdarları da Ra kendisi ve Heliopolis yüksek rahip eşi oğulları olduğunu onların takipçileri söyledi. [4] Bu firavunlar güneş tapınak üzerine Mısır’ın paranın çoğunu harcadı. [4] İlk Piramit yazıtlarında ortaya başladı , Ra Yeraltı ile firavun yolculukta daha fazla önem verir. [4]

Sırasında Orta Krallık dönemi, Ra giderek bağlı ve özellikle diğer baş tanrıları, Amun ve Osiris ile birlikte.

Sırasında Yeni Krallık , Ra ibadet daha karmaşık ve görkemli haline gelmiştir. Duvarları mezarları son derece ayrıntılı ithaf edilmiştir metinleri yeraltı aracılığıyla Ra yolculuğu tasvir. Ra ile yaşam dua ve bereket taşımak için söylenen ruhlar güneş teknede ölü. Ra güneş yaş fikrini Yeni Krallık yükselişi sırasında daha popüler oldu.

Ibadet birçok eylemler dahil ilahiler , dualar ve büyü Ra ve güneş tekne aşabilmesi için Apep .

Yükselişi Roma İmparatorluğu Hıristiyanlığın Mısır vatandaşları tarafından Ra ibadet bir son vermek, [8] Ra popülaritesi aniden öldü gibi ve, Ra çalışma bile Mısırlı rahipler arasında sadece akademik ilgi oldu.

Diğer tanrılara İlişki
En çok ibadet Mısır tanrıları olduğu gibi, Ra kimliğini genellikle tanrılar arasında bir bağlantı oluşturarak, diğer tanrılar ile kombine edildi.

Amun ve Amun-Ra
Amun ile oluşturma enerjileri temsil eden, ogdoad bir üyesiydi Amaunet , bir çok erken patron Teb . O nefes yoluyla oluşturmak için inanılıyordu ve böylece yerine güneşten daha rüzgar ile tespit edilmiştir. Amun ve Ra kültleri Üst ve giderek daha popüler oldu gibi Aşağı Mısır sırasıyla onlar Amun-Ra, bir güneş yaratıcı tanrı oluşturmak için kombine edilmiştir. Bu kombinasyon oldu tam olarak ne zaman ayırt etmek zor, ama Amun-Ra başvurular beşinci hanedanı gibi erken piramit metinlerinde ortaya çıktı. En yaygın inanç Amun-Ra ve Teb yöneticiler tarafından yeni bir devlet tanrı olarak icat olmasıdır Yeni Krallık 18. sülale etrafında Ra eski kültü ile Amun kulları birleştirmek için. [10] Amun-Ra resmi verildi başlığı kulları tarafından “Tanrıların Kralı”, ve görüntüler çevreleyen güneş diski olan bir aslan başı ile bir kırmızı gözlü adam olarak kombine tanrı göstermektedir. [10]
Atum ve Atum-Ra
Atum-Ra (ya da Ra-Atum) iki tamamen ayrı tanrı oluşan bir kompozit tanrı oldu, ancak Ra Amun ile daha Atum daha benzerlikler paylaştı. Atum daha yakından güneş ile bağlantılı ve aynı zamanda Ennead bir yaratıcı tanrı oldu. Ra ve Atum Hem tanrılar ve firavunların babası olarak kabul edildi ve yaygın ibadet edildi. Eski efsanelerinde, Atum Tefnut ve Shu yaratıcısı ve o doğmuştur okyanus Rahibe .

Ra Horakhty
Daha sonra Mısır mitolojisinde, Ra-Horakhty bir bileşik tanrı daha bir başlık ya da tezahürü değildi. Bu “Ra (kim) Ufuklar Horus” olarak çevirir. Bu Ra (Horus bir gündoğumu odaklı yönü olarak) Horakhty bağlantı amaçlanmıştır. Bu Ra-Horakhty sadece Ra olarak ufuk ufuk için güneş yolculuğu ifade eder, ya da umut ve yeniden doğuş sembolik bir tanrı olarak Ra göstermek anlamına gelir öne sürülmüştür. (: Ra ve güneşin önceki bölüme bakınız).
Khepri ve Khnum
Khepri sabahları güneş sıvamış bir bok böceği olduğunu ve bazen Ra sabah tezahürü olarak görüldü. Benzer şekilde, koç başlı tanrı Khnum de Ra akşam tezahürü olarak görüldü. Günün farklı saatlerinde farklı tanrıları (veya Ra farklı yönlerini) iktidar fikri oldukça yaygın, ama değişken oldu. Khepri ve Khnum gündoğumu ve önceliklidir alarak günbatımı güneş öğle saatlerinde zirveye ulaştığı, Ra genellikle öğle temsil oldu. Horus Bazen farklı yönlerini Ra yönleri yerine kullanılmıştır.
Raet-Tawy
Raet veya Raet-Tawy Ra bir kadın yönü oldu, o bağımsız onun önemi çok yoktu. Bazı mitler yılında Ra karısı ya da kızı ya olarak kabul edildi. [11]

Ra Gods

Bastet
Bastet bazen “Ra kedi” olarak bilinir. [12] Ayrıca kızı ve intikam, güneş-tanrının gözü. Ra ‘alet ile ilişkilidir [12] Bastet yılan decapitating tanınır Apophis (Ra yeminli düşman ve Kaos “Tanrı”) Ra korumak için. [12] Bir efsane olarak, Ra Nubia bir dişi aslan gibi Bastet gönderdi. [12]
Sekhmet
Sekhmet Ra başka bir kızıdır. [13] Sekhemet bir dişi aslan veya büyük kedi olarak tasvir, ve “Ra göz”, ya da güneş tanrının intikam için bir araç oldu. [13] Bir efsane olarak, Sekhmet kadar doluydu o gereksiz zarar olmaz ki Ra bir inek içine onu açmak zorunda olduğunu öfke. [13] başka bir efsane, insanlığın kendisine karşı komplo ve insan ırkının yok etmek Hathor (Ra başka bir kızı) gönderir olduğunu Ra korkuları. [13] Sabah Sekhmet olarak kan gibi görünen iş ve içecekler bitirmek gider. [13] Bu kırmızı bira olduğu ortaya çıkıyor, ve o katliam bitirmek için çok sarhoş olduğunu. [13]
Hathor
Hathor Ra başka bir kızıdır. [14] Ra insanlığın ona karşı planladığı korkuyordu, o daha sonra işi bitirmek için Sekhmet göndererek, insan ırkı yok etmek için bir “Ra göz” olarak Hathor gönderdi. [13] Bir efsane olarak o somurtma bir uyum onu tedavi etmek güldü kadar, Hathor Ra önünde çıplak dans etti. [14] Ra Hathor idi, o derin bir depresyon bir devlet olarak düştü. [15]

Rakip tanrılar

Ptah
Ptah nadiren Eski Krallık Piramitler literatürde bahsedilmektedir. [5] Bu, bu yazıtların ana yazar olmanın Heliopolis Ra-ibadet insanların bir sonucu olarak bazıları tarafından inanılmaktadır. [5] Ra İzleyiciler olduğu biliniyordu Ptah’ın kıskanç. [5] bazı Ra kendisi oluşturulan inanıyordu, diğerleri Ptah onu oluşturulan inanıyordu. [16]
Isis
Oğlunun Horus gücüne sahip istedim Isis sık, Ra karşı geliştirmişlerdi. [17] Bir efsane olarak, İsis Ra zehirlemeye bir yılan yarattı ve ona onun gerçek adını ortaya yalnızca ona panzehir verdi. [17] Ra ona karşı tüm gücünü kullanabilir ve Horus taht ele var ortaya onun gizli adı olduğu gibi şimdi, Isis korkuyordu. [17]

Apep
Apep da, Apophis adlı kaos tanrısı Ra ve en büyük düşmanı oldu. O Ra yeraltı indi olarak Ra yutmaya çalışıyor, sadece ufuk çizgisinin altında yalan söylenir. O Ra yuttu gibi, bu güneşin battığı yol açtı ve o tamamen Ra gece için bu kurşun yutmuş zaman. O güneş yükselmeye neden, sonunda geri Ra tükürmek gibi tamamen Ancak Ra yutma başarılı olamadı.

Ergunca Yayımladı.

Herkes Cennete Gitmek İster ama Hiç Ölmeden Cennete Gidilir mi?

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir