Erkek İsimleri ve Anlamları

Bu makale Tarihinde

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 5 Mayıs 2020 Kerim Usta

A – D *** E – F – G – İ *** K – L – M – N – O – Ö – P – R *** S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z

Ecevit : Çevik, çalışkan,açık fikirli- yaramaz, sinirli

Edip : Edepli terbiyeli / edebiyatla ilgilenen kişi

Ediz : Değerli yüksek

Efdal / Eftal : En değerli en yüksek.

Efe : Ağabey – yiğit,cesur – kabadayı

Efgan : Ağlayıp inleme – feryat

Eflatun : Açık mor, leylak rengi ile erguvan arası / bilgin, bilgili, her şeyi bilerek doğan çocuk

Ege : Yüce, büyük ulu / ülkemizin batısındaki deniz

Egemen : Bir yere hakim olan

Ejder Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü

Ekber : Kebir kelimesinden, en büyük

Ekin : Tahılın ekiminden, harman dönemine kadarki hali / kültür

Ekrem : Pek cömert, iyiliksever

Eldem : Sevimli, cana yakın

Elvan : Renk renk, çok renkli

Emin : Güvenilen, inanılan kimse

Emir : Reis, aşiret başı, emreden

Emirhan : Emir veren hükümdar, hanın emri

Emrah : Saz çalıp oynayan

Emre : Aşık, dost, beylerbeyi, büyük erkek kardeş

Emrullah : Allah’ın emri

Ender : Seçkin, eşi benzeri az bulunan

Ener : En yiğit, en kahraman

Engin : Ucu bucağı olmayan genişlik

Enginsu : Açık deniz

Enis : Dost, arkadaş

Ensar : Hz. Muhammed’i Medine’ye davet edenlere verilen isim

Enver : En ışıklı, en parlak

Eralp : Yiğit

Eray : Ay gibi parlak erkek

Erbatur : Cesur, yiğit

Erberk : Şimşek gibi yiğit

Ercan : Er canlı, korkusuz yiğit

Ercüment : İtibarlı, haysiyetli, değerli

Erçin : Erken doğan, en erken davranan

Erdal : Erken yeşeren dal / er + dal

Erdem : Fazilet, insanın insan yapan değerleri

Erden : Bekaret / insan eli değmemiş /erkenden

Erdinç : Dinç erkek er + dinç

Erdoğan : Doğuştan yiğit / erken doğan

Erem : Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren

Eren : Ermiş kişi ermekten

Erenay : Ermiş olan ay gibi nurlu

Ergin : Olgunlaşmış, güngörmüş

Ergun : Oynak, hızlı giden at

Ergün : Yumuşak huylu, uysal

Erhan : Yiğit hakan

Erhun : Hunlu yiğit

Erim : Sevgi, mutlu haber

Erinç : Rahat, dirlik

Erkal : Erkek kal

Erkan : Erkek kanlı

Erkin : Özgür, serbest. Koşulsuz iş gören

Erkut : Kutlu yiğit

Erman : Erdemli yiğit

Erol : Erkek ol sözünde dur anlamında

Ersan : Adıyla ün salmış

Ersen : Kolay, zor olmayan

Ersin : Erkeksin anlamında

Erşat : Doğru yolu bulan

Ertaç : Erkekliği taç gibi taşıyan

Ertan : Tan gibi ateş renkli er

Ertem : Erdem / fazilet

Erten : Sabah, gündoğumu anı

Ertuğrul : Temiz yürekli doğru yiğit

Eryaman : Güçlü, becerikli

Esat : Çok uğurlu ve mutlu

Esen : Sağ, sağlıklı

Eser : Nişan, iz

Eşref : Şerefli, şeref sahibi / uğurlu

Evgin : Telaşlı, aceleci

Evren : Kainat, yaratılmışların tümü

Evrim : Aşamalarla kendini gösteren ilerleme, değişim

Eyüp : Sabırın simgesi olmuş bir peygamber

Ezel : Başlangıcı olmayan

Fadıl : Erdemli, üstün, parlak

Fahir : Övünülecek, parlak, şanlı, güzel

Fahrettin Diniyle övünen

Fahri : Karşılıksız kabul edilen görev, iş

Faik : Başkalarından daha ileri, üstün

Fakir : Yoksul

Falih : Başarı kazanan, isteğine ulaşan

Faruk : Bir işi sonuca ulaştıran

Fatih : Ele geçiren, fetheden

Fazıl : Erdemli, manevi değerce üstün

Fehim : Anlayışlı, zeki

Ferdi : Bireysel, tek başına

Ferhan : Sevinçli, mutlu

Ferhat : Rahatlık

Ferid : Eşsiz, tek, benzeri olmayan

Feridun : Tek, eşsiz, benzeri olmayan

Ferit : Avcı kuş

Ferkan : Güçlü, saygın soydan gelen

Ferruh : Kutlu, uğurlu, aydınlık yüzlü

Fethi : Fetih ile ilgili

Fevzi : Kurtuluş ve zaferle ilgili, üstünlük başarı

Feyyaz : Bereketli, gür, bol

Feyzi : Verimlilik, bolluk

Feyzullah : İlhamını allah’tan alan

Feza : Gökyüzü, uzay

Fırat : Tatlı su – türkiye’nin en uzun akarsuyu

Fikret : Düşünmek, düşünceye dalmak

Fikri : Düşünce ile ilgili / fikir sahibi

Fuat /Fuad : Yürek, kalp gönül

Furkan : İyi ile kötüyü birbirinden ayıran kanıt / kuran-ı kerim

Gaffar : Acıyan, bağışlayan

Gafur : Bağışlayıcı, günahları affedici

Galip : Yenen, üstün gelen

Gani : Zengin, cömert, bol çok, elindekiyle yetinen

Garip : Kimsesiz, yalnız, yabancı / tuhaf

Gazanfer : Aslan – yiğit, yürekli

Gazi : Savaşta yara alan

Gediz : Su birikintisi, gölcük – ege’de bir akarsu

Gencal : Genç, taze

Gencalp : Genç yiğit, kahraman

Gencay : Ayın bir haftalık hali, hilal

Gencer : Genç yiğit

Genco : Genç olmaktan, genç o anlamına

Giray : Uygun, eskiden kırım hanlarına verilen unvan

Girgin : Kolay yakınlık kuran

Gökalp : Mavi gözlü yiğit – göklerin yiğidi

Gökay : Gök ve ay gibi güzel olan

Gökberk : Yeşil yaprak

Gökcan : Yeşermiş, taze can, özlemle dolu can

Gökçe : Gök rengi, göğce

Gökçen : Güzel, hoş

Göker : Gökyüzü gibi er

Gökhan : Göklerin hakanı gök gibi Büyükhan

Gökhun : Eski türk isimlerinden gök+hun

Gökmen : Gök rengi gözlü

Göksel : Gökle ilgili, göğe ait

Göktan : Mavi şafak

Göktuğ : Gök renkli tuğ sahibi

Göktürk : Kök Türk / tarihte bir Türk devleti

Güçhan : Çetin, güçlü han

Güçlü : Kuvvetli, gücü yerinde, etkili ,şiddetli

Gülhan : Gül gibi güzel hakan

Gültekin : Kültigin adından.. Güvenilen, herkese hayrı dokunan

Günalp : Güneş gibi yiğit

Günay : Güneş ve ay – güneşli yer

Gündoğdu : Doğudan esen yel ,güneşin doğduğu yön

Gündüz : Gecenin karşıtı

Güner : Güneşin doğma zamanı

Güneri : Günün yiğidi

Güneş : Gezegen sistemimizin enerji kaynağı

Güney : Dört yönden biri – her zaman güneşli yer

Güngör : İyi günler yaşa anlamında

Günhan : Oğuz’un altı oğullundan güneşi simgeleyenin adı

Günsel : Gün ışığı, ışık seli

Günser : Işık ver, parla

Güntan : Güneşin doğuşundan az önceki zaman

Güntekin : Güneş gibi tek

Güral : Çok al, bol al

Güralp : Güçlü yiğit

Güray : Bereketli, bolluk içinde olan ay

Gürbüz : Gelişmiş, iri yapılı, sağlam

Gürcan : Herkesi seven, özveride bulunan

Gürel : Sürekli oluşum ve dönüşüm halinde olan

Gürkan : Gürbüz, kanı bol

Gürol : Hayat boyu her şeyin bol olsun

Gürsel : Gürlükle ilgili, gür olan

Gürsoy : Güçlü, kalabalık soydan

Gürtan : Işıklı, geniş tan yeri

Güven : İtimat, emniyet

Güvenç : Güven – sevinçli – dayanak, yardım

Güzey : Güneş görmeyen yer, kuzey

Habib : Sevgili, dost

Hacı : Hicaz’a gidip hac törenine katılan

Hafız : Ezberleyen/ özellikle kuran-ı kerimi ezbere okuyan

Hakan : Büyük han, hanlar hanı (hükümdar anlamına=han)

Hakkı : Doğrulukla, adaletle ilgili

Haldun : Kalp, yürek / yüreklilik

Halil : İçten, dost çok yakın arkadaş

Halim : Yumuşak huylu, sakin yaradılışlı

Halis : Saf katkısız duru

Halit : Süregelen, sürekli, geç yaşlanan

Haluk : Herkesle iyi geçinen iyi ahlaklı

Hamdi : Hamd eden, şükreden / tanrı ile ilgili

Hamdullah : Allah’ın övgüsü

Hami : Koruyan, arka çıkan, koruyucu

Hamit : Övgüye değer

Hamza : Aslan

Hanefi : Tanrı’nın birliğine iman eden

Harun : Huysuz at / postacı / inatçı

Hasan : Güzellik, iyi davranma, iyilik

Hasip / Hasbi : Kişisel değeri olan, ünlü bir soydan gelen

Hasret : Özlem

Haşim : Ezen, kıran, parçalayan

Haşmet : İhtişam, büyüklük, görkemlilik

Hatay : İl adı Antakya olan kentimizin adı

Hatem/ Hatemi : Sonuncu en son olan / mühürcü

Hayati : Yaşamsal, yaşamla ilgili önemli olan

Haydar : Aslan / çok cesur

Hayrettin : Hayır eden, hayır sahibi

Hayri : Hayırla, iyilikle ilgili

Hayrullah : Allah’ın hayırlı ettiği

Hazar : Barış , bir yerde oturma hali

Hazım : Hezimete uğratan

Heybet : Korku ve saygı uyandıran görünüş

Hıfzı : Saklamak, korumak, hafızaya almak

Hıncal : İntikam al anlamında

Hızır : Darda kalanların yardımına koşan

Hicri : Göç eden / hicrete ait, hicretle ilgili

Hidayet : Doğru yolu arama / yol gösterme

Hikmet : Felsefe, gizli, bilinmeyen güç

Hilmi : Yumuşak huylu, sabırlı

Himmet : Çalışma, çaba

Hiram : Yürüme, gezinme

Hişam : Eski bir Endülüs hükümdarının adı

Hulki : İyi ahlaklı iyi huylu

Hulusi : Saflık, doğruluk, içtenlik

Hurşit : Güneş

Hüdaverdi : Allah verdi, çocuk özlemi çeken aileler ilk çocuklarına genellikle bu adı verirler

Hüray : Ay gibi özgür

Hürkan : Özgür soydan gelen

Hüsam : Keskin kılıç

Hüsamettin : Dinin keskin kılıcı

Hüseyin : Ruh ve madde güzelliği

Hüsmen : Hüseyin

Hüsnü : Güzellikle ilgili, güzelliğe ait

Hüsrev : Büyük padişah, hükümdar

Ildır : Parıltı, parlayış ,alacakaranlık

Ildız : Yıldız –

Ilgar : Çabuk, hızlı ,hücum, akın, havanın açık olması ,öfke

Ilgaz : Atın dört nala koşması ,akın, hücum ,Çankırı’nın merkez ilçesi ,bir dağ

Işık : Cisimleri görmemizi sağlayan fiziksel erke

Işıkhan : Işıklı han

Işın : Bir ışık kaynağından çıkan ışık çizgisi

Işıtan : Aydınlatan, ışık veren

Itri : Korkuya ait

İbrahim İbranice ‘de hakların babası anlamında

İdris Beyaz renkli çiçek açan bir ağaç cinsi

İhsan Bağışlamak, yardım etmek, iyilik etmek

İlbey : Egemen olan

İlcan : Ülkede en sevilen

İlgi : İlişki – yakınlık duyma

İlham : İçe doğma, esin

İlhami : İçine doğmakla ilgili

İlhan : Bir ülkenin egemen hanı

İlkan : İran’da devlet kuran Türk hükümdarı

İlkay : Ayın ilk günlerindeki hali

İlkcan : İlk doğan erkek çocuklara verilen ad

İlke : Temel düşünce, prensip – temel bilgi ,davranış kuralı

İlker : İlkle ilgili, ilk erkek çocuk

İlkin : Öncelikle, ilkle ilgili, ilk olan

İltekin : Tek eşsiz ülke

İlter : Yurdunu seven, koruyan

İlyas : Mersin ağacı

İmdat : Yardım dilemek, yardım istemek , yardım beklemek

İnal : Kendisine inanılan

İnan : Dizgin ,yönetme , iman

İnanç : Bir düşünceye bağlılık – iman – doğru, emin

İnayet : İyilik, lütuf

İrfan : Bilme, anlama – sezme, kavrama gücü

İsa : Hristiyanlığın kurucusu peygamber

İshak : Hüzünlü öten bir tür kuş

İskender : Tarihte fetihleriyle ünlü bir hükümdar

İslam : Hz. Muhammed’in kurduğu son din/ teslimiyet

İsmail : İbrahim peygamberin tanrı’ya kurban adadığı oğlunun adı

İsmet : Haramdan ve günahtan çekinen

İsrafil : Dört büyük melekten biri

İstemi /İstemihan : Göktürklerin ünlü hakanı

İşcan : Çalışkan

İzzet / İzzettin : Değer, kıymet, ululuk, yücelik

Kerim Usta Tarafından Yayımlandı.

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir