Son Güncelleme Zamanı:

Devamı var:Erkek İsimleri ve Anlamları

A – D *** E – F – G – İ *** K – L – M – N – O – Ö – P – R *** S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z

Ecevit : Çevik, çalışkan,açık fikirli- yaramaz, sinirli

Edip : Edepli terbiyeli / edebiyatla ilgilenen kişi

Ediz : Değerli yüksek

Efdal / Eftal : En değerli en yüksek.

Efe : Ağabey – yiğit,cesur – kabadayı

Efgan : Ağlayıp inleme – feryat

Eflatun : Açık mor, leylak rengi ile erguvan arası / bilgin, bilgili, her şeyi bilerek doğan çocuk

Ege : Yüce, büyük ulu / ülkemizin batısındaki deniz

Egemen : Bir yere hakim olan

Ejder Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü

Ekber : Kebir kelimesinden, en büyük

Ekin : Tahılın ekiminden, harman dönemine kadarki hali / kültür

Ekrem : Pek cömert, iyiliksever

Eldem : Sevimli, cana yakın

Elvan : Renk renk, çok renkli

Emin : Güvenilen, inanılan kimse

Emir : Reis, aşiret başı, emreden

Emirhan : Emir veren hükümdar, hanın emri

Emrah : Saz çalıp oynayan

Emre : Aşık, dost, beylerbeyi, büyük erkek kardeş

Emrullah : Allah’ın emri

Ender : Seçkin, eşi benzeri az bulunan

Ener : En yiğit, en kahraman

Engin : Ucu bucağı olmayan genişlik

Enginsu : Açık deniz

Enis : Dost, arkadaş

Ensar : Hz. Muhammed’i Medine’ye davet edenlere verilen isim

Enver : En ışıklı, en parlak

Eralp : Yiğit

Eray : Ay gibi parlak erkek

Erbatur : Cesur, yiğit

Erberk : Şimşek gibi yiğit

Ercan : Er canlı, korkusuz yiğit

Ercüment : İtibarlı, haysiyetli, değerli

Erçin : Erken doğan, en erken davranan

Erdal : Erken yeşeren dal / er + dal

Erdem : Fazilet, insanın insan yapan değerleri

Erden : Bekaret / insan eli değmemiş /erkenden

Erdinç : Dinç erkek er + dinç

Erdoğan : Doğuştan yiğit / erken doğan

Erem : Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren

Eren : Ermiş kişi ermekten

Erenay : Ermiş olan ay gibi nurlu

Ergin : Olgunlaşmış, güngörmüş

Ergun : Oynak, hızlı giden at

Ergün : Yumuşak huylu, uysal

Erhan : Yiğit hakan

Erhun : Hunlu yiğit

Erim : Sevgi, mutlu haber

Erinç : Rahat, dirlik

Erkal : Erkek kal

Erkan : Erkek kanlı

Erkin : Özgür, serbest. Koşulsuz iş gören

Erkut : Kutlu yiğit

Erman : Erdemli yiğit

Erol : Erkek ol sözünde dur anlamında

Ersan : Adıyla ün salmış

Ersen : Kolay, zor olmayan

Ersin : Erkeksin anlamında

Erşat : Doğru yolu bulan

Ertaç : Erkekliği taç gibi taşıyan

Ertan : Tan gibi ateş renkli er

Ertem : Erdem / fazilet

Erten : Sabah, gündoğumu anı

Ertuğrul : Temiz yürekli doğru yiğit

Eryaman : Güçlü, becerikli

Esat : Çok uğurlu ve mutlu

Esen : Sağ, sağlıklı

Eser : Nişan, iz

Eşref : Şerefli, şeref sahibi / uğurlu

Evgin : Telaşlı, aceleci

Evren : Kainat, yaratılmışların tümü

Evrim : Aşamalarla kendini gösteren ilerleme, değişim

Eyüp : Sabırın simgesi olmuş bir peygamber

Ezel : Başlangıcı olmayan

Fadıl : Erdemli, üstün, parlak

Fahir : Övünülecek, parlak, şanlı, güzel

Fahrettin Diniyle övünen

Fahri : Karşılıksız kabul edilen görev, iş

Faik : Başkalarından daha ileri, üstün

Fakir : Yoksul

Falih : Başarı kazanan, isteğine ulaşan

Faruk : Bir işi sonuca ulaştıran

Fatih : Ele geçiren, fetheden

Fazıl : Erdemli, manevi değerce üstün

Fehim : Anlayışlı, zeki

Ferdi : Bireysel, tek başına

Ferhan : Sevinçli, mutlu

Ferhat : Rahatlık

Ferid : Eşsiz, tek, benzeri olmayan

Feridun : Tek, eşsiz, benzeri olmayan

Ferit : Avcı kuş

Ferkan : Güçlü, saygın soydan gelen

Ferruh : Kutlu, uğurlu, aydınlık yüzlü

Fethi : Fetih ile ilgili

Fevzi : Kurtuluş ve zaferle ilgili, üstünlük başarı

Feyyaz : Bereketli, gür, bol

Feyzi : Verimlilik, bolluk

Feyzullah : İlhamını allah’tan alan

Feza : Gökyüzü, uzay

Fırat : Tatlı su – türkiye’nin en uzun akarsuyu

Fikret : Düşünmek, düşünceye dalmak

Fikri : Düşünce ile ilgili / fikir sahibi

Fuat /Fuad : Yürek, kalp gönül

Furkan : İyi ile kötüyü birbirinden ayıran kanıt / kuran-ı kerim

Gaffar : Acıyan, bağışlayan

Gafur : Bağışlayıcı, günahları affedici

Galip : Yenen, üstün gelen

Gani : Zengin, cömert, bol çok, elindekiyle yetinen

Garip : Kimsesiz, yalnız, yabancı / tuhaf

Gazanfer : Aslan – yiğit, yürekli

Gazi : Savaşta yara alan

Gediz : Su birikintisi, gölcük – ege’de bir akarsu

Gencal : Genç, taze

Gencalp : Genç yiğit, kahraman

Gencay : Ayın bir haftalık hali, hilal

Gencer : Genç yiğit

Genco : Genç olmaktan, genç o anlamına

Giray : Uygun, eskiden kırım hanlarına verilen unvan

Girgin : Kolay yakınlık kuran

Gökalp : Mavi gözlü yiğit – göklerin yiğidi

Gökay : Gök ve ay gibi güzel olan

Gökberk : Yeşil yaprak

Gökcan : Yeşermiş, taze can, özlemle dolu can

Gökçe : Gök rengi, göğce

Gökçen : Güzel, hoş

Göker : Gökyüzü gibi er

Gökhan : Göklerin hakanı gök gibi Büyükhan

Gökhun : Eski türk isimlerinden gök+hun

Gökmen : Gök rengi gözlü

Göksel : Gökle ilgili, göğe ait

Göktan : Mavi şafak

Göktuğ : Gök renkli tuğ sahibi

Göktürk : Kök Türk / tarihte bir Türk devleti

Güçhan : Çetin, güçlü han

Güçlü : Kuvvetli, gücü yerinde, etkili ,şiddetli

Gülhan : Gül gibi güzel hakan

Gültekin : Kültigin adından.. Güvenilen, herkese hayrı dokunan

Günalp : Güneş gibi yiğit

Günay : Güneş ve ay – güneşli yer

Gündoğdu : Doğudan esen yel ,güneşin doğduğu yön

Gündüz : Gecenin karşıtı

Güner : Güneşin doğma zamanı

Güneri : Günün yiğidi

Güneş : Gezegen sistemimizin enerji kaynağı

Güney : Dört yönden biri – her zaman güneşli yer

Güngör : İyi günler yaşa anlamında

Günhan : Oğuz’un altı oğullundan güneşi simgeleyenin adı

Günsel : Gün ışığı, ışık seli

Günser : Işık ver, parla

Güntan : Güneşin doğuşundan az önceki zaman

Güntekin : Güneş gibi tek

Güral : Çok al, bol al

Güralp : Güçlü yiğit

Güray : Bereketli, bolluk içinde olan ay

Gürbüz : Gelişmiş, iri yapılı, sağlam

Gürcan : Herkesi seven, özveride bulunan

Gürel : Sürekli oluşum ve dönüşüm halinde olan

Gürkan : Gürbüz, kanı bol

Gürol : Hayat boyu her şeyin bol olsun

Gürsel : Gürlükle ilgili, gür olan

Gürsoy : Güçlü, kalabalık soydan

Gürtan : Işıklı, geniş tan yeri

Güven : İtimat, emniyet

Güvenç : Güven – sevinçli – dayanak, yardım

Güzey : Güneş görmeyen yer, kuzey

Habib : Sevgili, dost

Hacı : Hicaz’a gidip hac törenine katılan

Hafız : Ezberleyen/ özellikle kuran-ı kerimi ezbere okuyan

Hakan : Büyük han, hanlar hanı (hükümdar anlamına=han)

