Devamı var:

Eski Mısırlılar, oyun ve müzik gibi çeşitli boş zaman etkinliklerinden büyük hoşnutluk duymaktaydılar. Senet, şans faktörü ağırlıklı bir oyun olarak eskiden beri yaygın olan bir masa oyunuydu. Benzer bir oyun olan mehen’in dairesel bir oyun tahtası vardı. Hokkabazlık ve top oyunları çocuklar arasında yaygındı. Güreş de Beni Hasan’daki bir mezarda resmedilmiştir Eski Mısır toplumunun varlıklı sınıfları, ayrıca tekne gezileri ve avcılıktan hoşlanırlardı.

Set Maat’ın işçi evlerinde yapılan kazılar, antik dünyadaki yaklaşık dört yüz yıla yayılan dönemde toplum yaşamının en kapsamlı bulgularının ortaya çıkarılmasıyla sonuçlandı. Bir toplumdaki toplumsal örgütlenme, sosyal etkileşmeler, çalışma yaşamı ve yaşam koşulları hakkında böylesine ayrıntılı malzeme sunan başka bir kazı çalışması bulunmamaktadır.

Benzer Konular:
Maya Güneş Takvimi

Maya Güneş Takvimi Güneş takvimi Mayaların üçüncü takvimidir. 365 günden hesaplanan güneş yılı açıklanmıştır. Ancak dört yılda bir oluşan artık Devamını Oku

Akka Müdafaası, Akka Kuşatması

Akka Kuşatması, bugünkü Lübnan dolaylarında bir yerde yapılmıştır. Fransız Napolyon Bonaparta karşı Cezzar Ahmed Paşa (günümüz Türkçesi ile Kasap Ahmet Devamını Oku

Eski Mısır Dini-Antik Mısır

Antik Mısır Dini Eski çağlarda oluşan bütün dinlerin çoğunda şu dört madde, prensip olarak bulunmuştur: Tanrı Kavramı Mitoloji ve Efsaneler Devamını Oku

Fatihin Esbal Şaha Gönderdiği Fetihname

FATİHİN MISIR AZİZİ ESBAL ŞAHA GÖNDERDİĞİ FETİHNAME Bismillahirrahmanirrahim Allah’a (c.c) hamd olsun, seçtiği kullarına selâm olsun. Resulullah Muhammed Mustafa sallallahu Devamını Oku

Güncelleme tarihi: 28 Mart 2021

Eski (Antik) Mısır Uygarlığı 1 – ergun kerimustacom

Yorum yapın