Hakkı : Doğrulukla, adaletle ilgili

Haldun : Kalp, yürek / yüreklilik

Halil : İçten, dost çok yakın arkadaş

Halim : Yumuşak huylu, sakin yaradılışlı

Halis : Saf katkısız duru

Halit : Süregelen, sürekli, geç yaşlanan

Haluk : Herkesle iyi geçinen iyi ahlaklı

Hamdi : Hamd eden, şükreden / tanrı ile ilgili

Hamdullah : Allah’ın övgüsü

Hami : Koruyan, arka çıkan, koruyucu

Hamit : Övgüye değer

Hamza : Aslan

Hanefi : Tanrı’nın birliğine iman eden

Harun : Huysuz at / postacı / inatçı

Hasan : Güzellik, iyi davranma, iyilik

Hasip / Hasbi : Kişisel değeri olan, ünlü bir soydan gelen

Hasret : Özlem

Haşim : Ezen, kıran, parçalayan

Haşmet : İhtişam, büyüklük, görkemlilik

Hatay : İl adı Antakya olan kentimizin adı

Hatem/ Hatemi : Sonuncu en son olan / mühürcü

Hayati : Yaşamsal, yaşamla ilgili önemli olan

Haydar : Aslan / çok cesur

Hayrettin : Hayır eden, hayır sahibi

Hayri : Hayırla, iyilikle ilgili

Hayrullah : Allah’ın hayırlı ettiği

Hazar : Barış , bir yerde oturma hali

Hazım : Hezimete uğratan

Heybet : Korku ve saygı uyandıran görünüş

Hıfzı : Saklamak, korumak, hafızaya almak

Hıncal : İntikam al anlamında

Hızır : Darda kalanların yardımına koşan

Hicri : Göç eden / hicrete ait, hicretle ilgili

Hidayet : Doğru yolu arama / yol gösterme

Hikmet : Felsefe, gizli, bilinmeyen güç

Hilmi : Yumuşak huylu, sabırlı

Himmet : Çalışma, çaba

Hiram : Yürüme, gezinme

Hişam : Eski bir Endülüs hükümdarının adı

Hulki : İyi ahlaklı iyi huylu

Hulusi : Saflık, doğruluk, içtenlik

Hurşit : Güneş

Hüdaverdi : Allah verdi, çocuk özlemi çeken aileler ilk çocuklarına genellikle bu adı verirler

Hüray : Ay gibi özgür

Hürkan : Özgür soydan gelen

Hüsam : Keskin kılıç

Hüsamettin : Dinin keskin kılıcı

Hüseyin : Ruh ve madde güzelliği

Hüsmen : Hüseyin

Hüsnü : Güzellikle ilgili, güzelliğe ait

Hüsrev : Büyük padişah, hükümdar

Ildır : Parıltı, parlayış ,alacakaranlık

Ildız : Yıldız –

Ilgar : Çabuk, hızlı ,hücum, akın, havanın açık olması ,öfke

Ilgaz : Atın dört nala koşması ,akın, hücum ,Çankırı’nın merkez ilçesi ,bir dağ

Işık : Cisimleri görmemizi sağlayan fiziksel erke

Işıkhan : Işıklı han

Işın : Bir ışık kaynağından çıkan ışık çizgisi

Işıtan : Aydınlatan, ışık veren

Itri : Korkuya ait

İbrahim İbranice ‘de hakların babası anlamında

İdris Beyaz renkli çiçek açan bir ağaç cinsi

İhsan Bağışlamak, yardım etmek, iyilik etmek

İlbey : Egemen olan

İlcan : Ülkede en sevilen

İlgi : İlişki – yakınlık duyma

İlham : İçe doğma, esin

İlhami : İçine doğmakla ilgili

İlhan : Bir ülkenin egemen hanı

İlkan : İran’da devlet kuran Türk hükümdarı

İlkay : Ayın ilk günlerindeki hali

İlkcan : İlk doğan erkek çocuklara verilen ad

İlke : Temel düşünce, prensip – temel bilgi ,davranış kuralı

İlker : İlkle ilgili, ilk erkek çocuk

İlkin : Öncelikle, ilkle ilgili, ilk olan

İltekin : Tek eşsiz ülke

İlter : Yurdunu seven, koruyan

İlyas : Mersin ağacı

İmdat : Yardım dilemek, yardım istemek , yardım beklemek

İnal : Kendisine inanılan

İnan : Dizgin ,yönetme , iman

İnanç : Bir düşünceye bağlılık – iman – doğru, emin

İnayet : İyilik, lütuf

İrfan : Bilme, anlama – sezme, kavrama gücü

İsa : Hristiyanlığın kurucusu peygamber

İshak : Hüzünlü öten bir tür kuş

İskender : Tarihte fetihleriyle ünlü bir hükümdar

İslam : Hz. Muhammed’in kurduğu son din/ teslimiyet

İsmail : İbrahim peygamberin tanrı’ya kurban adadığı oğlunun adı

İsmet : Haramdan ve günahtan çekinen

İsrafil : Dört büyük melekten biri

İstemi /İstemihan : Göktürklerin ünlü hakanı

İşcan : Çalışkan

İzzet / İzzettin : Değer, kıymet, ululuk, yücelik

Lütfen Dikkat:Konu uzun olduğu için  sayfalara bölünmüştür. Bu sizin daha hızlı olarak konuya erişebilmenizi sağlayacaktır. Devamı için Tıkladığınızda sonraki sayfaya gidebilir veya sayfa numaraları ile seçim yapabilirsiniz.Aşağıda verilen link ise sizi yazının başlangıcına getirecektir.

Yazar Kerim Usta

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir